Готельно ресторанна справа: Готельно-ресторанна справа | “Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету”

Содержание

Спеціальність “Готельно-ресторанна справа” – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Спеціальність “Готельно-ресторанна справа” – Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Для коректної роботи цієї сторінки необхідно, аби ви дозволили JavaScript у своєму гортачі.

Спеціальність “Готельно-ресторанна справа”

Спеціальність

241 Готельно-ресторанна справа

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб

85 (денна форма навчання),

15 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2020/2021 н.р., осіб  

12 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО
1.  Українська мова і література

2. Іноземна мова

3. Історія України* або математика*, або географія*, або біологія*, або фізика*, або хімія*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2018

2019

2020

д

з

д

з

д

з

4,8

1,1

9,6

0,7

13,5

2,6

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2018

2019

2020

д

з

д

з

д

184,6

164,8

185,0

172,9

186,0

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2020 році, грн.

23 748 (денна форма навчання)

 16 624 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Готельно-ресторанна галузь; органи державного та регіонального управління, комерційні установи та ін.

241 Готельно-ресторанна справа | Abiturients.info

Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має на меті максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські та культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вище культура і якість обслуговування відвідувачів, тим вище імідж готелю та ресторану, тим привабливішим вони для клієнтів. Основним завданням фахівців, що працюють в сучасних готелях і ресторанах є створення і впровадження новітніх прийомів роботи, які забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, постійним і ефективним контролем, удосконаленням форм і методів обслуговування, вивченням і впровадженням передового досвіду, нової техніки і технології.

Що вивчають:

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» вивчають процес управління підприємствами сфери обслуговування, а саме готельних і ресторанних комплексів, транспортних організацій та зв’язку, підприємств розваг та відпочинку, підприємств лікувально-оздоровчого напряму та ін.

Можливості працевлаштування:

Бакалаври з готельно-ресторанної справи можуть працювати у сфері готельно-ресторанного бізнесу директорами, управляючими топ-менеджерами, менеджерами, адміністраторами, керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу, таких як готельне господарство, ресторанна справа, транспортне обслуговування туристів (авіаційні, залізничні та інші траспортні компанії) тощо.

Перспективи:

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки. З огляду на потребу ринку праці України та міжнародного ринку в цілому у фахівцях, щороку збільшується кількість підприємств сфери обслуговування (туристичного та готельно-ресторанного бізнесу), а також обсяги реалізованих туристичних послуг, які зросли за останні роки.

Готельно-ресторанна справа

Освітній ступінь: Молодший бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2019 р.), введена в дію 02.09.2019 р. наказом ректора №649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на організацію процесу обслуговування споживачів у закладах готельного і ресторанного господарства. Реалізуються на основі системи набутих загальних та фахових компетентностей для здійснення виробничих функцій, вирішення завдань професійної діяльності, розв’язання типових спеціалізованих задач та практичних проблем у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти.

Працевлаштування. Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010: фахівець з готельного обслуговування;  організатор туристичної і готельної діяльності; помічник керівника малого підприємства без апарату управління;  службовці, що обслуговують клієнтів;  адміністратор (господар) залу; ресепшіоніст;  мeтродель;  бармен;  офіціант;  офіціанти та буфетники;  бармен;  консьєрж готельного комплексу;  портьє;  працівник закладу ресторанного господарства.

Особливості програми. Особливість освітньої програми полягає у організації освітнього процесу, що поєднує теоретичне навчання та практичну підготовку; розкриває перспективи ступеневої та неперервної підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи. Підготовка фахівців для індустрії гостинності зумовлена особливостями регіонального розвитку готельно-ресторанного господарства та реалізується із залученням професіоналів практиків. Формує фахівців з новим, перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи організації готельно-ресторанної діяльності, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.

 

Наявність акредитації. Планується акредитація у 2021 році.

  

E-mail: [email protected]

Готельно-ресторанна справа в Коледжі — Університет «КРОК»

У рамках спеціальності «Готельно-ресторанна справа» в Коледжі пропонується для вступу освітня програма «Готельно-ресторанна справа».

Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії.

Цікава і перспективна спеціальність, орієнтована на комунікабельних та активних юнаків і дівчат, які мають бажання реалізувати себе у сфері готельно-ресторанних послуг. Особливо приваблива для тих, хто бачить себе у сімейному бізнесі, мріє про власне мале або середнє готельне підприємство.

І в усьому світі, і в такій відкритій для подорожей і нових вражень країні, як наша, стрімко зростає кількість готелів. А в них потрібні фахівці – адже завдяки контактам із персоналом складається враження про заклад, виникає бажання повертатися до нього ще й ще. І саме ця спеціальність дає можливість стати потрібним у команді людей, які створюють комфорт і затишок мандрівникам і туристам.

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу.

Ключові професійні компетентності

Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

 • вміння характеризувати стан готельного господарства в світі та в Україні;
 • знання класифікації засобів розміщення і номерів;
 • розуміння принципів організації роботи персоналу;
 • знання основних технологічних ланок прийому і розміщення туристів у готелі;
 • володіння технологічними прийомами розміщення і обслуговування туристів у готелі;
 • розуміння принципів роботи в основних службах готелю;
 • знання основ розробки бізнес-планів;
 • знання основ підприємницької діяльності;
 • розуміння принципів провадження рекламної діяльності;
 • знання особливостей оподаткування сімейного бізнесу у готельній справі

Основні дисципліни

» Світове готельне господарство » Географія туризму » Організація та технологія обслуговування в готелях » Організація і технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства » Професійний етикет » Бухгалтерський облік » Основи організації сімейного бізнесу

Практика

Передбачено різні види практик у провідних підприємствах сфери готельних послуг. До викладання професійних дисциплін залучаються фахівці з досвідом роботи у готельному та туристичному бізнесі

Працевлаштування

Отримана освітня програма дозволить випускникам не лише займати посади адміністратора і чергового адміністратора, оператора автоматизованого розрахунку, портьє, покоївки, чергового на поверсі, завідувача поверхом (секцією), а й створити власний сімейний бізнес у готельній сфері. Слухачі програми в майбутньому також можуть бути зайняті в підприємницьких структурах, зокрема у сфері готельного сімейного бізнесу.

