Висновок з практики – Висновки для проходження навчальної практики з предмету Економічна інформатика спеціальності Бухгалтерський облік

Содержание

Звіт з навчальної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ

Спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

III курс

Термін з  01.09.2015   р. по 24.12.2015 р.

Виконав студент гр. К51-13   Фадєєв Р.Ю.                                                                  

( шифр групи, ПІБ студента, підпис)

Перевірив керівник практики     Циммерман Г.А.                                               

(ПІБ керівника, підпис)

Оцінка за навчальну практику: _______________________

Запоріжжя

2015

ВІДОМІСТЬ-ХАРАКТЕРИСТИКА

з навчальної практики

Спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» .

Студент Фадєєв Руслан Юрійович .

Групи   К 51-13 ІІІ курсу проходив практику з 01.09.2015 р. по 24.12.2015 р.

Дата виконання роботи

Короткий зміст про виконання роботи

Примітка керівника практики

Виконання завдання 1

Виконанння завдання 2

Виконанння завдання 3

Виконанння завдання 4

Підготовка звіту

Загальна оцінка за практику_________________________________________

Керівник навчальної практики __________________________________

Зміст

Зміст 3

Висновок 22

Вступ

Комп’ютерна практика є важливою та невід’ємною частиною системи безперервної підготовки студентів коледжу у галузі впровадження та застосування інформаційних технологій і проводиться для студентів 3 курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення» у спеціально обладнаних комп’ютерних залах.

До завдань з практики відносились :

 1. Знайомство з системами розробки програмного забеспечення на прикладах Pascal ABC , Delpfi , MVS

 2. Створення бібліотеки

 3. Творче завдання

 4. Бази данних Microsoft Access

Мета практики:

 • формувати у студентів базові знання і навички з експлуатації комп’ютерних засобів під час вирішення типових завдань професійного спрямування в умовах, наближених до виробництва;

 • формувати у студентів практичні навички з комплексного використання комп’ютерних технологій під час колективного та одиночного вирішення типових проблем обробки інформації, зокрема проблем експлуатації та розробки програмних систем;

 • розвивати у студентів потребу самостійно поповнювати власні знання, закріплювати і поглиблювати їх, творчо застосовувати ці знання в практичній діяльності;

 • виховувати почуття колективізму та відповідальності за вирішення поставлених завдань.

studfiles.net

Звіт по практиці приклади

У будь-якому ВНЗ в процесі навчання студентам необхідно проходити практику з метою закріплення отриманих теоретичних знань і отримання практичних навичок роботи. За весь період навчання проходять ознайомчу (навчальну), виробничу та переддипломну практики. Закінчення проходження практики вимагає написання звіту, який супроводжується щоденником і характеристикою з місця проходження практики. Щоб написати звіт по практиці самостійно, необхідно знати особливості кожного виду практики.

Навчальна або ознайомча практика стає першим випробуванням для студентів. Її проходять на 1 або 2 курсі. Метою є закріплення загальнотеоретичних знань, отриманих в процесі навчання, а також отримання загальних уявлень про обраний фах. Під час практики студентам дають можливість ознайомитися з роботою підприємства шляхом читання лекцій і проведення екскурсій, а також подивитися роботу співробітників обраної вами спеціалізації.

Виробнича практика проходить на 3-4 курсі і є наступним кроком в освоєнні професії. Практикантам дають можливість вивчити роботу підприємства зсередини під наглядом куратора, вивчити і проаналізувати документацію, зібрати матеріали.

Переддипломна практика є заключним етапом навчання. На основі отриманої на підприємстві інформації, необхідно буде розкрити тему дипломної роботи. Звіт з переддипломної практики часто є другим розділом диплома і являє собою аналіз роботи підприємства.

Звіт про роботу підприємства повинен відповідати вимогам програми практики вашого ВНЗ (Дивіться також: приклад програми практики), як правило, він містить:

– характеристику з місця проходження практики

Титульна сторінка оформляється за зразком з методичних вказівок. Титульний аркуш містить дані про назву ВНЗ, типі практики (навчальна, ознайомча, виробнича, переддипломна), темі практики, спеціальності, учня, керівника, місці і рік написання.

Зразок титульного аркуша

Календарний план оформляється у вигляді таблиці, містить дані про вид, терміни і місце виконуваних вами робіт на підприємстві. Іноді входить в щоденник.

Приклад календарного плану звіту по практиці

щоденник практики

– схожий з календарним планом. Щоденник є основним документом, нарівні зі звітом, за яким учень звітує про виконання програми практики.

Практикант кожен день відзначає, що він робив або вивчав сьогодні. Оформляє все у вигляді таблиці.

Приклад заповнення щоденника практики

характеристика з місця проходження виробничої, навчальної або дипломної практики повинна відображати дані про знаннях, навичках і уміннях практиканта. Про рівень його професійної підготовки, особистих якостях, а також про роботу і дорученнях, які виконував студент під час відвідування підприємства. І, звичайно, рекомендована оцінка.

Характеристику студенту повинен отримати від свого керівника і додати до звіту. Але на практиці керівник перекладає цей обов’язок на студента.