Продовження навчання

Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра

 

Готельно-ресторанна справа (Бакалавр) – Абітурієнт НТУ “ХПІ”

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО»

Название специализации:

Гостинично-ресторанное дело

Контакты:

Кафедра бизнес-аналитики, учета и гостинично-ресторанного дела, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, [email protected]

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Економіка підприємства сфери обслуговування
 • Інформаційні системи та технології у сфері обслуговування
 • Маркетинг сфери обслуговування
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Основи менеджменту
 • Товарознавство та управління закупівлями
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Управління персоналом
 • Управління активами підприємств сфери обслуговування
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Рекреаційно-туристичний потенціал територій
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Управління якістю продукції та послуг в сфері обслуговування
 • Фінансово-економічний аналіз в готельно-ресторанному бізнесі
 • Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства
 • Бізнес-планування в готельно-ресторанному бізнесі
Характеристика специализации:

При подготовке специалистов для индустрии гостеприимства приоритет отдается практической составляющей. В учебном процессе задействованы высокопрофессиональные специалисты-практики гостинично-ресторанного дела. Внеаудиторные, интерактивные выездные практические занятия, производственная и учебная практика на предприятиях гостинично-ресторанной сферы способствуют успешному овладению практическими навыками моделирования операционной и финансово-хозяйственной деятельности индустрии гостеприимства.

Возможности трудоустройства:

Трудоустройство в сфере гостинично-ресторанного бизнеса: управляющими, администраторами, метрдотелями, специалистами по материально-техническому снабжению, рестораторами, отельерами, менеджерами зала, специалистами по гостеприимству, специалистами по организации досуга и санаторно-курортного дела, специалистами по ресторанному делу, специалистами по конференц-сервису.

 

Выпускники могут работать по следующим группам профессий (согласно Национальному классификатору профессий ДК 003: 2010): специалист по гостеприимству (гостиницы, туристические комплексы и др. ) специалист по гостеприимству в местах размещения (гостиницы, туристические комплексы и др.) специалист по гостиничному делу; специалист по ресторанному делу; специалист по туристическому обслуживанию; специалист по организации досуга; специалист по развитию сельского туризма; организатор туристической и гостиничной деятельности; специалист по гостиничному обслуживанию; специалист по специализированному обслуживанию; специалист по организации досуга; организатор туристической и гостиничной деятельности; специалист по конференц-сервису; консультанты по путешествиям и организаторы путешествий и др.

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

Готельно-ресторанна справа — Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійний рівень фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Дисципліни, що формують професійні компетентності:

 • Організація обслуговування
 • Барна справа
 • Організація виробництва
 • Технологія приготування їжі
 • Устаткування
 • Гігієна і санітарія
 • Управління якістю продукції та послуг
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Діловодство
 • Організація та технологія обслуговування в готелях
 • Особливості зарубіжного сервісу
 • Стандартизація в готелях
 • Ресторанний сервіс
 • Захист прав споживачів
 • Естетичне оформлення готелів

Якщо Ви бажаєте:

 • досягти успіху у сфері ресторанного господарства;
 • створити власний заклад ресторанного господарства;
 • на рік швидше від ровесників отримати диплом, зайнятись практичною діяльністю та поглиблювати знання у закладах вищої освіти.

Якщо Ви хочете працювати:

 • керівником закладу ресторанного бізнесу;
 • адміністратором залу;
 • начальником цеху;
 • метрдотелем;
 • барменом;
 • офіціантом;
 • фахівцем із готельної справи;
 • фахівцем із готельного обслуговування.

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі світової економіки, яка є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів, як в нашій країні так і за кордоном.

На спеціальності «Готельно-ресторанна справа» значна увага приділяється вивченню організації обслуговування в готелях, туристичних комплексах, спортивно-оздоровчих комплексах, технології ресторанної справи та міжнародного сервісу. Фахівці у сфері готельно-ресторанного обслуговування проводять організацію святкових заходів, надають кейтерингові послуги та послуги харчування туристів, впливають на настрій гостей, демонструють високу культуру обслуговування.

Студенти спеціальності є активними учасниками всіх професійних заходів коледжу, міста та на всеукраїнському рівні. Щорічно на відділенні проводяться тижні за фахом, науково-теоретичні та теоретично-практичні конференції на різну тематику, професійні конкурси, майстер-класи, флешмоби, що сприяє підвищенню професійної майстерності та вдосконалює первинні навички молодшого спеціаліста.

Навчання здійснюється в кабінетах та лабораторіях, оснащених сучасними засобами навчання. До послуг студентів лабораторія з технології виробництва кулінарної та кондитерської продукції, навчальний ресторан, бар та готель, 7 комп’ютерних лабораторій (де студенти мають можливість працювати в системі Інтернет та Інтранет), читальна, актова та спортивна зали, їдальня, бар, медпункт, стоматологічний кабінет.

У процесі навчання студенти проходять практику у закладах готельно-ресторанного господарства міста та області, а саме: «Ресторанно-готельний комплекс Дельта», готельно-ресторанний комплекс «Графська садиба»; ресторани: «Фрегат», «Панська Гуральня», «Гопачок», «Аристократ», «Георг парк», «Кварта», «Діана» та ін.

Влітку студенти мають можливість проходити практику на базі відпочинку «Вілла Вікторія», що знаходиться в Херсонській області на Арбатській стрілці (Азовське море).


ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ

xktek.edu.ua — Офіційний сайт Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу

Серед закладів навчальних Харківщини
Оксамитом справжнім майорить
Коледж кооперативний,
Долі нашої щаслива мить.

 

Вже століття тут життя вирує,
Ювілей – наснаги здобуття,
Він не тільки фахівців готує,
А дає путівку їм в життя!

 

Тут ритм сучасного навчання,
Його фундамент та вінець,
Тут дух традицій славних –
Новаторства взірець.

   

Шлях, який пройшов Харківський кооперативний торгово-економічний коледж за період свого існування, заслуговує на повагу. Це – живий літопис наполегливої натхненної праці викладачів та студентів на шляху до визнання.

Катерина ВІНІЧЕНКО,

директор Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, відмінник освіти України, володар почесної трудової відзнаки “Знак Пошани” Центральної спілки споживчих товариств України.

«Пишаюсь дипломом Харківського кооперативного», – так говорить більшість його випускників, а серед них відомі політики, депутати, успішні керівники. За свою 100-річну історію Харківський кооперативний торгово-економічний коледж підготував більше тридцяти тисяч спеціалістів, які живуть і працюють в Україні та за її межами. У кожного з них своя доля, своє місце в житті: у торговельних, будівельних, виробничих підприємствах, у закладах ресторанного господарства, у банківських і страхових установах, податкових інспекціях, у державних адміністраціях та сфері приватного бізнесу, а народжувалися їхні мрії саме тут: у Харківському кооперативному. І як не забувається перша прочитана книга, перші справжні почуття, так неможливо забути і роки, проведені у коледжі.

Сьогодні коледж є одним із престижних навчальних закладів, удостоєний почесних звань Міністерства освіти і науки України “Лідер сучасної освіти” та “Флагман освіти і науки” за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність в модернізації освіти. Щодня для студентів гостинно відчиняються двері 29 сучасно обладнаних аудиторій, 5 комп’ютерних класів, які об’єднані в локальну мережу з підключенням до Всесвітньої мережі Internet, бібліотеки з читальною залою, електронної бібліотеки, спортивної зали, тренажерних кімнат.

Харківський кооперативний по праву можна назвати школою Мистецтв – у його стінах спалахнули яскраві «зірки» талановитих студентів – вокалістів, танцюристів, акторів, які «засвітилися» на високих сценах регіону та України, коледж став стартовим майданчиком для найактивніших та цілеспрямованих, надавши можливість прийняти участь у престижних конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

Ми пишаємось рідним навчальним закладом, плекаємо його знатний родовід, творчі надбання та справи і вписуємо нові сторінки у його історію.

HOTEL MAC RESTAURANT

Меню Mac в отелеHotel Mac Restaurant Carry-Out Меню Июнь 2020

 • Пожалуйста, подождите 20 минут, прежде чем забрать свой телефон Заказ
 • Наши сотрудники соблюдают все рекомендации CDC по социальному дистанцированию и закрытию лица.
 • Благодарим Вас за сотрудничество и Ваш бизнес
Следующие вина доступны только за полцены при размещении заказа на обед
Аламос | Аргентина | Торронтес Обычная цена 36.00 скидка 50% $ 18.00
Подвалы Напа | Напа | Совиньон Блан Обычная цена 42,00 Скидка 50% 21,00 $
Рош | Карнерос | Шардоне Обычная цена 42,00 Скидка 50% 21,00 $
Рон Рубин | Русская река | Пино Нуар Обычная цена 50,00 Скидка 50% 25,00 $

ЖАРЕНЫЕ КАЛАМАРИ $ 10,50


Соус коктейльный

ТОРТЫ С КРАБАМИ 13 $.

50
Жареный красный перец Айоли


КУРИНЫЕ КРЫЛОЧКИ $ 9,50
Глазурь сладкого чили

ЖАРЕНЫЕ СЕРДЦА АРТИШОКА $ 8,50


Соус Тартар из халапеньо

САЛАТ ИЗ ДЫНЯ $ 9,50

Оранжевый красный лук, сладкий перец, фета. Винегрет ягодно-бальзамический


САЛАТ «МАК» $ 6.50


Бэби-зелень, помидоры
Апельсин-бальзамический винегрет

САЛАТ ЦЕЗАРЬ $ 7.50


Гренки с чесноком и анчоусы
Домашний соус Цезарь

САЛАТ НА ГРИЛЕ С ЛОСОСЕМ $ 23,50


Зелень, оливки, помидоры
Болгарский перец и красный лук
Винегрет из жареного шалота

SW САЛАТ КУРИНЫЙ $ 15.50

Курица-гриль, авокадо, лук, помидоры, хрустящие полоски тортильи.

Винегрет с халапеньо и кинзой

САЛАТ «НАБОРЫ» $ 16.

50
Курица, ветчина, бекон, яйцо, лук, авокадо
Голубой сыр, черные оливки и салат Айсберг
Апельсин-бальзамический винегрет

САЛАТ ИЗ СВЕЖЕГО МАНГО


С ХРУСТЫМИ КУРИЦАМИ 16,50 $ С ЖАРЕННЫМИ КРЕВЕТКАМИ 19,50 $
Салат Айсберг и бэби-зелень, огурец, сладкий перец, зеленый лук, маринованный имбирь и манго. Медово-имбирный соус

SIRLOIN BURGER $ 15.50


Фарш из говядины Ангус, салат, помидоры, лук и соленые огурцы.На булочке с кунжутом. Сыр на ваш выбор
Подается с картофелем фри

СЛАЙДЕРЫ ДЛЯ ТОРТА С КРАБОМ 18,50 $


Краб из помета и кускового краба, помидоры, салат из капусты, сладкий французский ролл, халапеньо ремулад
Подается с картофелем фри


СЭНДВИЧ PRIME RIB $ 16,50
Карамелизированный лук, копченая моцарелла, сладкий французский ролл, Au-Jus, картофель фри


СЭНДВИЧ С КУРИНЫМ КАПРЕЗОМ 15 $. 50
Куриная грудка на гриле, песто-майо, свежая моцарелла, помидоры, картофель фри


ФЕТУЧИНА КРЕВЕТКИ И ЛОСОСЯ $ 21,50
Крем водка-укроп, помидоры, лук


БАКЛАЖАН НАПОЛЕОН $ 23,50
Слоеный жареный баклажан с луком-пореем, грибами, луком и рикоттой.
Жареный перец и томатный соус, базиликовое масло