Зразок характеристики з місця проходження практики

зміст звіту має відповідати програмі практики, містити всі необхідні розділи з нумерацією сторінок.

Зразок змісту звіту з практики

 • відомості про місце проходження практики;
 • її цілі і завдання, які вказані в методичних вказівках;
 • об’єкт і предмет дослідження;
 • оцінку сучасного стану досліджуваної теми;
 • може містити передбачувані результати проходження практики.

Основна частина ділиться на глави. Містить теоретичну і практичну частини. У практичній частині описується структура і діяльність підприємства. Проводиться аналіз. Виявляються позитивні і негативні сторони в роботі підприємства або установи. Наводяться всі розрахунки, графіки та таблиці.

висновок пишеться на основі вивченого матеріалу. Містить відповіді на поставлені у вступі завдання. Включає всі отримані в основній частині висновки. Можна включити оцінку своїй роботі і дати рекомендації щодо поліпшення діяльності підприємства.

Зразок висновку звіту по практиці

Список літератури містить всі використовувані при написанні роботи джерела, в тому числі зазначені в посиланнях. Оформляється список літератури згідно з методичними вказівками або ГОСТ. У нього можна включити назви документів, отриманих з підприємства, а також нормативну літературу, інтернет-джерела.

додатки включають будь-які дані, на які можна послатися при написанні роботи. Це може бути звітність, організаційна структура підприємства, виписки із законодавства, анкети, креслення, схеми, таблиці. Все, документи, які ви знайшли на підприємстві і які стали в нагоді для написання звітної роботи.

Писати звіт по практиці самостійно дуже цікаво і пізнавально. Але якщо у вас виникли труднощі з написанням або у вас не вийшло пройти практику на підприємстві, ви завжди можете звернутися за допомогою до нашим авторам і замовити звіт по практиці або купити готовий звіт на нашому сайті.

Шановні студенти! Хочемо запропонувати вам свої послуги. Ми пишемо реферати, курсові роботи, дипломи, магістерські дисертації на замовлення будь-якої складності. Ми не завантажуємо готові курсові та дипломи з Інтернету, ви можете замовити контрольну роботу і реферат, рішення задач, звіт по практиці, курсової або дипломний проект, відповідні саме ваше замовлення.

З нами працюють дипломовані фахівці, викладачі та аспіранти. Всі наші співробітники розуміють, що сучасні студенти – це високорозвинені зайняті люди, яким іноді колись написати реферат, контрольну або випускну кваліфікаційну роботу. Виконані нашими авторами дипломи, реферати і звіти по практиці на замовлення відрізняються швидкими термінами виконання і високою якістю, що задовольняє вимогам самого вимогливого замовника.

WhatsApp

Viber

Telegram

До оли підходить час для проходження виробничої практики, кафедрою ВНЗ за кожним студентом закріплюється місце, де він буде цю практику проходити. Зазвичай це відбувається за два тижні до початку процесу. Підприємство може вибрати студент, крім того, деякі організації самі подають заявки до вишів. Також перед тим, як відправитися на підприємство студент отримує завдання і план-графік практики.

Вам також буде корисно почитати:

Науковим керівництвом займається фахівець вузу, який контролює проходження плану і дотримання графіка.

Безпосередньо за роботою студента стежить керівник практики, призначений на підприємстві. Це та людина, яка познайомить практиканта з обов’язками, буде робити позначки в щоденнику, а в кінцевому підсумку підпише звіт про проходження практики на виробництві. Писати цей самий звіт студент буде самостійно. Під час проходження практики потрібно обов’язково слідувати плану, який для кожного розробляється індивідуально. Необхідно виконувати всі завдання, що надходять від керівників практики, дотримуватися внутрішній устрій підприємства. Якщо якась доручена робота викликає труднощі, потрібно в обов’язковому порядку повідомити про це куратору від кафедри, тому що відмовлятися від завдання студент не має права.

Отже, практика підійшла до кінця, студент освоїв техніку виконання певної роботи, проаналізував її зв’язок з іншою діяльністю підприємства, придбав практичні навички по своїй спеціальності. Тепер від нього вимагається зробити ще одну важливу річ: написати звіт і представити його на кафедру. Написання звіту важливо для студента тому, що є своєрідним методом збору інформації до випускної кваліфікаційної роботи. Матеріал, який був отриманий в результаті ознайомчої практики, далеко не повний, а робота на виробництві дає зовсім іншу картину, більш повну і якісну.

Як показує досвід, краще сідати за написання звіту не після того, як практика підійшла до завершення, а готуватися до цього протягом усього періоду перебування на виробництві, роблячи відповідні щоденні позначки. Потім тільки потрібно буде зібрати всі воєдино, зробити огляд, вказати джерела.

За специфікою практики:

Складатися звіт повинен з таких частин (звичайно, у чомусь вимоги окремих вузів можуть не збігатися, але в цілому – канва одна): вступ, основна глава, висновок, джерела і додатки. Деякі вузи хочуть бачити в кінці звіту про практику глосарій з розшифровкою всіх термінів, які використовуються в звіті. У будь-якому випадку він зайвим не буде.