ДИКИЙ ПОГАН СТАЛЬНОГО ЛОСОСЯ $ 25.50 (ВАРЕННОЕ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЕ)
Масло с грибами и перцем, Риссото из сладкого перца и ассорти из сезонных овощей

КУРИЦА ПИККАТА $ 16,50


Куриная грудка без кожи, каперсы, чеснок, сливочно-хересный соус. Феттучини с травами и сезонными овощами
Овощи

ОТВАРЕННЫЕ ОТДЕЛКИ ИЗ КОРЕНКИ ЯГНЦА $ 23,50


Приготовленные в соответствии с вашими требованиями, покрытые медово-чесночной глазурью, Подаются с картофельным пюре
И сезонными овощами

В ОТЕЛЕ МАК ВАРЕННЫЕ ТАКО КАДЖУНСКОГО СОМА $ 15. 50
Кукурузные лепешки домашнего приготовления, Коул Слоу, Пико де Галло. Сливочный соус для жареного халапеньо

СТЕЙК РИГАТОНИ НА ГРИЛЕ $ 20,50


Острый томатный соус Маринованный сладкий перец, халапеньо, чеснок

PRIME RIB (10 унций) после 15:00 30,50 $


Медленное обжаривание в специальной печи Prime Rib
Картофельное пюре, тушеные овощи и хрен

* РУКОВОДСТВО РЕСТОРАНА HOTEL MAC И ВСЕ ЕГО ПЕРСОНАЛЫ БЛАГОДАРИТ ВАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ.

* МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС И ИЗ-ЗА ВАС!


Мы предлагаем только вина, перечисленные в меню выше, но для справки в прошлом и будущем просмотрите полный список ниже


ROOF в TheWit в Чикаго

Правила безопасности на КРЫШЕ

Мы стремимся обеспечить вам безопасную трапезу в ROOF. Правила местного самоуправления для этого отеля требуют использования маски в общественных местах вместе с доказательством вакцинации для доступа в рестораны. При входе в ROOF вам необходимо будет предъявить фотографию i.d. вместе с доказательством вакцинации. Действительное доказательство может быть предоставлено в виде карты вакцинации, фотокопии карты вакцинации, цифровой записи или приложения или распечатанной записи из источника вакцины. Для получения дополнительной информации посетите сайт Chicago.gov/COVIDVax.

Здоровье и безопасность

Здоровье и безопасность наших гостей и членов команды – наш главный приоритет. Мы предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности всех и в свою очередь просим наших гостей нести ответственность.

В соответствии с местными правилами и рекомендациями CDC, маски для лица необходимы во всех общественных помещениях. Маски могут быть сняты посетителями в ресторанах, барах и других заведениях общественного питания / питья, когда они активно едят / пьют в неподвижном состоянии. ROOF Gallery и Hangover, оба патио под открытым небом, не нуждаются в масках при открытых окнах.

Платье, производящее впечатление. ROOF – это высококлассное заведение, расположенное в современном 4-звездочном отеле, и нам нравится, когда наши гости одеваются по этому случаю и появляются в модной одежде, подчеркивающей высококлассную атмосферу.Всегда приветствуются спортивные куртки и платья! Пожалуйста, воздержитесь от ношения головных уборов, пляжной одежды, изношенной обуви, спортивной одежды, спортивной одежды, рубашек без рукавов для мужчин, оскорбительных формулировок или изображений на любой одежде, рваных или рваных джинсах, открытого нижнего белья, бандан и любой другой одежды, которую руководство ROOF считает неприличный. Администрация ROOF имеет окончательное разрешение на вход любого гостя на место проведения мероприятия и оставляет за собой право отказать гостям в неподобающей одежде независимо от статуса бронирования.

Безопасность – основа нашего дресс-кода. Таким образом, руководство ROOF также оставляет за собой право отказать во въезде любому гостю, который, по всей видимости, страдает от алкоголя или наркотиков, или действует в манере, определяемой руководством ROOF как угрожающую, воинственную, агрессивную или неуважительную по отношению к другим гостям или любым другим гостям ROOF. , Сотрудники гостиницы, службы безопасности или другой персонал. Любое проявление дискреционных полномочий в соответствии с настоящим Кодексом представления информации должно применяться нейтральным с гендерной точки зрения, недискриминационным образом, в соответствии со всеми применимыми законами.

ресторанов в Орландо | Loews Portofino Bay Hotel

Distinct Orlando Dining

Часы работы могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните часы работы торговых точек по прибытии в отель.


Bice Ristorante

Итальянские традиции, захватывающие виды и внимательное обслуживание ждут вас во всемирно известном ресторане Bice Ristorante. Две отдельные частные столовые доступны для дружеских встреч.


Меню

Настоятельно рекомендуется резервировать столик.

Забронировать столик

Или позвонить по телефону 407-503-1200 для бронирования.


Mama Della’s Ristorante

Ешь! Есть! Так сказала бы сама мама. Поужинайте в непринужденной обстановке настоящей итальянской маминой кухни и отведайте настоящие блюда Старого Света из Тосканы, Неаполя и Пьемонта. Это как вернуться домой, но сначала обязательно позвони. Курортная повседневная.


Меню и бронирование

Trattoria del Porto предлагает блюда приморской итальянской кухни в современной интерпретации. Поужинайте в главном ресторане или на открытом воздухе с видом на гавань Пьяцца и живописный залив Портофино. Trattoria del Porto с непринужденной атмосферой соседского ресторана – отличный выбор для каждого члена семьи. Повседневный. Buon Appetito !

Меню

Забронировать столик


Sal’s Market Deli

Возьмите корзину и осмотрите проходы в Sal’s, где сенсационный ассортимент итальянского мяса, сыров, закусок и салатов, а также свежеиспеченная пицца, закуски и свежие фрукты буду звать вас весь день напролет.


Меню

Splendido Bar & Grill

В гриль-баре Splendido, расположенном у бассейна, можно заказать все, от гамбургеров до салатов, а также множество легких блюд. В меню есть любимые напитки. Это идеальное место, чтобы перекусить, когда вы в течение дня находитесь в бассейне.

Меню

Gelateria

Как и в джелатерии оригинальной бухты Портофино, в нашей Gelateria подают домашнее мороженое, молочные коктейли и смузи. Открыт на завтрак, предлагая хлопья, выпечку, сезонные фрукты, парфе, бутерброды для завтрака и многое другое.

Меню

Starbucks

®

Начните свой день с фирменного капучино Starbucks ® , насладитесь днем ​​с коктейлем Frappuccino ® или отведайте изысканные ароматы лучших сортов кофе Starbucks Reserve ® . Перед вами эксклюзивная система заваривания Clover ® , которую можно найти только в избранных магазинах Starbucks ® .


Дополнительные возможности для обеда

Обед в номере: Наслаждайтесь едой или закусками, не выходя из собственного номера.

цинк @ Shade | Ресторан Manhattan Beach CA

Роскошный отель Место проведения свадеб на Манхэттен-Бич

В Shade Hotel мы создали уникальный роскошный отель в самом центре процветающего района Манхэттен-Бич. Наш прибрежный шикарный пляжный отель предлагает великолепные роскошные люксы, непревзойденные удобства и прекрасно современное место для проведения свадеб, которое устраняет разрыв между крытым и открытым небом. В дополнение ко всему этому, вы сможете насладиться изысканной калифорнийской кухней прямо здесь, на террасе нашего ресторана и в лаундже zinc @ shade.

Терраса и лаундж в пляжном отеле

Наша терраса и лаундж предлагают настоящее сочетание прибрежного образа жизни с уникальной энергией ночной жизни Лос-Анджелеса. Наслаждайтесь крафтовым коктейлем вместе с оригинальной небольшой тарелкой или расслабьтесь с бокалом вина из нашей обширной винной карты Калифорнии – и все это в прохладной, комфортной обстановке, сочетающей традиционную пляжную атмосферу с современным дизайном, сочетающим обеды в помещении и на открытом воздухе.

Dip & Sip на смотровой площадке Skydeck

После того, как вы насладились нашей террасой, поднимитесь по лестнице на смотровую площадку Skydeck, чтобы насладиться великолепным солнцем SoCal рядом с нашим роскошным открытым бассейном. Наша уединенная площадка Skydeck на крыше – идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться после долгого дня, предлагая отличный вариант, чтобы понежиться на солнце, освежиться в нашем бассейне или насладиться закатом на побережье Калифорнии. Когда солнце сядет, вы сможете сменить купальник на вечерний и насладиться коктейлями премиум-класса в модной атмосфере ночной жизни Лос-Анджелеса. Чтобы получить еще более незабываемые впечатления, проведите собственное индивидуальное мероприятие с выбором закусок и специального меню кейтеринга.

Круглосуточное обслуживание номеров

Иногда нам всем просто нужна возможность остаться и расслабиться в собственной комнате, и Shade предлагает круглосуточное обслуживание номеров, чтобы помочь вам в этом.Совершенно верно: наше обслуживание номеров работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, поэтому у вас всегда есть возможность расслабиться. Если вы хотите перекусить, когда собираетесь отправиться в путь, или хотите побаловать себя полноценным ужином в уединении своего номера, просто позвоните, сделайте звонок, и наши профессиональные сотрудники сделают это возможным. Если у нас будет достаточно времени, мы сможем даже предложить особые запросы, которых нет в меню – в Shade вы – наш главный приоритет.

Забронируйте проживание в нашем отеле на Манхэттен-Бич и в месте проведения свадеб

Блюда и напитки в нашем ресторане мирового класса невозможно превзойти, но это лишь один из аспектов роскоши, которую может предложить Shade Hotel.Узнайте, что такое настоящая роскошь, и забронируйте свое следующее пребывание в Shade онлайн сегодня, или, если вы планируете свадьбу или следующее мероприятие, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали сегодня. Нам не терпится услышать от вас.

Рестораны Сан-Диего-Бич, рестораны: 10 лучших ресторанов, отзывы

Пляжи Сан-Диего одновременно привлекают посетителей и являются важной причиной, по которой большинство из нас живет здесь. Есть что-то невероятно расслабляющее в наблюдении за закатом над океаном, особенно с коктейлем в руке.Рестораны в этом списке находятся в непосредственной близости от настоящего песка. Во многих фантастических ресторанах Сан-Диего открывается вид на залив или набережную, но их нет в этом списке. Как мы уже сказали, обязательно должен быть пляж!

Также возглавляет список 10 лучших ресторанов на набережной, вы просто не можете превзойти The Marine Room по сказочной пляжной атмосфере. Исторический ресторан буквально расположен на песке, а современная международная кухня – одна из лучших в городе. Ожидайте высококлассного опыта, который стоит каждой копейки, хотя «счастливый час» – отличное соотношение цены и качества.

Pacific Coast Grill – лучший выбор в Северном округе. Этот ресторан также граничит с песком и предлагает блюда местной, свежей и калифорнийской кухни на свободном выгуле. Трудно превзойти тако с лобстером и маргариту в этом патио, вдыхая свежий океанский бриз.

Имейте в виду, что то, что эти рестораны расположены на берегу моря, не означает, что пляжная одежда всегда летает. Перед отъездом уточните дресс-код, а также обязательно сделайте предварительный заказ.SEA180 – ресторан Cohn Group, расположенный на территории нового курорта Pier South Resort, который находится прямо на пляже Империал-Бич.Из-за своего южного расположения это менее известная жемчужина, но, вероятно, на пользу нынешним поклонникам. Меню в основном основано на морепродуктах, включая жареные черные мидии с чоризо, севиче из креветок и местный улов дня, покрытый коркой из орехов макадамия. Но посетители также могут полакомиться салатами, стейком по-пойвре и чизбургером с джемом из бекона. Атмосфера высококлассная, повседневная, а в меню социального часа есть скидки для тех, кто может приехать раньше.