У вступі студенту слід написати дані про підприємство і розповісти про завдання, отриманому на кафедрі при направленні на проходження практики. Це не викличе труднощів. А ось при написанні основної частини доведеться постаратися. Тут студент повинен поділитися своїми аналітичними напрацюваннями. Йому належить розповісти про завдання, що стоять перед підприємством, про структуру організації в цілому і окремо про те підрозділі, де безпосередньо перебував практикант. Те ж саме стосується і діяльності підприємства: спочатку студент в загальному аналізує картину, а потім детально зупиняється на тому відділі, де був задіяний сам. Після цього слід оцінка ефективності по вже зрозумілою схемою – спочатку мова про підприємство, потім про структурний підрозділ. Не варто обходити увагою і проблеми підприємства, якщо такі були помічені в процесі практики.

У висновку, як водиться, треба підсумувати безпосередньо свою діяльність, озвучити загальні висновки, що стосуються роботи підприємства, його структурних одиниць. Крім цього, потрібно обов’язково внести відповідні пропозиції щодо поліпшення. Це свого роду рекомендації з обов’язковим обґрунтуванням.

Якщо під час проходження практики студентом буде знайдена якась наукова література, що стосується підприємства, то деякі її положення можна включити в звіт. Крім того, в ході свого перебування в організації студент, без сумніву, мав справу з внутрішніми інструкціями, які застосовуються на тій ділянці, де він працював. Деякі з цих положень, наказів також можуть служити доповненням до звіту. Їх слід віднести до додатка.

Якщо говорити про оформлення звіту, слід зупинитися на його обсязі – небажано перевищувати рекомендовані 30 сторінок. Якщо через всіляких схем, діаграм обсяг значно збільшується, всі графічні матеріали можна також помістити в додаток. І все ж перед тим як складати кінцевий варіант звіту про проходження виробничої практики, слід на кафедрі ознайомитися з вимогами щодо його оформлення. Дані про розмір шрифту, всіляких відступи та інтервали, швидше за все, є в спеціальних методички.

І пам’ятайте, що з написаним звітом по практиці обов’язково ознайомляться в організації, де свій підпис повинен буде поставити керівник практики від підприємства. І цілком можливо, що висновки та рекомендації студента щодо діяльності всієї організації можуть істотно позначитися на характеристиці, написаній цим керівником. Вона, до речі, буде в обов’язковому порядку прикладена до звіту разом з щоденником.

(!) Вітається і буде правильно якщо результати проходження практики можуть бути використані при написанні дипломної роботи.

kleotur.info

Висновок:

Нами було розглянуто основні прийоми використання матриці висот для створення цікавих та корисних зображень. Одночасно було закріплено начальний матеріал щодо використання файлів.

Завдання 4 База даних в Microsoft Access Вариант 19

Мета: Ознайомитись з основними інструментами розробки бази даних, поняттями таблиця, ключове поле, зв’язки між таблицями, запит, звіт, форма.

Завдання мого варіанта :

1)Створення таблиць

2)Створення запитів

3)Створення звітів

4)Створення форм

2)Створення запитів

3)Створення звітів

4)Створення форм

Результат створення

Створені таблиці за заданими умовами описані в завданні ,зображанні на Рис( 4.1; 4.2 ;4.3)

Рис 4.1 (Таблиця“Типы номеров”)

Рис 4.2 (Таблиця“Номера”)

Рис 4.3 (Таблиця“Клиенты”)

Робота з таблицями успішно завершена.

Створення запитів

Результат створення

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Створення форм

Результат створення

Створення звітів

Результат створення

1)

2)

3)

4)

5)

Висновок:

Таким чином нами було розглянуто основні поняття теми «Бази даних», розроблено база даних згідно варіанта. Завдання було корисним з погляду вдосконалення технологічного мислення майбутнього програміста. Бази даних є одним з найпопулярніших засобів автоматизованої обробки інформації.

Висновок

Навчальна практика проходила з 01.09.15 до 24.12.15 згідно навчального плану.

До завдань практики відносились:

 • Знайомство з системами розробки програмного забезпечення (IDE, SDK, RAD) на прикладі PascalABC;

 • Бібліотеки та їх розробка;

 • Творче завдання;

 • Створення та обробка баз даних.

Протягом практики усі завдання були виконані.

Практика допомагає студентам засвоїти свої знання, які вивчались раніше, та отримати нові. Адже під час виконання практики ми також навчаємось.

За допомогою виконання завдань було засвоєно нові знання, а тобто ми ознайомились з системами розробки програмного забезпечення, розробили власний модуль для роботи на мові програмування Pascal, створили власну базу даних у програмі MS Access та мали справу з творчим завданням, що також дуже корисно для студента, так як він може за власним бажанням вибрати собі завдання та реалізувати свою ідею.

ВІДГУК

на звіт про проходження навчальної практики

у Економіко-правничому коледжі ЗНУ

спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

Iіi курс

з 01.09.2015 р. по 24.12.2015 р.

Оцінка за практику ______________________________________________

Керівник практики: ______________________________________   

24

studfiles.net

Звіт з педагогічної практики

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інститут природничо – математичної та технологічної освіти

Природничо – географічний факультет

Кафедра географії та методики її навчання

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ

ПРАКТИКИ

Студентки IV курсу  3 групи

Миколайчук М.О

Умань – 2013

Звіт

студентки IV курсу  3  групи природничо – географічного факультету

Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

про педпрактику , проведену в

Уманській ЗОШ I-III ступенів №9

 1. Навчальна робота

Я, Миколайчук Мальвіна Олегівна, проходила педагогічну практику в Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9. З 25.11.13. по 06.12. 13.Була закріплена за учителем Крочак Іриною Василівною ( учитель англійської мови ), класний керівник учнів 7-А класу. Співпрацювала з Латуринською Наталею Йосипівною вчителем географії та Небиковою Тетяною Андрієвною вчителем біології. Відвідувала уроки закріплені за мною та написала аналізи цих уроків.

Першочерговим кроком у підготовці до практики була участь у настановчій конференції з питань педагогічної практики. На цій конференції я отримала чіткі завдання щодо проходження практики, ознайомилася з правилами і нормами оформлення документації. По прибутті в школу я ознайомилася зі школою, її директором Тенц І.І, заучем Небиковою Т.А і класним керівником Крочак Іриною Василівною.В ході подальших відвідувань я познайомилася з вчительським колективом. Матеріальне забезпечення кабінетів географії та біології:

Кабінет географії знаходиться на другому поверсі школи. У кабінеті наявний комп’ютер, за допомогою якого можна показувати дітям різні відео ролики та презентації по темі, також в ньому наявні методичні посібники, наукова література, різні види наочності: таблиці, плакати, карти та інше. У кабінеті є шафи та стелажі. На стінах кабінету географії знаходяться карти і схеми, фізична карта України, фізична карта світу, та ще декілька стендів.

Кабінет біології обладнаний телевізором, методичними посібниками, навчальними приладами, на достатньому рівні і дозволяє проводити уроки. Розташована класна дошка, шафи у якому містяться демонстраційні макети для вивчення тем по будові органів рослин, набір опудал, набори заспиртованих препаратів тваринних тканин, органів. В наявності є необхідна кількість таблиць і плакатів по всіх розділах біології.

2. За період проходження практики відвідувала заняття з фаху: географії та біології, а також інших предметів українська мова, англійська мова, математика, історія,світова література, музика.

3. Особисто провела два уроки в 7-А класы. З біології на тему: « Загальна характеристика водоростей. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і життєдіяльності водоростей». І географії на тему: « Природні зони Австралії. Своєрідність органічного світу.»

Відвідала виховну годину на тему: «СНІД. Небезпека й профілактика». Допомагала вчителю географії Латуринській Н.Й у проведенні уроку з економіки у 11-А класі та вчителю української мови Нікіфоровій Н. С. в 5-А класі.

4. Допомагала класному керівнику Крочак І. В., вчителю географії Латуринській Н.Й та біології Небиковій Т.А перевіряти самостійні роботи учнів, щоденники, контурні карти, робочі зошити.

5. Взагалі у класі де я проходила практику всі учні навчаються добре. Але є учні, які потребують індивідуального підходу: Чумаков Євгеній та Заскалета Ярослав. Це пояснюється тим, що вони рідко відвідують школу. І тому я старалася проводити з ними бесіду, на яких пояснювала пропущений чи незрозумілий матеріал по даному предмету.

6. До проведення уроків, підготувала засоби наочності: презентацію про шкідливі звички,відео матеріал про шкоду куріння та вживання алкоголю,відео про середовище існування найнижчих рослин, презентацію по географії на тему: «Природні зони Австралії» та фото тваринного світу Австралії.

7. При проведенні занять особливих труднощів не було. На першому уроці зіткнулась із такими труднощами, як ігнорування з боку деяких учнів, але з цим я швидко розібралась, вже наступного уроку всі учні намагалися приймати участь в учбовому процесі. Вчитель одразу попередив, що в класі є учні, які залишаються пасивними на всіх уроках. Перш ніж розпочати вивчати новий матеріал, я завжди повторювала з учнями те, що вони вивчали на минулих заняттях.

8. Практика поглибила, закріпила знан­ня з фахових дисциплін, здобу­тих в університеті, дала змогу застосувати їх на прак­тиці; виробила вміння застосовувати різні методи й форми роботи, які ак­тивізують пізнавальну діяльність учнів; закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху, викликала бажання вдос­коналювати свої педагогічні здібності; дала змогу протягом двох тижнів спостеріга­ти за навчально-виховною роботою в школі, аналізу­вати її й робити висновки. Практика в школі допомогла мені здобути практичні уміння і навички. Я зрозуміла як потрібно проводити уроки. Можу сказати, що я задоволена практикою, тому що краще ознайомилася із своєю майбутньою професією, дізналася багато нового, цікавого, набула і розширила свій педагогічний досвід.