Рекомендовано для пляжных ресторанов потому что : Это великолепный вариант на берегу моря к югу от центра города в Империал-Бич.

Совет эксперта Кэти : Проверяйте онлайн на наличие рекламных акций. Ужины из лучших ребрышек проходят по средам, а по понедельникам собирают деньги на благотворительность, и это лишь некоторые из них.

Подробнее о SEA180 Coastal Tavern →


Расположенный в нескольких шагах от пляжа в заливе Мишн, ресторан Oceana Coastal Kitchen предлагает широкий выбор блюд суши и моря с использованием экологически чистых и свежих ингредиентов.Основные моменты включают в себя холодный бар длиной 25 футов, где подают широкий выбор устриц, свежие суши, блюда из морепродуктов и фирменные блюда, такие как крудо из желтохвоста, севиче из кунжутного морского окуня, ножки камчатского краба, карпаччо из тунца и многое другое. Однако центром всего ресторана является аквариум объемом 800 галлонов, в котором обитают флуоресцентные тропические медузы. Насладитесь коктейлем из меню напитков в тропическом стиле или насладитесь широким выбором калифорнийских вин, в том числе почти 30 разливных вин. Гости ресторана также получают бесплатную парковку автомобиля служащим отеля, а во внутреннем дворике разрешается размещение собак.

Рекомендовано для ресторанов на пляже потому что : ресторан с видом на залив и пляж в сочетании с экологически чистыми морепродуктами и бесплатной парковкой делает этот ресторан отеля большим преимуществом.

Совет эксперта Кэти : Дети обязательно будут очарованы аквариумом с медузами, поэтому попросите сесть рядом с ним, если это возможно.

Подробнее о Oceana Coastal Kitchen →


Расположенный в нескольких шагах от океана ресторан Shores имеет один из лучших видов во всем Сан-Диего. Это похоже на то, как если бы вы могли вытянуться из окна и коснуться песка. Воскресный бранч подается по меню и включает такие популярные блюда, как huevos rancheros, французские тосты с бриошем, чилакилес и многое другое. Известный шеф-повар и отмеченный наградами автор кулинарных книг Бернар Гийяс меняет меню в зависимости от сезона. Ресторан Shores является частью отеля La Jolla Shores и предлагает счастливым гостям обслуживание номеров. «Счастливый час» в баре – отличное соотношение цены и качества, но столовая идеально подходит для свиданий.

Рекомендовано для пляжных ресторанов потому что : это потрясающий ресторан на пляже в одном из лучших пляжных отелей в городе.Цены тоже не так уж плохи для этого района.

Совет эксперта Кэти : Завершите трапезу по променаду La Jolla Shores или, что еще лучше, возьмите с собой пляжное снаряжение в машине, если светит солнце.

Подробнее о The Shores Restaurant – La Jolla Shores Hotel →


Jake’s Del Mar уже много лет пользуется популярностью у жителей и гостей города. Ресторан расположен прямо на песке и открыт ежедневно на обед, счастливый час и ужин, а также на воскресный поздний завтрак. У Джейка также всегда есть очень большой выбор безглютеновых блюд. Выбирайте из морепродуктов, таких как кунжут васаби ахи, салат казеар из морепродуктов или местные карловарские мидии. Попробуйте калифорнийскую баранину с горчицей и специями, гамбургер Jake’s Bistro или вегетарианские блюда. Огромное мороженое с орехами макадамия и пирог Хула с шоколадным печеньем заслуживают того, чтобы сэкономить немного места.Jake’s также получил признание за их переработку и другие экологические усилия.

Рекомендовано для пляжных ресторанов потому что : Если вы любите славу герцога Гавайского, Jake’s – член вашей семьи. И это на пляже.

Совет эксперта Кэти : Закажите пирог Хула и поблагодарите меня позже.

Подробнее про Джейка Дель Мар →


Несмотря на то, что он носит случайный характер, вам, возможно, придется ждать по выходным, если вы не планируете соответствующим образом. World Famous не зря пользуется популярностью у местных жителей. Сиденья в патио примыкают к пляжной набережной, где не только расслабляющий вид на океан, но и интересное наблюдение за людьми. Питание предлагается в течение всего дня, а кухня закрывается в 23:00. В меню легкого бара и ресторана представлены блюда калифорнийской кухни, такие как разнообразные салаты и блюда из морепродуктов. «Счастливый час» длится с понедельника по четверг. Вторник – самое популярное место для рыбных тако за 1,25 доллара, которые считаются одними из лучших в городе.Поскольку парковка на пляже может быть сложной, World Famous предлагает услуги парковщика по выходным.

Рекомендовано для пляжных ресторанов потому что : расположенный прямо на променаде Пасифик-Бич, World Famous предлагает непринужденную обстановку в течение всего дня с отличными зрителями.

Совет эксперта Кэти : Тако с рыбой – лучший выбор. Это пиво в кляре, но оно того стоит. Соедините это с Кровавой Мэри.

Подробнее о World Famous →


JRDN – это шикарный современный пляжный ресторан с блюдами из морепродуктов и стейков площадью 10 000 кв. Футов, расположенный в шикарном отеле Tower 23, с непринужденной изысканной кухней.Если вам нужно модное и модное место, в котором меньше суеты, чем у газовых фонарей, вот ваше место. Отдохните с друзьями, послушайте живую музыку и насладитесь фирменным коктейлем, наслаждаясь океанским бризом. В JRDN есть места для сидения в помещении и на открытом воздухе прямо на променаде Pacific Beach, откуда открывается прекрасный вид на океан и наблюдение за людьми. Чистый, простой, но современный декор включает в себя меняющие цвет огни и гигантскую водную стену. С заходом солнца атмосфера меняется от калифорнийской повседневной до модной на Западном побережье.