 1. Виховна робота.

1. За мною був закріплений 7-А клас, класний керівник Крочак Ірина Василівна.

2. Під час проходження педагогічної практики  я підготувала і провела виховну годину на тему: «Профілактика шкідливих звичок».На якому були присутні учні 7-А класу,класний керівник, а також колега Пиляй А.А.Учні свідомо та активно поставились до проведення виховної години, були на них присутні у повному складі, приймали активну участь.

3. Відвідала позакласний захід на тему: «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», на якому вчителі дали учням елементарні знання про СНІД, шляхи зараження,профілактики хвороби та також позакласний захід «День збройних сил України». Також відвідала урок географії, проведений студентами-практикантами Маліхатко Любов’ю та Маліхатко Людмилою.

4. Труднощі, які виникали під час проведення виховного заходу:

–  налагодження дисципліни в класі;

–    виправлення учнівських помилок миттєво, бо якщо цього не зробити одразу потім виникають ще більші складності з розумінням і поясненням.

5.  Оволоділа вмінням утримувати увагу учнів, підтримувати належну дисципліну в класі, що учням цікаво на моїх уроках. Навчилась організовувати роботу класу, використовувати різні методи, прийоми та форми роботи. Викладати уроки згідно з програмою та календарним плануванням.  

ІІІ. Методична робота.

1. Плани класу на І семестр.

09.09.-13.09. Олімпійський тиждень.

16. 09.-20.09. Тиждень партизанської слави.

23.09.-20.10. Тиждень пам’яті В.О. Сухомлинського.

20.09.-20.10.Інформаційно-профілактична акція«Відповідальність починається з мене».

20.09. Акція «Турбота».

01.10.-04.10. Тиждень музики.

05.10. Свято «День учителя».

05.10. Участь у святкування Дня міста.

11. 10. День українського козацтва.

28.10. Відзначення дня визволення України від загарбників.

01.10.-10.10. Місячник милосердя.

01.11.-30.11. Місячник профілактик шкідливих звичок.

09.11. Інтелектуальна гра « Що? Де? Коли?»

01.12. Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

06.12. День Збройних Сил України.

22.12.-30.12. Новорічні свята.

2. Педагогічного досвід вчителя географії Латуринської Наталії Йосипівни.Наталія Йосипівна працює в школі з 1993 року. Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю біологія та сільське господарство. За наслідками атестацій педагогічних працівників одержала вищу кваліфікаційну категорію, а також звання «вчитель – методист», що вже котрий раз підтверджує. Вчитель проводить цілеспрямовану роботу з дотриманням правил техніки безпеки учнями. Календарне планування складено з урахуванням рівня розвитку учнів класів, в яких читається нею курс. Наталія Йосипівна творчо підходить до реалізації змісту програм, вдало добирає об’єкти для вивчення. Вчитель має дуже високий науковий і методичний рівні викладання, велику увагу приділяє основним географічним відкриттям і закономірностям, практичній спрямованості вивчення географії. Раціонально вибирає типи уроку, кожний етап має логічне завершення. На кожному уроці реалізовуються дидактичні принципи навчання: науковості, доступності, системності, зв’язку навчальної діяльності з життям. Сприяє формуванню в учнів навичок використання набутих знань в практичній діяльності.

3. При підготовці до уроків користувалась такою методичною літературою:

1.Географія материків і океанів 7 клас, автор(и): Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., видавництво навчальна книга, 2007 рік.;

2.Географія материків і океанів: підручник для 7 класу, автор(и): Бойко В. М., Міхелі С. В., видавництво Зодіак-ЕКО, рік видання 2007.

3.Біологія 7 клас Мусієнко. Автор: Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан. Українська мова навчання. Видавництво: Генеза. Рік: 2007. ISBN: 978-966-504-622-6.

 1. Висновки:

1. Педагогічна практика поглибила та закріпила знання з фахових дисциплін здобутих в університеті.

2. Виробила вміння оцінювати різні типии уроків, застосовувати методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів.

3. Закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху, викликала прагнення вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.

4. Дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку.

5. Показала функції классного керівника й дала змогу випробувати себе в них.

6.Дала змогу спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її та робити висновки.

7.Відвідавши уроки вчителів-предметників, моїх одногрупниць-колег,і провівши власні уроки, вже починаю більш розуміти як це, проводити уроки. 

8.Навчилася стояти перед аудиторією, спілкуватись з учнями, заінтересовувати та утримувати їх увагу.

Пропозиції щодо підготовки , організації та проведення практики.

На мою думку, два тижні для проходження активної практики в школі, це надто мало для того, щоб сформувати у студентів певні навички щодо проведення уроків та виховних годин, тому необхідно збільшити кількість тижнів для проходження педагогічної практики.Я пропоную частіше надавати можливість студентам проводити уроки різних типів. Це може надати можливість набути певні уміння та навички і уникати помилок.

Також я пропоную створити методичний посібник для студентів-практикантів, у якому будуть викладені найтиповіші помилки студентів у написанні розробок уроків та конспектів.

studfiles.net

Звіт про проходження виробничої практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

Кафедра фінансової аналітики,

контролю та прогнозування

назва бази практики – ПАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування»

студента 5-го курсу, групи Ф-51

Напряму підготовки 6.03050801 «Фінанси і кредит»

ПІБ Косей В.А____________________підпис Керівник практики:

від кафедри: к.е.н. доцент Нестерова С.В.

____________________ підпис

від бази практики: головний бухгалтер Пензеник О.І.

____________________ підпис

Національна шкала:___________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS_________

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Мукачево 2013 р.

Зміст

Вступ

Згідно з законом України «Про освіту» обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є проходження виробничої практики.

Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз та ряду інших дисциплін; опанування студентами сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Обєктом проходження даної практики є ПАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування»

ПАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» створене на основі форми власності акціонерне товариство 1964 році в с. Ільниця. На сьогоднішній день кількість працюючих на заводі 198 чол.

ПАТ «Ільницький завод механічного зварювального устаткування» активно продовжує свою роботу, починаючи від модернізації серійної продукції закінчуючи розробкою і випуском нового зварювального обладнання та цілих комплексів зварювального обладнання за спецзамовленням.

Механічне зварювальне обладнання заводу використовується не тільки для автоматизації зварювальних процесів, а й інших процесів, наприклад наплавлення, свідченням цього є спільна робота з ТОВ «НВП« РЕММАШ »(м. Дніпропетровськ). Ця спільна робота дала можливість випускати обладнання та комплекси для наплавлення й відновленні деталей для металургійних комбінатів і ремонтних заводів.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі Статуту, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200049466, ІПН 002222007070 (див. додаток 1), ЄДРПОУ- 00222203 (див. додаток 2). Юридична адреса:90100, Закарпатська область, Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Радянська,3.

Метою підприємства є отримання прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів засновників, а також економічних і соціальних інтересів працівників від здійснення виробничої діяльності.

studfiles.net

Як написати звіт по практиці?

Практика – це обов’язковий елемент процесу навчання, через який учням доведеться перейти на старший курс. Успішне виконання практичних завдань і правильне оформлення звіту з практики стане запорукою високої оцінки.

Оцінка за ознайомчу, виробничу та переддипломну практику буде виставлена в дипломі учня, тому оформлення звіту слід приділити особливу увагу. Студенти, які не знають, як написати звіт по практиці, повинні підготуватися до того, що крім самого звіту їм належить оформити і заповнити певний пакет документів, який додається до основного звіту.

Особливості написання звіту з переддипломної практики

Навчально-ознайомчу практику студенти проходять раніше всього, перебуваючи на 2 курсі навчання. Виробничою практикою вважається робота студента, що навчається на 3 курсі. Переддипломну практику проходять учні-випускники, які готуються до закінчення навчального закладу.

Мети проходження практики

Студенти обов’язково проходять практику, оскільки вона дозволяє їм:

 • закріпити отримані за роки навчання теоретичні знання по своїй майбутній професії;
 • придбати незамінні практичні навички роботи за фахом;
 • познайомитися з роботою місцевих підприємств, організацій та установ, на базі яких студенти будуть займатися практичною діяльністю;
 • зібрати необхідні прикладні матеріали для написання курсової чи дипломної роботи.

Документи для захисту практики

Учням освітніх установ, які хочуть знати, як написати звіт по виробничій практиці, слід усвідомити, що звіт по практиці включає в себе кілька елементів. Отже, студенту, що проходив практику, належить:

 • оформити звіт по практиці;
 • заповнити щоденник з практики;
 • написати пояснювальну записку;
 • отримати характеристику з місця проходження практики.

Оформлення звіту по виробничій практиці

Додаткові джерела

Крім методички, студенту необхідно надати копії заповнених ним на місці проходження практики документів. Багато викладачів бажають бачити у звіті відомості про структуру організації, де студент проходив виробничу практику. Опис етапів роботи може зажадати у виконавця додаткових відомостей. Саме тому при складанні звіту студенту слід підготувати такі джерела, як:

 • установчі документи організації, яка стала місцем проходження практики;
 • копії документації, що не несе конфіденційної інформації, яку вивчав або становив студент на місці практики;
 • табельний розклад і посадові інструкції, відповідно до яких працюють рядові співробітники організації, де студент проходив практику;
 • типові договори і контракти, які використовуються в повсякденній діяльності підприємства;
 • архівні документи, які вивчав студент на практиці;
 • зведені таблиці і статистичні дані про установу.

Якщо в процесі роботи на підприємстві студент зіткнеться з іншими паперами, то йому слід також зняти з них копії, щоб згодом прикласти їх до звіту по практиці. Чим більше документації збере учень, тим краще.

Функції керівника по практиці від підприємства

Збираючи додаткову документацію для оформлення звіту, студент повинен вдаватися до допомоги свого керівника, який є співробітником організації, де студент проходив практику. Працівник, відповідальний за практиканта, повинен:

 • сприяти йому при зборі матеріалів для звіту;
 • допомагати у виборі напрямку дослідження роботи підприємства;
 • підбирати довідкову літературу, пов’язану з областю роботи компанії;
 • контролювати хід роботи в організації;
 • надавати практичну допомогу при складанні плану проходження практики;
 • об’єктивно оцінювати якість досліджень, проведених студентом-практикантом.