Рекомендовано для ресторанов на пляже потому что : это, безусловно, самое модное место, где можно выпить коктейль на пляже Пасифик.

Совет эксперта Кэти : Здесь потрясающие стейки.

Подробнее о Иордания (JRDN) →


Посейдон гордится тем, что предлагает развлечения для любого возраста с непринужденной пляжной атмосферой.Это определенно верно, но это также фантастическое место для романтического ужина из морепродуктов на песке в большом внутреннем дворике. Весь ресторан был недавно отремонтирован, и теперь он выглядит шикарно и непринужденно. Меню выполнено в средиземноморском стиле. И они открыты на поздний завтрак по выходным с забавными фаворитами, такими как французские тосты с макадамией и кокосом или huevos rancheros. За ужином побалуйте себя хвостом омара или чем-то вроде палтуса васаби с грибным ризотто и чипсами из корня лотоса. По запросу они могут приготовить блюда без глютена, орехов, моллюсков и других продуктов.

Рекомендуется для пляжных ресторанов потому что : это, вероятно, самое популярное место в Дель-Мар, где можно пообедать на пляже на свежем воздухе.

Совет эксперта Кэти : Каждый вторник и среду некоторые бутылки вина продаются за полцены при покупке первого блюда.

Подробнее о Посейдоне →


Pacific Coast Grill – это новое место на берегу моря, что делает его одним из самых живописных мест в Северном округе, где можно перекусить или выпить. Праздничная стена патио на открытом воздухе граничит с песком, а океанские бризы расслабляют настолько, насколько вы можете себе представить. Меню калифорнийской кухни готовится из свежих местных продуктов и продуктов, выращенных на свободном выгуле. Популярные блюда включают мидии, тако с лобстером и гамбургеры со свежесрезанным картофелем Кеннебек. Предлагаются безглютеновые и множество вегетарианских блюд. PCG также может организовать вашу следующую частную вечеринку между крытым Reef Room и внутренним двориком. Бронирование принимается и настоятельно рекомендуется, особенно в часы пик.

Рекомендуется для пляжных ресторанов , потому что : PCG – лучший ресторан на пляже к северу от Дель-Мар, хотя некоторые считают, что он лучший в Северном округе.

Совет эксперта Кэти : Соедините тако с лобстером с маргаритой. Вы не пожалеете.

Подробнее о Pacific Coast Grill →


Фото любезно предоставлено The Marine Room

.

Пожалуй, самый известный своим расположением прямо на пляже, так близко к воде, что волны разбиваются о окна во время приливов, The Marine Room предлагает прекрасную кухню с мировым влиянием.Начните с фирменного печенья с лобстером, украшенного грибами эноки, панчеттой и кремом юзу. Основные моменты основного блюда включали трио из дичи (лось, страус и оленину), натертую флер-де-сельскую телятину и баррамунди, покрытые корочкой из грибов морского ушка. Безупречный сервис, внимание к деталям и отмеченная наградами карта вин дополняют впечатления. Это идеальное место для особого свидания или даже просто потому, что это не так. Среди других особых мероприятий обратите внимание на счастливые часы grunion run и ужины во время прилива.

Рекомендуется для пляжных ресторанов потому что : это буквально на песке.Во время прилива волны разбиваются о окна!

Совет эксперта Кэти : проверьте их календарь событий, так как во время вашего визита может произойти ужин во время прилива, счастливые часы для вечеринок и многое другое.

Подробнее о Морская комната →


Как создать успешный ресторан в отеле, который понравится даже местным жителям

Без бронирования: в этих ресторанах отеля заселяются даже местные жители

Ресторан Meritage + винный бар

Когда дело доходит до ресторанов в отелях, кажется, что большинство из нас выехали.

Часто считающиеся не более чем проходом для посетителей и почти наверняка запретом для местных жителей, они приведены в соответствие с типом стерилизованных, размытых пространств. Нет конкретного рынка. Никакой кулинарной направленности. Нет, спасибо.

«За пределами таких городов, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, – и все чаще других городов, таких как Портленд и Денвер, где наблюдается возрождение ресторанов в бутик-отелях, – потребители считают, что рестораны, расположенные в отелях, низкого качества, обслуживают только бизнес-путешественники, у которых нет времени искать более «местное» место », – говорит Гаррон Гор, креативный директор Hospitality Ventures Management Group, находящейся в Атланте компании по управлению гостиничным бизнесом, располагающей как бутик-отелями, так и фирменными отелями и ресторанами в восьми штатах.

Эти сложные места начали преодолевать буфет и начинают бороться с позором ванили в зачастую изысканной кулинарии. Вы можете сказать, что быть модным рестораном, расположенным в отеле, значит быть inn .

«Раньше отели больше заботились о банкетах и ​​корпоративных встречах, – продолжает Гор, – но теперь они видят потенциал чего-то большего, чем стандартный ресторан с трехразовым питанием – специализированный ресторан с историей».

«Не существует точной формулы того, как рестораны могут рассматриваться как отдельные направления, – говорит Эллисон Пейдж, соучредитель SevenRooms, платформы управления, которая помогает партнерам ресторанов создавать уникальную идентичность на территории отеля, – но есть несколько разных вещей. команда может сделать так, чтобы ресторан выделился сам по себе.”

Бар Хенли. Фото: Андреа Берендс

You Do You

Гор позиционирует свои проекты не как «гостиничные» рестораны, а как рестораны, обладающие собственными правами, от наименования и брендинга до выбора идеального сервисного оборудования, до HR, менеджмента и не только. И это работает. Hearth & Dram, проект Gore, недавно созданный в Денвере, получил множество наград как лучший ресторан и бар в Mile High City.

«Очень важно рассматривать ресторан как отдельную уникальную сущность, отдельную от отеля», – соглашается Пейдж.«Это может быть дизайн ресторана, кухня и присутствие в социальных сетях. Отели, которые мы считали наиболее успешными, – это те, которые также привносят местные вкусы и элементы дизайна, аутентичные для этого места. Например, предложить сезонное меню, в котором представлены местные продукты, или дизайн, уникальный для города или района ».

Именно эта концепция позволила Хенли в центре Нэшвилла занять собственное место на горизонте ресторанов, не полагаясь на свое расположение в отеле Kimpton Aerson.Этот современный пивной ресторан с позицией «если ты не можешь победить их, присоединяйся» привлекает гостей отеля лучшими достопримечательностями города, одновременно напоминая местным, почему они вообще его любят.

«Если местные жители будут в нашем пространстве, то гости отеля будут чувствовать, что они получают уникальный, особенный опыт». -Джеймс Гарридо

«Мы отличаемся от отелей-ресторанов прошлым тем, что искренне относимся к нашему городу и региону», – говорит генеральный менеджер Джеймс Гарридо о местных продуктах, виски и колбасных изделиях.«Мы думаем, что если мы останемся искренними в Нэшвилле, местные жители будут приходить так же, как и в уединенное место. Если местные жители будут в нашем пространстве, то гости отеля будут чувствовать, что они получают уникальный, особенный опыт ».

Создать жужжание

«Еще один способ, которым отели создают автономные направления, – это сотрудничество с известным местным или национальным ресторанным оператором или знаменитым шеф-поваром для создания ажиотажа», – предлагает Пейдж. «Сегодняшние путешественники и местные жители в равной степени ищут впечатлений, которые предлагают нечто большее, будь то десерт в Instagram, знаменитый телешеф-повар или любимый ресторанный бренд.Те, кто понимает это правильно, превозносятся как на национальном, так и на международном уровне как туристические направления ».

Boston Harbour Hotel

Хотя нелегко встретить Даниэля Булуда а-ля Café Boulud в The Surrey в Нью-Йорке или Бобби Флея в Mesa Grill в Caesars Palace в Лас-Вегасе, можно создать свой собственный статус города, о котором говорят.

В случае ресторана Meritage + Wine Bar, расположенного в отеле Boston Harbour, выбор вин – суперзвезда. Meritage предлагает список, который имеет большую глубину не только по количеству представленных виноделен, но и по возрасту вин.Это во многом связано с отношениями, которые шеф-повар Даниэль Брюс, местная кулинарная знаменитость, наладил с виноделами со всего мира для Бостонского винного фестиваля за последние почти 30 лет. Местные жители и гости отелей ищут места для знаменитых и причудливых винных ужинов в Меритэдж – путешествий из нескольких блюд, которые отправляют посетителей в увлекательные культурные путешествия.

Внешний вид Meritage призван отразить эту уникальность. «Мы управляем им, как если бы это был отдельно стоящий ресторан, который случайно оказался в отеле», – говорит Брюс. По этой причине ресторан спроектирован специально другим дизайнером, чем остальная часть отеля, с богатой деревянной отделкой, изящными скульптурными сиденьями и привлекательной цветовой палитрой винных оттенков. «Декор дополняет винную концепцию», – добавляет он.

Какой бы путь вы ни выбрали, чтобы разделить свой ресторан, вам все равно нужно помнить о своей аудитории – комбинации гостей и местных жителей, у которых могут быть оговорки относительно вас. Но вы им покажете.

«Самая большая проблема, с которой должен столкнуться гостиничный ресторан, – это буксировать грань между местом, которое хотят посетить местные жители и путешественники, и размещением гостей, которые ожидают надежного питания в отеле», – говорит Пейдж.«Отели, которые могут успешно решать эти проблемы, – это бренды, которые сегодня создают успешные концепции гостиничных ресторанов».

Dupont Circle Hotels & Restaurant

Tabard Inn в центре Вашингтона, округ Колумбия, не является типичным отелем. Наш 100-летний бутик-отель, состоящий из трех таунхаусов в викторианском стиле, имеет 35 уникальных планировок, каждый со своим стилем и историей, и сочетает в себе очарование старого мира с современными удобствами. Что объединяет наш профессиональный, внимательный персонал и непревзойденное гостеприимство.

Наша история так же уникальна, как и наш отель. За нашу богатую историю мы видели и слышали несколько вещей. Мы пережили Великую депрессию. Во время Второй мировой войны мы служили домом для службы добровольцев, принятых женщинами военно-морского флота (WAVES). Мы недавно подали заявку на то, чтобы стать исторической достопримечательностью, и в настоящее время отель принадлежит большинству сотрудников.

The Tabard Inn станет вашим домом независимо от того, приехали ли вы в город для осмотра достопримечательностей или по делам. Наш бутик-отель в Вашингтоне, округ Колумбия, идеально расположен на тихой улице в Дюпон-Серкл, в нескольких минутах ходьбы от всех основных достопримечательностей, включая Белый дом, Национальную аллею, Смитсоновские институты и Эмбасси-Роу. Вы также находитесь прямо посреди ресторанов, художественных галерей и ночных клубов оживленного Дюпон-Серкл.

Мы также находимся рядом со многими государственными учреждениями и предприятиями на улице К в центре города и в нескольких минутах ходьбы от станции Dupont Circle на красной линии.

В таверне Tabard Inn вы получите:

В нашем ресторане с самым высоким рейтингом используются высококачественные ингредиенты и создается ежедневное меню, основанное на сезонных и местных блюдах, чтобы принести уникальные блюда к вашему столу на завтрак, обед, ужин и поздний завтрак в уютной атмосфере с увитыми плющом кирпичными стенами. на нашем патио с садом.Независимо от того, являетесь ли вы местным посетителем или путешественником со всего мира, в ресторане Tabard Inn круглый год найдется место для вас. Мы также открыты для доставки и выполнения.

COVID-19 Меры предосторожности и очистка

Мы приняли дополнительные меры предосторожности для обеспечения здоровья и безопасности наших гостей как в отеле, так и в ресторане, в том числе:

 • Гостиничные номера тщательно убраны и продезинфицированы.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.