Структура звіту про практику

Викладачі розробляють методичні рекомендації, щоб допомогти студентам вивчити цілі проходження практики і правила оформлення звітів. Згідно з методичними рекомендаціями, типовий звіт по практиці містить наступні пункти:

 • титульний лист, що включає основні відомості про практикантів і місце проходження практики;
 • зміст, тобто короткий план роботи;
 • введення, що включає цілі і завдання практики;
 • основна частина, де фіксується опис структури організації та її основної діяльності;
 • висновок, що описує кінцеві результати роботи студента на підприємстві;
 • список літератури, в тому числі нормативно-правові акти, відповідно до яких функціонує організація, внутрішні акти підприємства, накази керівника організації і посадові інструкції для співробітників;
 • додаток, в якості якого студенти використовують копії документів, взятих на місці проходження практики, графіки, малюнки, діаграми і таблиці, статистичні дані.

Введення для звіту з практики

У вступній частині звіту студенту належить відобразити актуальність обраної практики, виявити об’єкт і предмет дослідження, а також поставити перед собою мету, намітити завдання і методи їх реалізації.

В якості головної мети виробничої практичної діяльності зазвичай виступає збір і аналіз теоретичного матеріалу, закріплення отриманих знань і умінь. Щоб досягти цієї мети, студенту потрібно впоратися з низкою завдань. Наприклад, йому важливо закріпити свої професійні знання по ряду галузевих дисциплін, набути практичних навичок роботи, сформувати почуття відповідальності та поваги до своєї майбутньої професії.

Учню на практиці буде необхідно адаптуватися на робочому місці, ознайомитися з новими формами і методами трудової діяльності, вивчити досвід роботи компанії. Серед його основних завдань:

 • виявлення проблемних питань при роботі підприємства;
 • пошук способів оптимізації діяльності організації;
 • внесення пропозицій щодо поліпшення роботи компанії;
 • У вступі студент відображає основні етапи роботи в організації. Він перелічує матеріали, використані ним при проходженні практики;
 • Варто згадати про історичні та теоретичні розробки, що стосуються роботи компанії, які були вивчені студентом.

Середня тривалість вступної частини становить 1-2 сторінки друкованого тексту. Від студента не вимагається складати довгих описів. Характеристику робіт, виконуваних на підприємстві, варто перенести в основну частину звіту по практиці.

Основна частина звіту

В основній частині, яка зазвичай досягає обсягу в 15-20 сторінок друкованого тексту, має бути 2 розділу. Перший розділ основної частини звіту по виробничій практиці містить:

 • діагностику та аналіз роботи підприємства. Можна провести аналіз основної діяльності організації за допомогою складання графіка динаміки зростання статутного капіталу або числа клієнтів;
 • опис організаційної та правової структури підприємства, повноважень його керівника та працівників;
 • аналіз матеріалів, використаних на практиці. Наприклад, локальних правових актів, посадових інструкцій, установчих документів або положень про структурні підрозділи компанії;
 • дослідження виявленої проблематики.

У другому розділі основної частини від студента вимагається охарактеризувати свої функціональні обов’язки в організації, де він проходив практику. Учневі слід описати:

 • специфіку роботи відділу, де він перебував в період практики:
 • порядок використання у процесі трудової діяльності інформаційних технологій;
 • труднощі, що виникають у процесі реалізації завдань, даних керівником практики;
 • недоліки діяльності організації, виявлені при проходженні практики;
 • припущення, що стосуються порядку вдосконалення роботи компанії.

Висновок в звіті з практики

Заключна частина повинна складати від 1 до 2 сторінок друкованого тексту. У цій частині студент відображає результати своєї практичної діяльності на підприємстві. Він підбиває загальні підсумки практики, вказує на виконані їм завдання. Учень фіксує, наскільки близько він підійшов до реалізації поставленої мети і наскільки повно дослідив предмет вивчення.

Автор звіту відображає в заключній частині своєї роботи такі дані, як:

 • відомості про місце і терміни проходження виробничої практики;
 • опис виконаної програми практики;
 • питання, вивчені на період роботи в організації;
 • оцінка ефективності роботи підприємства;
 • пропозиції щодо вирішення виявлених проблем і недоробок.

Критерії оцінки звіту по виробничій практиці

При виставленні підсумкової оцінки за представлений звіт викладач буде враховувати такі фактори, як:

 • рівень теоретичної підготовки студента;
 • здатність учня адаптувати наявні наукові відомості під поточну ситуацію, застосовувати свої знання на практиці;
 • наявність у звіті смислових і граматичних помилок, суперечностей;
 • вірне закріплення цілей, завдань, методів реалізації та утримання практики;
 • ступінь і якість придбаних учням практичних навичок;
 • ступінь професійної спрямованості висновків студента за результатами проходження практики;
 • професійний рівень рекомендацій, даних студентом з метою оптимізації роботи підприємства;
 • якість прикладених до звіту додаткових документів, статистичних даних, графіків і діаграм;
 • правильність заповнення щоденника з практики та пояснювальної записки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка додається студентом до звіту по практиці. Вона складається ним власноручно на аркуші формату А4. У записці слід вказати відомості, що стосуються:

 • ПІБ студента-практиканта;
 • найменування курсу навчання, спеціальності та навчального закладу;
 • найменування організації, де учень проходив практику;
 • переліку документів, з якими ознайомився студент за час проходження практики;
 • переліку заходів, в яких учень брав участь за час практики:
 • найменувань робочих функцій студента в організації;
 • пропозицій, внесених практикантом в цілях вдосконалення роботи організації.

Заповнення щоденника з практики

До заповненого звіту по практиці завжди додається щоденник. Він призначений для щоденного заповнення в період проходження практики в організації. Стандартний бланк щоденника включає розділи, що описують:

 • ПІБ студента;
 • найменування факультету, курсу, групи, навчального закладу;
 • назва організації, куди учня направили для проходження практики;
 • термін проходження практики;
 • дату прибуття на місце практики, тобто перший день практики;
 • дату вибуття з місця практики, тобто останній день практики;
 • найменування керівника з практики від освітньої установи;
 • найменування керівника з практики від підприємства із зазначенням його імені та посади;
 • щоденні записи студента про виконані роботи. Зазвичай опис діяльності на практиці здійснюється в спеціальній таблиці. Учню, що проходить практику, належить звітувати за кожен день роботи на підприємстві. Він буде описувати свої функції, відзначати відомості, з якими встиг познайомитися, і отримувати оцінки від керівника за кожен день роботи на підприємстві.

При заповненні останнього пункту не слід дублювати зміст робіт, виконуваних на підприємстві. Навіть якщо студент займався однотипною роботою кожен день, йому слід фіксувати в щоденнику різноманітні дані про свої функції. Можна відзначати в щоденнику назви різних архівних і поточних документів, які він вивчив.

Заповнений студентом щоденник перевіряється керівником від організації і викладачем, кожен з яких засвідчує правильність відомостей, відображених у документі, своїм підписом. На завізованому документі ставлять печатку організації, де студент проходив практику.

Перевірка щоденника з практики

Коли керівник по практиці від освітнього закладу перевіряє зданий щоденник, він звертає увагу на наявність:

 • заповнених граф про щоденну трудову діяльность на місці проходження практики;
 • описів роботи, яку виконував студент-практикант в рамках своїх трудових обов’язків;
 • загального аналізу діяльності учня після робочого дня;
 • джерел інформації, з якими учень знайомився і працював під час трудової діяльності. Підтвердити зазначені дані можуть копії документів, взяті з підприємства з дозволу керівника практики від організації;
 • печатки організації та підписи керівника практики від підприємства.
« Найдовша річка у світі Найглибше і чисте озеро в світі »

moyaosvita.com.ua

Як написати висновок у звіті по практиці. Висновок звіту по практиці.

Висновок в звіті по практиці був із введенням і проміжними висновками, зробленими протягом роботи. Висновок покликане підвести своєрідний підсумок всієї виробничої практики.

Інструкція

1

Звіт по практиці – це вид контролю навчально-практичної діяльності студента, що містить вступ, безпосередньо сам звіт і висновок. Останній розділ є особливо важливим показником того, як практикант впорався з теоретичними та практичними завданнями.

2

Одна з основних задача звіту по практиці – навчити студента аналізу і самоаналізу виконаної роботи. Висновок – це та частина звіту, яка практично повністю побудована на ваших висновках і результатах.

3

Щоб написати висновок, поверніться до введення вашого звіту, в якому ви позначили цілі вашої роботи, проміжні завдання та основні теоретичні положення (якщо такі були). У своєму висновку вкажіть, чи досягли ви поставлених цілей. Позначте методи і підходи, які здалися вам найбільш продуктивними для виконання даної роботи.

4

Перелічіть сучасні наукові тенденції, які виявилися вам корисні в ході проходження практики. У своєму висновку продемонструйте не тільки всебічно знання теоретичного та практичного матеріалу, але і володіння міждисциплінарними зв’язками.

5

Акцентуйте увагу на новій, актуальною і корисною інформацією, отриманою в процесі роботи.

6

Перелічіть всі професійні вміння та навички, які ви набули під час проходження практики (робота з новими видами документації, оволодіння профільними комп’ютерними програмами, розширення професійного кругозору).

7

Окрему увагу приділіть виниклим в процесі роботи труднощам і шляхам їх подолання. Найосновніші причини, що викликають складності – це відсутність досвіду у молодого фахівця і значний відрив теоретичних пізнань від реальної ситуації.

8

Не допускайте в своєму висновку вільних відступів, викладайте ваші висновки лаконічно, дотримуючись логічну структуру розповіді. Обсяг висновку в звіті по практиці на повинен перевищувати двох друкованих аркушів.

tips-ua.com

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *