Фізика в побути: Фізика в побуті, техніці ,виробництві-реферат

Содержание

ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ ❤️| Фізика


Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

&13. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ

Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої грунтуються на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених у фізиці. Усі побутові прилади (мал. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ.

Усім відомо, що сонячне світло є природним біологічно найціннішим видом освітлення, до якого максимально пристосоване око людини. В умовах зростання цін на енергоресурси,

а також підвищення вимог до якості освітлення дедалі актуальнішим стає питання зниження витрат на електроенергію і підвищення ефективності освітлювальних установок. Сьогодні створено компактні люмінесцентні лампи (KЛЛ – енергозберігаючі лампи, мал. 36), які споживають електроенергії приблизно в 6-8 разів менше від ламп розжарювання при тій самій світловій віддачі. Вони мають більший термін використання (у 10 разів більший від терміну використання лампи розжарювання з вольфрамовою ниткою), менші затрати на обслуговування порівняно з лампами розжарювання.

Мал. 35

src=”/pictures/image083_127.jpg”/>

Мал. 36

Ускладнення сучасного промислового виробництва, зростання взаємозв’язків між окремими підприємствами вимагають автоматизації багатьох керуючих функцій. Це можна здійснити лише за допомогою електронних автоматизованих систем управління, матеріальною основою яких є комп’ютерні технології.

Нині комп’ютери широко застосувуються в усіх сферах науки, техніки й виробництва. Вони відкрили великі можливості не тільки в царині управління виробничими процесами для побудови автоматизованих систем технологічної сфери, а й у адміністративній галузі. Комп’ютери застосовують у верстатах з програмним управлінням, за їх допомогою керують транспортними засобами, наприклад електропоїздами, літаками, кораблями, здійснюють контроль за рухом в аеропортах та на аеродромах.

Сучасні технології дають змогу створювати як мініатюрні вироби, так і величезні конструкції. Наприклад, деталь, яка легко помістилася на кульбабі (мал. 37), Південний міст через Дніпро, побудований у Києві (мал. 38).

Мал. 37

Мал. 38

Майже в усіх галузях машинобудування застосовуються автоматизовані технологічні процеси. На транспорті звичним явищем є автоматичні залізничні сортувальні станції. Поїзди без машиніста сьогодні вже реальність. В авіації багато років використовуються автопілоти. Широко використовуються автоматизовані радіолокаційні й авіанавігаційні пристрої.

Учені-астрономи використовують потужні радіотелескопи. Найцікавішими з них є РТ-70 у центрі космічної телекомунікації (м. Євпаторія, мал. 39) і РТ-22 в Криму. Радіотелескоп РТ-70 – унікальний радіо-телескоп, один з найбільших у світі. Діаметр параболічного дзеркала дорівнює 70 м. РТ-22 розташований у селищі Кацивелі, на березі Чорного моря (мал. 40). Телескоп дає змогу спостерігати Сонце, зорі, галактики в сантиметровому і міліметровому діапазонах довжин хвиль.

Мал. 38

Мал. 40

Сучасний прогрес космонавтики, радіоелектроніки, атомної енергетики, авіації, машинобудування тощо – результат досягнень у галузі виробництва штучних матеріалів: надтвердих, жароміцних, антикорозійних тощо; використання рідкісних металів та їх сплавів. Знання залежності хімічних і фізичних властивостей речовини від її фізичної структури дає можливість ученим передбачати майбутні властивості того чи іншого матеріалу і цілеспрямовано синтезувати матеріали із заздалегідь заданими механічними, магнітними, оптичними та іншими властивостями.

Важко переоцінити значення досягнень у виробництві напівпровідникових та інших матеріалів для сучасної радіоелектроніки.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. Назвіть фізичні явища, на основі яких грунтується дія побутових приладів.

2. Як пов’язані між собою фізика і техніка?

3. Що дає фізика для розвитку інших наук?

ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ

Розв’язуємо разом

1. Виміряйте товщину аркуша книжки, на якому надруковано цю задачу.

Розв’язання. Виміряти товщину одного окремо взятого аркуша не вдасться – ця товщина надто мала. Можна, наприклад, виміряти загальну товщину аркушів з 1-ї по 100-ту сторінки включно, а потім отримане значення поділити на 50 (адже на кожному аркуші дві сторінки).

Мал. 41

2. Які прилади зображено на малюнку 41? Яка ціна поділки пікали кожного приладу? Що показують прилади?

Розв’язання. На малюнку 41, а зображено мензурку. Ціна поділки пікали мензурки – 25 мл. У мензурку налито 175 мл рідини. На малюнку 41, б зображено вимірювальний циліндр. Ціна поділки пікали циліндра – 5 мл. У вимірювальний циліндр налито 135 мл рідини. На малюнку 41, в зображено мензурку. Ціна поділки пікали мензурки – 10 мл. У мензурку налито 90 мл рідини.

3. Крапля олії об’ємом 0,002 мм3 розлилася по поверхні води тонким шаром,

Площа якого 100 см2. Вважаючи, що товщина шару дорівнює діаметру молекули олії, визначте цей діаметр.

Розв’язання

З формули V = Sh = Sd (за умовою h = d) визначимо:

D =

.

Підставивши значення величин, отримаємо: d = 0,002 мм3 : 10 000 мм2 = 0,0000002 мм.

Відповідь: d = 0,0000002 мм.

Рівень А

1. Виберіть з наведених прикладів окремо тіла, а окремо речовини: вода, граніт, крапля води, повітря в камері футбольного м’яча, молоко, молоко у пляшці, гранітна плита.

2. Балон для газової плити наповнений пропан-бутановою сумішшю. Тілом чи речовиною є ця суміш?

3. З наведених прикладів виберіть фізичні явища: кисень, грім, годинник, бетон, веселка, кипіння води, електрична лампочка.

4. Які з наведених явищ є фізичними явищами: скисло молоко, розбилася скляна пляшка, у печі згоріли дрова, задзвенів дзвоник, засвітилися на вулиці електричні ліхтарі, згнила цибулина, нагрілася каструля?

5. Скільки см має 1 м? Скільки см2 має 1 м2? Скільки см3 має 1 м3?

6. Установіть ціну поділки шкали лінійки, якщо між рисками, що відповідають значенню 10 см і 11 см, є ще чотири риски.

7. Накресліть шкалу термометра із ціною поділки 0,25 °С.

8. Об’єм кухля 0,5 дм3. Виразіть цей об’єм у кубічних сантиметрах і кубічних міліметрах.

9. Які прилади зображено на малюнку 42? Яка ціна поділки шкали кожного приладу? Що показують прилади?

Мал. 42

Мал. 43

10. Визначте об’єм тіла (мал. 43).

11. Як виміряти (наближено), скільки зернин рису вміщується у пляшці? Що вам для цього знадобиться?

12. Що зумовлює неминучі неточності при вимірюванні розмірів тіл?

13. Які величини можна виміряти абсолютно точно?

14. У маленьку пробірку налийте трохи води, а потім обережно налийте стільки само спирту-денатурату. Відмітьте ниткою рівень спирту. Закрийте пробірку пальцем і протягом однієї-двох хвилин збовтуйте пробірку так, щоб рідини змішались. Як змінився рівень суміші порівняно з початковим рівнем? Чим пояснити зменшення об’єму?

15. Чому аромат розлитої в кімнаті пахучої речовини із часом відчувається в будь-якому місці кімнати?

16. Як змінюється положення молекул при розтягуванні гумової трубки?

17. У склянку з водою капніть краплю молока. Простежте, що з нею станеться. Поясніть спостережуване явище.

18. Чому сіль розчиняється у воді швидше за вищої температури?

19. Візьміть шматочок свинцю, розріжте його гострим ножем на дві частини і в місці розрізу стуліть. Чому вони не відпадають одна від одної?

20. Візьміть два шматочки скла, добре обмийте їх і висушіть. Притуліть щільно один до одного. Легко чи важко їх роз’єднати? Те саме проробіть з мокрим склом. Поясніть наслідки досліду.

Рівень Б

21. Про які фізичні величини йдеться в таких прикладах: пляшка місткістю 0,5 л; спідометр показує 80 км/год; хворому шприцом ввели 1 см3ліків; спортсмен пробіг 100 м за 10 с; щоб овочі не втратили вітамінів, їх стерилізують при 90 °С?

22. Якими одиницями довжини найзручніше визначати такі розміри: довжину аркуша книжки, висоту дверей, товщину дроту, діаметр труби, довжину телеграфного дроту між двома населеними пунктами, товщину волосини? Чому?

23. Зробіть схематичний малюнок частини циферблата, ціна поділки якого -5 с.

24. На палубі судна є прямокутний майданчик розмірами 10×15 м. Скільки контейнерів може вміститися на майданчику, якщо контейнер – це “кубик”, довжина ребра якого 2 м?

25. У вас є коробка канцелярських скріпок. Як за допомогою мензурки виміряти об’єм однієї скріпки?

26. На дорозі позначено дистанцію 100 м. Як найпростіше відміряти дистанцію 500 м, ведучи дорогою велосипед?

27. Англійська міра довжини фут у давнину визначалася так: 12 джентльменів селища ставили ступні впритул одну до одної, вимірювали відстань від “першого носка” до “останньої п’ятки” і цю відстань ділили на 12. Виходило близько 30 см. Навіщо було залучати для визначення одиниці довжини стількох людей? Чи доцільно було здійснювати вимірювання з точністю до 0,001 фута?

28. З наведених прикладів виберіть ті, у яких описано спільні властивості: гума поганий провідник струму; висота стовпа 10 м; висота вікна 160 см; дроти для електричної мережі виготовляють з міді; стіл вищий за стілець; електричні дроти ізольовані гумою. Назвіть ці властивості.

29. Поясніть результати досліду за малюнком 44.

30. Коли різко плазом долонею зробити рух зверху вниз, то ми майже не відчуваємо опору повітря. Якщо при такому русі ми торкнемося поверхні води, то відчуємо біль, як від удару по поверхні твердого тіла. Як пояснити це явище?

31. У місцях, де немає природного газу, для газових плит застосовують балони, наповнені пропан-бутановою сумішшю. До цієї суміші додають незначну кількість дуже ароматної речовини (одоранта). Поясніть, чому ця речовина сигналізує про витікання газу внаслідок несправності газової установки.

32. У прозору посудину з водою вилили непрозору рідку фарбу. Чому через деякий час вода стає забарвленою, але прозорою?

33. Чи збільшується об’єм кожної молекули твердого тіла при його нагріванні? Як змінюється при цьому відстань між частинками, з яких складається це тіло?

Мал. 44

34. Чому деякі тканини линяють, якщо покласти їх у воду?

35. Чи можна сказати, що об’єм, який займає певний газ, дорівнює сумі об’ємів його окремих молекул?

36. На дно кожної з двох склянок покладіть по кристалику марганцевокислого калію (можна шматочок хімічного олівця), в одну склянку налийте холодної води, а в другу – гарячої. Накрийте склянки тканиною. Через кожні півгодини позначайте рівень забарвленої води. Поясніть явище.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються дослід і науковий експеримент від спостереження?

2. Назвіть, які фізичні процеси можна спостерігати в побуті. Наведіть приклади фізичних явищ у природі.

3. Яке значення в життєдіяльності людини мають вимірювання?

4. З якою метою було прийнято Міжнародну систему одиниць фізичних величин?

5. Назвіть основні етапи розвитку вчення про будову речовини.

6. Які методи вимірювання розмірів молекул ви знаєте?

7. Які основні положення атомно-молекулярної будови речовини? Які досліди їх підтверджують?

8. У воді річок, озер та інших водойм завжди є молекули газів зі складу повітря. Унаслідок якого явища ці молекули потрапляють у воду? Чому вони проникають до дна водойм? Опишіть, як змішується при цьому повітря з водою.

9. Чому два сухих аркуші паперу не злипаються, якщо їх прикласти один до одного, а змочені водою – злипаються? Чи злипнуться два аркуші паперу, якщо один з них змочити водою, а другий – олією?

Що я знаю і вмію робити

Я вмію визначати ціну поділки шкали приладу і знімати покази з нього.

Мал. 45

Мал. 46

1. Які прилади зображено на малюнках 45, 46? Яка ціна поділки шкали приладів? Що показують прилади?

Я вмію вимірювати лінійні розміри і об’єми тіл.

2. За допомогою міліметрової лінійки визначте товщину аркуша підручника з фізики.

3. За допомогою столової (15 мл), десертної (12,5 мл), чайної (6 мл) ложок і води проградуюйте маркером склянку, щоб мати домашню мензурку.

4. Відкрийте кран так, щоб з нього ледве капала вода. Полічіть, скільки крапель води містить чайна ложка. Визначте таким способом об’єм однієї краплини та втрату води за добу, коли так відкрито кран.

Я знаю, як відбуваються фізичні явища.

5. Поясніть результати досліду, зображеного на малюнку 47.

Я знаю фізичні закони, якими пояснюються дивовижні здібності представників тваринного світу.

6. Чому гекон легко тримається на вертикальному склі (мал. 48)?

Я вмію виконувати досліди.

7. Проведіть один з дослідів. Поставте кілька запитань до цього досліду і запропонуйте своїм товаришам дати на них відповіді під час демонстрування досліду.

8. Змініть форму гумки так, щоб відстань між її молекулами в одному місці збільшилася, а в іншому зменшилася.

9. Маючи парфуми, годинник із секундною стрілкою, лінійку, визначте, на яку відстань пошириться аромат парфумів у вашій кімнаті за одну секунду.

10. Налийте в склянку гарячої води, додайте солі та розмішайте. Накрийте її блюдцем. Через 1-2 хв на блюдці з’являться краплини води. Чому на блюдці немає кристаликів солі?

Я знаю, як визначати розміри атомів і молекул.

11. Крапля стеаринової кислоти розтікається по поверхні води, утворюючи дуже тонку плівку товщиною близько 0,000002 мм. Тонкіших плівок стеаринової кислоти одержати не вдається. Як можна пояснити цей факт? Який, на вашу думку, розмір молекули стеаринової кислоти?

12. Шматочок парафіну об’ємом 1 мм3 кинули в гарячу воду. Парафін розплавився і розтікся по поверхні води, утворивши тонку плівку площею 1 м2. Визначте діаметр молекули парафіну, припускаючи, що товщина плівки дорівнює діаметру молекули парафіну.

Мал. 47

Мал. 48

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

1. Що належить до поняття “фізичне тіло”?

А гума, олія, автомобіль, стіл, ручка

Б гума, автомобіль, стіл, ручка

В автомобіль, стіл, ручка, цвях

2. Які з наведених слів означають фізичне явище?

А сяйво блискавки, хуртовина, повінь, гуркіт грому

Б хуртовина, шелест листя, світіння електричної лампочки, гелікоптер

В світанок, похолодання, листопад, листок берези, політ гусей

3. Які одиниці довжини, маси, площі, об’єму в Сі?

А м, кг, с, дм3, м3

Б м, кг, год, м2, м3

В м, кг, м2, м3

4. Щоб визначити об’єм тіла малої маси (кнопки, цвяха), потрібно…

А занурити їх по одному в мензурку; визначити об’єм

Б занурити їх якнайбільше в мензурку; визначити їх об’єм і поділити на їхню кількість

В визначити об’єм одного предмета і помножити на їх кількість

5. Ви знаєте, що всі речовини складаються з найдрібніших частинок – атомів. Грунтуючись на цьому, поясніть, чому маленька крапля фарби може змінити колір великої кількості води.

А розміри атомів фарби надто малі, їх дуже багато в малому об’ємі, і вони, поширюючись у воді, зафарбовують її

Б при збільшенні об’єму тіла атоми розходяться по рідині

В відстані між частинками збільшуються з підвищенням температури

6. У пробірку спочатку налили води, а потім додали парфумів. Коли перемішали воду з парфумами, об’єм суміші зменшився. Чому?

А молекули парфумів стиснули молекули води

Б молекули парфумів проникли між молекули води

В це неможливо

7. При нагріванні чи охолодженні тіла змінюють свій об’єм (дослід з кулькою і кільцем, термометр). Із цього можна зробити такі висновки:

А при нагріванні тіла його частинки відходять одна від одної, через це збільшується об’єм тіла

Б при охолодженні тіла частинки наближаються одна до одної, через це зменшується об’єм тіла

В проміжки між частинками, з яких складається тіло, змінюються зі зміною температури даного тіла

8. Розташуйте речовини (мідь, вуглекислий газ, вода) в порядку наростання в них дифузії, якщо умови досліду однакові.

А вуглекислий газ, вода, мідь

Б вода, вуглекислий газ, мідь

В мідь, вода, вуглекислий газ

9. Чому тільки про рідину можна сказати “ллється”?

А між молекулами відсутні зв’язки

Б молекули розташовані поверхнево одна над одною

В взаємодія між молекулами стійка, перебувають одна біля одної, притягання між молекулами здійснюють тільки найближчі сусіди

10. У якій з речовин сила взаємодії між молекулами більша?

А Кисень

Б мідь

В вода

11. Чому неможливо зробити об’єм речовини як завгодно малим навіть при великому стискуванні її?

А малі проміжки між молекулами

Б молекули мало стискаються

В на близьких відстанях молекули відштовхуються

12. Газ міститься в закритій посудині об’ємом 2 л. До цієї посудини приєднали другу посудину об’ємом 4 л. Який об’єм займе газ?

А 2л

Б 4л

В 6л

Варіант 2

1. Що належить до поняття “речовина”?

А кульки, мідь, залізо, дерево, мензурки

Б земля, рослина, тварина, завод, вітер

В глина, вода, мідь, кисень, крейда

2. Виберіть з поданого переліку фізичні явища, речовини, фізичні тіла.

А нагрівається вода, іде дощ, машина, світить Сонце

Б бензин, лід, вода, свинець, гас, олія

В книжка, вікно, літак, тепловоз, кулька, мензурка

3. Які основні одиниці фізичних величин у СІ?

А метр, секунда, кілограм, моль, ампер, кандела

Б метр, секунда, міліграм, моль, ампер, кандела

В моль, ампер, кандела, година, метр, кілограм

4. Об’єм кухля 0,5 л. Виразіть цей об’єм у кубічних дециметрах, кубічних сантиметрах, кубічних міліметрах.

А 0,5; 50; 500 000

Б 0,5; 500; 500 000

В 0,5; 500; 50 000

5. Надутий м’яч або дитячу кульку можна стиснути. Про що це свідчить?

А атоми і молекули можна стиснути, вони стають меншими

Б зменшується об’єм газу за рахунок злиття атомів

В між атомами і молекулами є проміжки, у результаті стискання вони зменшуються

6. У якої з речовин – води чи пари – однакового об’єму відношення об’єму речовини до суми об’ємів окремих молекул більше?

А однакове в обох

Б у води

В у пари води

7. Усі речовини складаються з атомів і молекул, які…

А безпосередньо перебувають у безладному, хаотичному русі, що підтверджує одне з фізичних явищ – дифузію

Б мають між собою проміжки

В притягуються або відштовхуються

8. Середня швидкість молекул газу за кімнатної температури дорівнює сотні метрів за секунду. Чому ж тоді аромат парфумів поширюється значно повільніше?

А між молекулами газу малі проміжки

Б розміри молекул парфумів більші за розміри молекул газу

В молекули парфумів весь час стикаються з молекулами газу

9. Як змінюються розміри молекул при переході речовини з твердого стану в газуватий?

А збільшуються

Б залишаються сталими

В зменшуються

10. Чому розбите скло не злипається при стисканні, а волога глина злипається?

А скло твердіше, ніж глина

Б скло менше стискається, ніж глина

В молекули скла не наближаються до відстані, на якій проявляється притягання молекул

11. При збільшенні відстані між молекулами вони…

А не впливають на процес розташування

Б чинять опір розтягуванню

В сприяють розтягуванню (відштовхуються)

12. Щоб збільшити міцність сталевих деталей, їх поверхню збагачують хромом. Цей процес називають хромуванням. При хромуванні деталі вміщують на 10-15 год у порошок хрому і нагрівають у спеціальних печах до 1000 °С. Яке основне фізичне явище при цьому відбувається?

А нагрівання

Б дифузія

В хромування

Фізика у побуті вікіпедія – 222uiopogsd.ru

Скачать фізика у побуті вікіпедія PDF

Фізика – дивовижна та цікава. Навіть шкільний курс фізики – джерело цікавих фактів. Але існує чимало інтересного з фізики, яке так і залишаються за рамками шкільного курсу.  В останні роки багато робиться для того, щоб використати досвід обміну знаннями і залучити учнів та вчителів до участі в житті реальних предметних спільнот, де у рамках окремої спільноти усі учасники можуть обмінюватися повідомленнями, текстовими документами, відео та аудіо файлами, а також знаннями, які вони можуть використати у своїй діяльності.

Цікаві факти про фізику можуть стосуватися навіть веселки! Кількість кольорів в ній визначив Ісаак Ньютон. Таким явищем, як веселка, цікавився ще Аристотель, а перським вченим суть її відкрилася ще в столітті. Тим не менше ми керуємося описом веселки, яке зробив Ньютон у своїй роботі «Оптика» в році. Він виділив кольору з допомогою скляної призми.  Так вийшла семибарвна веселка. Форма рідини. Фізика навколо нас. Цікаві факти можуть здивувати нас, навіть якщо справа стосується такої звичної речі, як звичайна вода.

Ми всі звикли думати, що рідина не має власної форми, про це говорить навіть шкільний підручник з фізики!. Текст роботи учня над науковою роботою МАН з фізики. Наукова робота на урок Фізика скачати. Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. 0 голосов. 69 просмотров. Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. фізика. побуті.  Фізика є основою техніки.

Це свідчить про те, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених в фізиці. Всі побутові прилади (рис. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ.

Всім відомо, що сонячне світло є природним біологічно найбільш цінним видом освітлення, до якого максимально пристосований очей людини. автори Жарікова Р. Кирилова Н, 9-А, гімназія authorSTREAM Presentation.

У побуті ми практично щоденно зустрічаємося з продуктами хімічної промисловості та з хімічними процесами. Це прання білизни, миття посуду, доглядання за підлогою та меблями застосування клею, а також готування їжі, умивання з милом, догляд за шкірою обличчя та інша особиста гігієна тощо. Нині побутова хімія — це самостійна галузь промисловості.  Цьогоріч у веб-квесті “Хімія у побуті” ми зробимо дослідження хімічних речовин, які ми використовуємо щодня.

А також запозичимо у наших предків рецепти екологічно чистих продуктів та складемо правила безпечного використання хімічних речовин вдома. Видео YouTube. Мета квесту. 2. Предмет і структура фізики. Грецька слово фізика (відцеуйт — природа) означає науку про природу. У період ранньої грецьк. культури наука буланерасчлененной і охоплювала все, що було відомо про земних й небесні явищах. У Великобританії до нашого часу за Ф.

збереглося найменування «натуральної філософії». В міру накопиченняфактич. матеріалу та її наукового узагальнення, принаймні диференціації наукових знань і методів дослідження з натурфілософії, як загального вчення про природу, виділилися астрономія, фізика, хімія, біологія, геологія,технич.

науки. Кордони, що відокремлюють Ф. з інших дисц. Однієї з найдавніших наук, що дозволяє пізнати сили природи й поставити їх на службу людині, що дає можливість зрозуміти сучасну техніку й розвивати її далі, є фізика. Знання фізики необхідні не тільки вченим і винахідникам. Без них не може обійтися ні агроном, ні робітник, ні лікар. Кожному з вас вони теж будуть потрібні не раз, а багатьом, може бути, доведется зробити нові відкриття й винаходи.

Те, що зроблено працею багатьох учених і винахідників – чудово. Імена багатьох з них ви вже чули.

fb2, doc, PDF, EPUB

Похожее:

 • Німецька мова 9 клас сотнікова
 • Історія авіаційного транспорту
 • Сучасні монітори презентація
 • Виконавці алгоритмів 2 клас презентація
 • Історія ідей прав людини
 • Презентація євген гуцало перебите крило
 • Контрольна робота з світової літератури 8 клас давньогрецька лірика
 • Фізика в житті та побуті презентація

  Скачать фізика в житті та побуті презентація djvu

  Фізика\Презентація на тему Дослід Торрічеллі вимірювання атмосферного тиску. Крістіна Козинець. Views K2 years ago.  Цікаві факти з життя Марії Склодовської-Кюрі. Сніданок з 1+1. Views KYear ago.  7 КЛАС – Інертність у техніці та побуті. Марта Чава. Views 2K2 years ago. Презентація фізичних задач Роботи учнів 7 класу Боровківської СЗШ.

  Презентация: Електрика в житті людини!. ✅ Посмотрите онлайн или скачайте бесплатно в формате PowerPoint. ➤Найдите презентации похожие на «Електрика в житті людини!».  Еле́ктрика — розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму. Електрика – явище природи, пов’язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів. Блискавка — одне з електричних явищ.

  Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених в фізиці. Всі побутові прилади (рис. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ. Всім відомо, що сонячне світло є природним біологічно найбільш цінним видом освітлення, до якого максимально пристосований очей людини.

  В умовах зростання цін на енергоресурси, а також підвищення вимог до якості освітлення все більш актуальним стає питання зниження витрат на електроенергію і підвищення ефективності освіт.

  Презентация на тему Фiзика в життi тварин, предмет презентации: Биология. Этот материал содержит 6 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций concert-market.ru в закладки! Главная. Биология. Фiзика в життi тварин. Слайды и текст этой презентации.

  Слайд 1. Текст слайда: Фізика в житті тварин. Робота – Учня 7 класу Пилипчука Дениса. Слайд 2. Текст слайда: Тварини та Фізика. Слайд 3. Текс.

  Презентация на тему: _Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку_Світоглядний потенціал природничих наук. Скачать эту презентацию. Получить код Наши баннеры.

  1 из   Мета уроку: ознайомитись з питаннями первинного інструктажу з ОП, ТБ та БЖД, з основними етапами розвитку фізики та методами наукового пізнання; розглянути значення фізики для розвитку суспільства та життя людини, зв’язок фізики з іншими науками та майбутньою професійною діяльністю.

  № слайда 3. Описание слайда: План уроку: Первинний інструктаж з ОП, ТБ та БЖД під час занять в кабінеті фізики. Історія розвитку фізики як науки. Фізика в побуті – бесплатно скачать реферат по физике на украинском языке, банк рефератов на тему Физика на concert-market.ru  А це в свою чергу полегшує і покращує нам життя. У фізиці вивчають різні явища: механічні, теплові, електричні, світлові, звукові.

  Усі ці явища називаються фізичними. Список использованной литературы: 1. Дубас З. Збірник різнорівневих завдань з фізики. 7 клас. – Тернопіль: «Підручники і посібники», Фізика є основою техніки.

  Це свідчить про те, що різні технічні пристрої ґрунтуються на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених у фізиці. Усі побутові прилади (мал. 35), бе.

  fb2, txt, PDF, rtf

  Похожее:

 • Шпаргалки зно біологія
 • Після буквар для 1 класу
 • Хімія 8 клас зошит для поточного та тематичного оцінювання гордієнко
 • Розробка фінансової стратегії підприємства курсова
 • Communication technologies 10 клас
 • Процес праці укр мова 7 клас
 • Курсова робота на тему удосконалення системи преміювання
 • Контрольна робота з теми механічний рух 7 клас нова програма
 • Фізика в виробництві та техніці

  Скачать фізика в виробництві та техніці doc

  Повна електронна версія підручника з фізики. Проект “Фізика в побуті, техніці, виробництві”. Як влаштовувалися чудеса. Як швидко ми рухаємось? Фізика. Корисні посилання. Карта сайту.  Проект “Фізика в побуті, техніці, виробництві”.

  опубліковано 29 лист. р., Зоя Чорна [ оновлено 30 квіт. Чому фізика є основою техніки Ви дізнаєтесь з цієї статті. Що таке фізика? Фізика – це наука про природу. Також це природнича наука, що вивчає загальні закономірності явищ природи, будову та властивості матерії і закони її руху. Чому фізика є основою техніки? Спробуємо довести, що фізика є основою техніки. В першу чергу, відмітимо, що порівнюючи вітрильник XVII-XVIII століття зі судном XXI століття бачимо декілька суттєвих відмінностей.

  По – перше сучасне судно має двигун і зовсім не залежить від примх вітру. Фізика – експериментальна наука. Тому ця її риса визначає низку специфічних завдань шкільного курсу фізики, спрямованих на засвоєння наукових методів пізнання.  Таким чином, навчальний фізичний експеримент як органічна складова методичної системи навчання фізики забезпечує формування в учнів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту.

  Видатні вчені-фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві. Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті. Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

  Обертальний рух в природі – основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі. Для прикладу: 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Теоретична частина проекту. 1. Вивчення нерівномірного прямолінійного руху — важливе завдання механіки. Нерівномірні рухи в природі, техніці, побуті. 2. Миттєва швидкість — найточніша характерист. Фізика в побуті,техніці,виробнитві навчальний проект треба. Мне нужно научный проэкт по физики на тему: Фізику у побуті техніці виробництві.

  Наведіть приклади пружного та непружногозіткнення в техніці і побуті. Де їх можна Застосування електричного струму у техніці, промисловості,побуті. Використання енергії у побуті та виробництві. 10,, заданий. 13,, решений.

  Люди намагалися зрозуміти навколишній світ з найдревніших часів: чому тіла. Письмово проект ** тему “Фізика в побуті, техніці, виробництві”. 0 голосов. просмотров. Письмово проект на тему “Фізика в побуті, техніці, виробництві”.

  письмово. проект.  Вони відкрили великі можливості не тільки в царині управління виробничими процесами для побудови автоматизованих систем технологічної сфери, а й у адміністративній галузі. Комп’ютери застосовують у верстатах з програмним управлінням, за їх допомогою керують транспортними засобами, наприклад електропоїздами, літаками, кораблями, здійснюють контроль за рухом в аеропортах та на аеродромах.

  Сучасні технології дають змогу створювати як мініатюрні вироби, так і величезні конструкції. Правильный ответ ✅ здесь | Вопрос 👌 Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат – на omk-avto.ru

  djvu, EPUB, djvu, txt

  Похожее:

 • Календарне планування зарубіжна література 10 клас академічний рівень
 • Природа 2 клас готові домашні завдання в зошиті гільберг
 • Математика 2 клас пушкарьова 3 частина
 • Числові вирази презентація
 • 8 клас геометрія контрольна робота вписані та описані многокутники
 • Фізика у виробництві – ma-gazin.ru

  Скачать фізика у виробництві PDF

  Повні уроки >>Фізика: Зв’язок фiзики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ.ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО Назвіть фізичні явища, на основі яких ґрунтується дія побутових приладів.Усі побутові прилади (праска, тостер, кавоварка  Інші завдання дивись тут § фізика в побуті, техніці, виробництві.

  Запитання до вивченого. 1. Назвіть фізичні явища, на основі яких ґрунтується дія побутових приладів. Текст роботи учня над науковою роботою МАН з фізики. Наукова робота на урок Фізика скачати. Головна Віртуальна школа Шкільна програма з фізики:«Застосування електролізу у промисловості і техніці». Шкільна програма з фізики:«Застосування електролізу у промисловості і техніці». Вступ. 1.Закони Фарадея. 2. Фактори від яких залежить електроліз.  Невелику кількість хлору одержують попутно при виробництві магнію, кальцію, натрію й літію електролізом розплавлених хлоридів.

  У році світове виробництво хлору складало близько 23 млн тонн. Люди намагалися зрозуміти навколишній світ з найдревніших часів: чому тіла.

  Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. Ответы и решения. Физика. Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. 0 рейтинг. 79 видели. Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. фізика. побуті.  Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених в фізиці. Всі побутові прилади (рис. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ.

  Головна Віртуальна школа Шкільна програма з фізики:«Застосування електролізу у промисловості і техніці». Шкільна програма з фізики:«Застосування електролізу у промисловості і техніці». Вступ. 1.Закони Фарадея. 2. Фактори від яких залежить електроліз.  Невелику кількість хлору одержують попутно при виробництві магнію, кальцію, натрію й літію електролізом розплавлених хлоридів. У році світове виробництво хлору складало близько 23 млн тонн.

  Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених в фізиці. Всі побутові прилади (рис. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ.

  rtf, djvu, txt, rtf

  Похожее:

 • Гдз англійська мова граматика голіцинський 4 видання
 • Фізика приклади розвязування задач
 • Сезонні зміни рослин презентація
 • Гдз фізика 7 клас баряхтар божинова
 • Застосування подібності трикутників контрольна робота
 • Фізика в житті та побуті

  Скачать фізика в житті та побуті txt

  Фізика – дивовижна та цікава. Навіть шкільний курс фізики – джерело цікавих фактів. Але існує чимало інтересного з фізики, яке так і залишаються за рамками шкільного курсу.  Фізика – дивовижна та цікава. Навіть шкільний курс фізики – джерело цікавих фактів. Але існує чимало інтересного з фізики, яке так і залишаються за рамками шкільного курсу. цікава фізика в побуті. Цікаві досліди на уроках фізики. Hace 4 años.  Скрайбінг ” Фізика у житті сучасної людини” відкриває двері у дивовижний світ фізики!)) Фізика- це наука яка живе в тобі, Дифузія в газах, рідинах та твердих тілах.

  Hace 7 meses. Дифузія в газах, рідинах та твердих тілах 5 клас природознавство 7 клас фізика. 7 клас. Фізика. Фізика – експериментальна наука. Тому ця її риса визначає низку специфічних завдань шкільного курсу фізики, спрямованих на засвоєння наукових методів пізнання.  Залежно від змісту діяльності учнів навчальний фізичний експеримент може бути: a) репродуктивний, коли відповідні експериментальні завдання не вимагають самостійного здобуття нового фізичного знання, а лише підтверджують вже відомі з життя факти й істини або ілюструють встановлені теоретично твердження; b) частково-пошуковий, коли під час їх виконання з’ясовується новий елемент знання як результат напівсамостійної пошукової діяльності учнів.

  Фізика як наука. Фізичні величини та їх вимірювання. Визначення основних характеристик вимірювальних засобів. 2. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота «Вимірювання об’єму». 3. Поняття «тіло» і «речовина».  Розширення і стиснення рідин при нагріванні і охолодженні. Використання цієї властивості рідин в техніці і побуті. Особливості розширення води. Перехід рідин з одного агрегатного стану в інший.

  Три агрегатних стани води. Кипіння, температура кипіння рідин. ПРОГРЕСІЇ В ЖИТТІ ТАПОБУТІПідготували: Карацюба Валерія, Гоголь Тетяна,Іволженко Єлизавета, Будикін Дмитро.

  Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. 0 голосов. 64 просмотров. Фізика в побуті, техніці,виробництві-реферат. фізика. побуті.  Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні пристрої засновані на використанні явищ і законів природи, відкритих і вивчених в фізиці. Всі побутові прилади (рис. 35), без яких не може обійтися сучасна людина, створено завдяки вивченню багатьох фізичних явищ.

  Всім відомо, що сонячне світло є природним біологічно найбільш цінним видом освітлення, до якого максимально пристосований очей людини. Містить: презентацію до уроку, робочий зошит для учнів та конспект уроків. В.Д. Сиротюк Розділ 1.

  Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. Загрузка § Фізика в побуті, техніці, виробництві – Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання.

  fb2, djvu, djvu, EPUB

  Похожее:

 • Всесвітня історія 7 клас пометун скачати
 • Паращич в.в українська література 9 клас скачать
 • Підручник природознавство 4 клас гільберг повна версія
 • Скачать мій конспект природознавство 4 клас грущинська
 • Хімія 7 клас нова програма підручник ярошенко
 • Презентація страхування в україні
 • Історія села конищів
 • Физика и химия

  Профессорско-преподавательский состав

  старший преподаватель кафедры Физика и химия


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. техн. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. хим. наукдоцент


  профессор кафедры Физика и химия

  д-р геол.-минерал. наукпрофессор


  профессор кафедры Физика и химия

  д-р физ.-мат. наукпрофессор


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. пед. наук


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  доцент кафедры Физика и химия

  канд. физ.-мат. наукдоцент


  Учебно-вспомогательный персонал

  лаборант кафедры Физика и химия


  зав. лабораториями кафедры Физика и химия


  лаборант кафедры Физика и химия


  инженер-лаборант кафедры Физика и химия


  Рождением кафедры можно считать дату создания института в Томске — 1930 год. Большую помощь в формировании кадров и материально-технической базы кафедры оказал Томский государственный университет (заведующая кафедрой физики Большанина М. А.) и Сибирский физико-технический институт (директор Кузнецов В. Д.). После переезда института в 1961 году в Омск практически всё пришлось создавать заново.

  В настоящее время на кафедре 16 штатных преподавателей: два профессора, доктор физико-математических наук; 14 доцентов, кандидатов наук и один старший преподаватель.

  На кафедре имеется аспирантура, научный руководитель — профессор Гончар И. И.

  Большое внимание уделяется научно-методической работе. Разработаны и изданы методические указания по всем разделам физики и химии для практических и лабораторных работ. Ими пользуются студенты дневных и заочного факультетов.

  Сотрудники кафедры занимаются научно-исследовательской работой. На кафедре выполняется зарегистрированная госбюджетная работа «Поиск новых форм совершенствования учебного процесса по физике и химии».

  Особенно активно научной работой занимается группа под руководством профессора Гончара И. И. Он сам неоднократно работал в качестве приглашенного специалиста за границей — в Германии, Бельгии, Франции, Австралии. Доцент Литневский Л. А. работал в качестве приглашенного специалиста во Франции, доцент Курманов Р. С. — в США, доцент Смердин С. Н. — в Германии.

  На работы профессора Гончара И. И. и его соавторов, среди которых аспиранты и преподаватели кафедры, в настоящее время имеется более 1500 ссылок в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, из которых около 500 ссылок появилось только за отчетный период. Наиболее цитируемая статья имеет около 300 ссылок. Индекс Хирша профессора Гончара: 19 по версии РИНЦ, 15 по версии SCOPUS, 17 по версии ISI Web of Science.

  Результаты научных исследований публикуются в зарубежных и центральных журналах, докладываются на международных и отечественных конференциях.

  В соответствии со стандартом ФГОС 3+ студенты нашего университета изучают физику в течение 2-4 семестров. По всем специальностям и направлениям разработаны РПД и ОММ. Все учебные занятия проводятся на высоком научно-методическом уровне.

  Многие годы на кафедре применяется рейтинговая система обучения и оценки знаний студентов и школьников.

  Большое внимание преподаватели кафедры уделяют новому набору, работая со школьниками на факультете довузовской подготовки (подготовительные курсы разной продолжительности, центры довузовской подготовки Зап.-Сиб. ж. д.).

  Мелкие переходы за счет внешней диффузии из поликристаллического кремния, имплантированного мышьяком – Технологический институт Нью-Джерси

  @article {b0be0e98dca44700957a7ae512a5e578,

  title = “Мелкие переходы за счет внешней диффузии из имплантированного мышьяком поликристаллического кремния

  , мы описали

  утечка через диод с обратным смещением и физический анализ (масс-спектроскопия вторичных ионов, резерфордовское обратное рассеяние и просвечивающая электронная микроскопия) данные из неглубоких n + / p-переходов, полученных путем имплантации различных доз мышьяка в поликристаллический Si и диффузии из них при различных температурно-временных условиях в нижележащий слой. (100) Подложка Si.Поликристаллический Si подвергается дисилицированию кобальта для обеспечения первого уровня металлизации. Минимальные технические характеристики процесса, обеспечивающие хорошее качество перехода (плотность тока утечки диода обратного смещения ≤10 нА / см2 при 10 В), составляют 7 × 1015 см-2, при 950 ° C, 30 мин при глубине перехода 1200 {\ AA} ниже поликристаллического Si. В этих условиях большая часть As (90%) равномерно перераспределяется в поликристаллическом Si. Существует сегрегация на границе поликристаллического Si / Si, которая характеризуется пористой, <50 {\ AA} границей раздела из тонкого оксида кремния.Интерфейс поликристаллического Si / Si также характеризуется неравномерным в поперечном направлении крупным зерном (~ 2000 {\ AA}) или эпитаксиальным повторным ростом при температуре процесса 950 ° C. Эти условия на границе раздела могут быть использованы для объяснения населенности утечки ~ 20%, которая не зависит от условий внешней диффузии при высокой дозе As. Такая высокая спортивная популяция не наблюдается, когда P имплантируется в поликристаллический Si и диффундирует при 900 ° C, 30 мин для получения ∼2500 - {\ AA} -глубоких переходов ниже границы поликристаллического Si / Si.",

  author =” Георгиу, {Г. E.} и Шэн, {Т. T.} и Baiocchi, {F. A.} и Дж. Ковальчик и Линч, {W. T.} и Д. Мальм “,

  год =” 1990 “,

  месяц = ​​декабрь,

  день =” 1 “,

  doi =” 10.1063 / 1.346309 “,

  language =” английский (США) “,

  volume =” 68 “,

  pages =” 3714–3722 “,

  journal =” Журнал прикладной физики “,

  issn =” 0021-8979 “,

  publisher =” Американский институт Physics Publising LLC »,

  number =« 7 »,

  }

  Участие в программе магистра естественных наук внештатных преподавателей.

  Контекст 1

  … в их способности преподавать сложные темы физики. Семинар по лидерству – это семинар, который проводится один раз в неделю под руководством ведущего преподавателя, который в настоящее время является постоянным преподавателем факультета естественнонаучного образования. Его сдают в основном соискатели степени MNS и заменяют кандидатскую диссертацию. Одна из целей этого курса – построить сплоченное сообщество взаимного обучения. Участники семинара по лидерству рассматривают способы улучшить свое обучение и внести свой вклад в более широкую реформу учебной программы по естествознанию.«Практическое исследование» – это процесс, в котором учителя вместе изучают, размышляют и вносят систематические улучшения в некоторые аспекты своей педагогической практики. Во время семинара по лидерству учителя-участники формируют команды и разрабатывают совместные исследовательские проекты 18 и готовят официальное предложение с подробным описанием классных исследований, которые они будут проводить в течение следующего учебного года. После проведения исследования они сообщают о своих выводах на исследовательском коллоквиуме следующим летом. Имеется достаточно свидетельств того, что для изменения практики преподавания деятельность по профессиональному развитию должна быть продолжительной.19–21 За многие годы проведения семинаров по моделированию мы узнали, что иммерсивные летние семинары продолжительностью не менее трех недель являются наиболее эффективными для изменения практики преподавания и объединения учителей в сплоченное учебное сообщество. Следовательно, большинство курсов в программе проводится летом. Это расписание также позволяет принимать учителей из других штатов и из сельской местности. Эти курсы с тремя кредитами проходят ежедневно примерно по 6 часов в день. У ASU есть две летние сессии, и соискатели степени MNS обычно проходят три курса каждое лето – один на первой летней сессии и два на второй летней сессии.ASU – это исследовательский университет, поэтому большинство преподавателей принимают участие в исследовательских конференциях в течение лета. Поэтому приоритетной задачей было организовать их преподавание курсов основного содержания, чтобы они не мешали их исследовательской деятельности. Эта гибкость достигается за счет совместной ответственности, так что задания по курсу в программе распределяются между преподавателями. В идеале должно быть не менее двух преподавателей, ответственных за каждый курс и его развитие, при этом содержание курса должно быть тесно связано с их исследовательскими специальностями.Ассистент-преподаватель (TA) назначается на каждый междисциплинарный научный курс, чтобы помогать преподавателям в разработке, разработке и проведении курса до тех пор, пока он не станет прочно закрепленным. Ассоциированные преподаватели – это выдающиеся, опытные преподаватели, которые хорошо разбираются в методах и целях программы обучения моделированию. В их обязанности входит консультирование профессорско-преподавательского состава по вопросам уровня курса и его темпов, а также по конкретным целям курса, помощь в разработке курса и выборе учебных материалов (включая обзор подходящих учебных ресурсов и веб-сайтов), помощь в организации и управлении работой учителей в совместных группах, а также обеспечение преподавателей с объективной обратной связью о потребностях учителя.Конечная цель программы MNS – это не сами учителя, а их ученики. Каждый курс обращается к предмету на уровне, который готовит их к мотивации и информированию своих студентов. Учителя участвуют в мероприятиях и проектах, которые они легко могут перенести в свои классы. Поскольку стандартная учебная программа средней школы не включает современную физику, учителям нужен материал в модульной форме, который можно использовать для внеклассных проектов и групп по интересам или на дополнительных курсах повышения квалификации для пожилых людей.В конечном итоге такой подход к разработке курсов служит для подготовки учителей к крайне необходимой реформе содержания естествознания в средней школе. Преподаватели курсов MNS соглашаются придерживаться руководящих принципов преподавания (Таблица I) в соответствии с общей философией обучения моделированию. За четыре года финансирования NSF (2002–2005 гг.) Набор на летние курсы вырос до 150 человек каждый год и обслужил учителей из 41 штата. Он оставался стабильным примерно на этом уровне даже после истечения срока финансирования, хотя увеличение платы за обучение за пределами штата способствовало снижению приема нерезидентов с 60 до 20%.С 2001 по 2009 год в программе участвовало почти 800 различных учителей. Из них 490 прошли один или несколько курсов по методам преподавания физики (семинары по физическому моделированию), 150 прошли семинары по химическому моделированию и более 100 приняли участие в семинарах по физическому моделированию. Из 490 учителей, окончивших курс методики физики, только 25% имеют степень в области физики или физики. Из 370, кто не учился, около 30 не собирались преподавать физику. За девять лет своего существования программа MNS способствовала подготовке около 340 учителей физики.Около 20% этих учителей имеют степень по биологии, 20% – по химии, 15% – по инженерии, а остальные – по другим наукам, математике и ненаучным дисциплинам (см. Рис. 4). Из учителей, которые учились в течение периода гранта NSF, 85% были назначены преподавать физику в средней школе: половина преподавала один или два курса, а 30% преподавали только физику. Учителя-кроссоверы указали, что они «переоснащают» другие дисциплины, часто чтобы сначала преподавать физику. Две трети учителей, сдавших курс Physics 530, преподавали физику не более трех лет.Треть никогда не преподавала физику, в том числе 16 учителей предпрофессионального обучения, которые были приняты на работу в этот период. Треть участников в этот период составляли женщины. 22 Из 600 учителей, которые участвовали в курсах MNS с 2001 по 2007 год, 67 за это время поступили на программу MNS. Сорок шесть (69%) из этих учителей закончили обучение, причем более чем половине потребовалось всего два-три года, чтобы закончить обучение. Семь (10%) учителей по-прежнему активны в программе и намерены получить степень.Почти половина учителей MNS были жителями Аризоны (42% из пригорода Большого Феникса и 6% из сельских районов), а 52% учителей были жителями других штатов из США (49%) или другие страны (3%). Более высокая доля резидентов из других штатов (80%), чем жителей штата (56%), закончила обучение. Хотя анализ хи-квадрат взаимосвязи между статусом в штате / вне штата и завершением программы показывает, что разница не значительна (v 2 [1, N = 67] 1⁄4 4.38, точное значение Фишера p = 0,06; вероятность ошибки 1-го типа для всех анализов = 0,05), низкое значение p предполагает, что могут быть факторы, которые влияют на вероятность завершения программы жителями других штатов. Только 21 (31%) из тех, кто учился по программе MNS, получали образование в области физики или физики. Восемнадцать (27%) изучали биологию или химию, шесть (9%) – математику, а остальные 22 (33%) – другие науки или социальные науки. Восемнадцать (27%) никогда раньше не преподавали физику, а 15 (22%) преподавали физику менее двух лет.Не было обнаружено значимой связи между получением основной и научной степени (v 2 [5, N = 67] = 5,12, p = 0,40). Женщины составляли 39% соискателей ученой степени и в 1,6 раза чаще, чем мужчины заканчивали учебу (v 2 [1, N = 67] = 7,74, p <0,01). Только 12% поступивших на программу обучения имели предыдущие степени магистра или доктора, большинство из которых были мужчинами. Хотя выборка недостаточно велика, чтобы надежно оценить, существует ли взаимосвязь между полом, ранее полученными степенями и вероятностью завершения, отсутствие более высокой степени может быть мотивирующим фактором для получения степени MNS.Этническая принадлежность большинства учителей была белой (85%), из них 9% - выходцы из Латинской Америки и 6% - выходцы из Азии / Тихого океана. Не было обнаружено значимой связи между этнической принадлежностью и завершением программы (v 2 [2, N = 67] = 1,12, p = 0,58). Инвентаризация концепций силы (FCT) и базовый тест механики (MBT) - широко используемые методы измерения концептуальных знаний и навыков решения проблем в механике. 23,24 За четыре года финансирования NSF мы проанализировали данные FCI от 226 учителей, причем более высокие баллы отражают более высокую компетентность в ньютоновских концепциях, а оценка 85% является пороговым значением для работы экспертов.Около половины из 226 учителей набрали более 85% на предварительном тестировании и две трети набрали более 85% на заключительном тесте. Более низкие результаты предварительного тестирования FCI часто исходили от перекрестных учителей с небольшим опытом в области физики, но их успехи до окончания учебы были значительными. Средний балл FCI после тестирования у 85,6% из 131 учителя-кроссовера был на 13,2 процентных пункта выше, чем средний результат до теста, по сравнению с более высоким показателем на 4,6 процентных пункта (94,9%) для учителей с физическим, физическим и инженерным образованием.Общее нормализованное усиление 25 было одинаковым для двух групп (0,47 для специальностей физики и физических наук и 0,48 для других специальностей). Тем не менее, группа по физике / физическим наукам перешла с очень высокого процента на еще более высокий процент, а другие специальности начали с более низкими оценками и испытали больший рост. Из 67 преподавателей программ на получение степени MNS, поступивших с 2001 по 2007 год, 81% (N = 54) выполнили предварительное и посттестирование FCI, а 57% (N = 38) завершили MBT по окончании курса Physics 530.Не все участники выполнили все меры, поскольку инструменты предназначались для оценки, а не требований курса, и, возможно, не были повторно введены, если учитель опоздал или отсутствовал в назначенный день. Средний балл перед тестированием по FCI составил 24,26 (% 81%) (стандартное отклонение SD = 6,00) из максимум 30 баллов. Средний балл FCI после тестирования составил 27,11 (% 90%) (SD = 3,85), что значительно выше, чем в предварительном тесте, при значении t-критерия зависимой выборки 5,64 (степени свободы df = 53; p <0.01; 95% доверительный интервал средней разницы увеличился с 1,84 до 3,87). Несколько учителей поступили с очень сильными уже имеющимися знаниями в области механики; 13 предварительных тестов дали идеальные 30 баллов, искажая распределение оценок до и после тестирования (медиана до тестирования = 27 и медиана после тестирования = 29). Хотя ...

  Точное исследование асимптотической физики с субизлучающими ультрахолодными молекулами

  Простые молекулы предоставляют множество возможностей для прецизионных измерений.Их более богатая внутренняя структура по сравнению с атомами позволяет проводить эксперименты, расширяющие границы в определении электрического дипольного момента электрона 8 , отношения масс электрона к протону и его вариаций 9,10 и нарушения четности 11 . Двухатомные молекулы выдвигаются на передний план науки о многих телах 12 и квантовой химии 13 , позволяя заглянуть в фундаментальные законы 14 . Однако эта привлекательная сложность молекулярной структуры исторически создавала трудности для манипуляции и моделирования 15 .Эта работа устраняет многие из этих барьеров, используя методы атомных часов оптической решетки 16,17 для управления квантовыми состояниями слабо связанных гомоядерных двухатомных молекул стронция, в частности, используя нечувствительные к состоянию оптические решетки 18 для молекулярных переходов с тремя типы моментов оптических переходов. Мы наблюдаем сильно запрещенные оптические переходы в этой асимптотической двухатомной системе, идеальном режиме для изучения распада вездесущего дипольного приближения, в котором размер квантовой частицы составляет значительную часть резонансной длины волны λ .Мы объясняем эти наблюдения современной молекулярной моделью ab initio 19 и законами асимптотического масштабирования. Результаты доказывают, что квантово-механический эффект субизлучения может быть использован для прецизионной спектроскопии, и демонстрируют перспективность сочетания точного контроля состояния, когерентной манипуляции и точных расчетов ab initio с недавно доступными ультрахолодными молекулярными системами.

  Мы создаем молекулы Sr 2 путем фотоассоциации 20 из ультрахолодного облака бесспиновых атомов стронция 88 Sr в оптической решетке, удовлетворяющей условиям Лэмба-Дикке и разрешенной боковой полосе 21 (методы).Слабая оптическая связь основного состояния 1 S 0 с возбужденным атомным состоянием 3 P 1 (время жизни 22 мкс 22 ) в атомах Sr обеспечивает спектроскопическое разрешение молекулярной структуры в непосредственная близость к атомному порогу 1 S 0 + 3 P 1 без потерь на рассеяние фотонов. Этот интеркомбинационный переход на 689 нм (с изменением спина) является электродипольным (E1), когда фотон связывает состояния с противоположной четностью.Магнитодипольный (M1) и электроквадрупольный (E2) переходы строго запрещены. Благодаря квантово-механической симметризации эти переходы более высокого порядка становятся разрешенными в связанных гомоядерных димерах, как показано на рис. 1а. В основном состоянии молекулы с асимптотической электронной волновой функцией | X 1 Σ g + 〉 ≍ | 1 S 0 〉 | 1 S 0 〉 возможна только герадовая (четная) симметрия, допускающая оптические переходы E1 только в нечетные (нечетные) возбужденные состояния молекулы.Однако переходы M1 и E2 возможны из X 1 Σ g + к молекулярным состояниям, близким к 1 S 0 + 3 P 1 порог, потому что эти более высокие моменты объединяют состояния одной и той же симметрии. Такие переходы очень слабые из-за их спин- и электродипольной природы. В результате состояния молекулы Герада являются субизлучательными, тогда как состояния негерада – сверхизлучательными.То есть, если скорость радиационного распада атома E1 3 P 1 1 S 0 равна Γ , то эквивалентные скорости составляют приблизительно 2 Γ и 0 для сверхизлучателя. и субизлучательные молекулярные состояния. Асимптотически эти состояния соответствуют суперпозициям и атомным состояниям соответственно. В этой работе субизлучательные состояния принадлежат возбужденному молекулярному потенциалу 1 g (где «1» относится к проекции полного электронного углового момента на ось молекулы, а « g » – к симметрии электронной волновой функции), и соединяются с основным состоянием только через переходы высших порядков M1 и E2.Мы исследуем силы оптических переходов в субизлучательные состояния молекул, чтобы установить их асимптотическую квадратичную зависимость от R , классического математического ожидания длины связи 23 . Такое поведение резко контрастирует с асимптотическими мощностями перехода E1 сверхизлучательных состояний, которые постоянны с R .

  Рис. 1. Оптические переходы в сверхизлучательные и субизлучательные состояния молекул.

  a , Электродипольные (E1), магнитодипольные (M1) и электроквадрупольные (E2) переходы в гомоядерных двухатомных молекулах из основного состояния Герада в возбужденное состояние Герада или Герада. b , Измерения и предсказания сил осцилляторов E1, M1 и E2 в слабосвязанной молекуле 88 Sr 2 . Все значения нормированы на силу осциллятора перехода E1 на уровень сверхизлучения 1 u . Планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки среднего всех определений Q . Для перехода M1 к v ′ = −2 планка погрешности была увеличена в четыре раза, чтобы уменьшить разницу между прямым измерением и измерением частоты Раби до двух стандартных отклонений.

  Мы точно измерили силы осцилляторов оптического перехода от X 1 Σ g + до субизлучательных состояний. Уровни 1 g имеют колебательные квантовые числа v ′ между −1 и −4 (считая от континуума) и полные угловые моменты J ′ = 1,2. Силы осцилляторов измерялись по спектрам оптического поглощения с площадями, нормированными на мощность зондирующего света P и длительность импульса τ .Для каждого перехода экспериментально полученная величина составляет Q B 12 / ( 2 w 0 2 ) = A / ( τP ), где B 12 – коэффициент Эйнштейна B , w 0 – перетяжка зондирующего луча и A – лоренцевская площадь натурального логарифма спектра поглощения (дополнительная информация). На рис.1b, значения Q для переходов M1 и E2 (Δ J = 1 и 2, соответственно, все начиная с основного состояния J = 0) нормированы на Q для перехода E1 вблизи тот же атомный порог, дающий отношения сил осцилляторов поглощения. Мы находим значения M1 и E2 Q , которые на четыре-пять порядков подавлены по сравнению с E1, как и ожидалось для Q ~ π 2 /4 ( R / λ ) 2 соотношение моментов переходов M1 и E1 23 .В качестве альтернативы, силы осцилляторов пропорциональны отношениям квадратов частот Раби к P , которые были измерены для M1 во временной области путем наблюдения когерентных колебаний Раби (дополнительная информация). Оба метода дают похожие результаты. Мы выполнили ab initio расчетов сил этих дважды запрещенных переходов. Результаты, показанные на рис. 1б, отлично согласуются с измерениями, подтверждая асимптотическую расходимость моментов переходов M1 и E2 с R .В отсутствие этого линейного роста силы осцилляторов будут определяться перекрытиями вращательных волновых функций (коэффициенты Франка – Кондона), в результате чего отношения будут отличаться от наших наблюдений примерно на порядок.

  Мы также измерили времена жизни субизлучательных состояний. Длинные времена когерентности молекула-свет позволяют создавать оптические осцилляции Раби, как показано на рис. 2а, причем время затухания полос ограничено естественным временем жизни состояний 1 g . Период Раби был использован для определения длины импульса π , необходимого для возбуждения молекул в основном состоянии в субизлучательные состояния.После переменного времени ожидания молекулы были возвращены в основное состояние и отображены посредством возбуждения в континуум 1 S 0 + 3 P 1 с последующим спонтанным распадом 20 , как в рисунок на рис. 2б. Типичная экспоненциальная кривая времени жизни показана на рис. 2b. Хотя этот подход использовался для измерения времени жизни состояний 1 g с v ′ = −2, −3, −4, уровень наименьшего ограничения позволил использовать упрощенный метод.Спектр на рис. 2c показывает два связанно-свободных оптических перехода от v ′ = −1 к атомным континуумам. Процесс на более высокой частоте лазера соответствует фрагментации через дважды возбужденный континуум 3 P 1 + 3 P 1 и используется для прямых измерений срока службы, как показано на рис. 2d, где график зависимости количества восстановленных атомов от времени ожидания показан с экспоненциальной аппроксимацией. Даже без импульса формирования изображения некоторые из слабосвязанных молекул v ′ = −1 распадаются на атомы в основном состоянии, и мы вычитаем этот небольшой вклад из сигнала.Все известные систематические эффекты контролировались (Методы). Результаты времени жизни представлены в таблице 1.

  Рисунок 2: Прямые и спектроскопические измерения времени жизни субизлучательного состояния.

  Для всех состояний Дж ′ = 1. a , Колебания Раби между основной и возбужденной молекулами Герада, которые задают длины импульсов π для измерения времени жизни. а.е., условные единицы. b , Распад населения в возбужденном состоянии, построенный по экспоненциальной кривой.Рисунок иллюстрирует четырехэтапную последовательность измерений, используемую для всех состояний Герада, кроме наименее ограниченного. c , Наименее связанное состояние Герада сильно связано с атомным континуумом из-за его большой длины связи R ≍ 130 a 0 . Оптический переход к континууму 3 P 1 + 3 P 1 соответствует правому пику (или полке 13 ), а континуум 1 S 0 + 1 S 0 континуум до левого противоположно обращенного пика. d , Измерение времени жизни наименее связанного состояния. На рисунке показана упрощенная последовательность измерений с использованием правого пика в c . Нижняя кривая, вычтенная из сигнала, показывает спонтанную фрагментацию континуума 1 S 0 + 1 S 0 континуума во время ожидания. e h , Оптические спектры четырех субизлучательных состояний J ′ = 1 с их энергиями связи, указанными в таблице 1.Пунктирными красными линиями обозначены формы линий, полученные в результате прямых измерений срока службы, например, b , d . Только самые узкие спектры ограничены техническим расширением, например шириной линии лазера.

  Таблица 1 Измеренные и рассчитанные вклады в ширину линий субизлучательного состояния.

  Поскольку молекулы захватываются в бездоплеровском режиме, их ширина линии поглощения также может давать время жизни. В отличие от прямых измерений времени жизни на рис. 2b, d, этот метод чувствителен к неоднородному уширению из-за рассеянных магнитных полей и решетки.Поэтому мы разработали нечувствительные к состояниям оптические решетки для молекулярных переходов в глубоко субизлучательные состояния. Поляризация и длина волны были выбраны для обеспечения световых сдвигов 1 Гц мВт -1 , что привело к неоднородному уширению <50 Гц для 150 мВт световой мощности решетки (дополнительная информация и дополнительный рисунок 1). Мы обнулили окружающее магнитное поле до 20 мГс, используя линейный эффект Зеемана в Sr 2 , и применили поле смещения 0,43 Гс с регулировкой угла 2 ° для определения оси квантования.Четыре результирующих спектра для переходов от X 1 Σ g + к v ′ = −1, −2, −3, −4 показаны на рис. 2e – h и сравниваются с ожидаемыми формами линий. из прямых измерений срока службы. Для самых узких линий спектроскопический метод переоценивает ширину из-за уширения, вызванного собственной шириной линии зондирующего лазера (<200 Гц), магнитного гашения (<90 Гц, обсуждается ниже) и конечного зондирующего импульса (<50 Гц).

  Излучательные времена жизни состояний 1 g были рассчитаны по модели ab initio с учетом дважды запрещенных переходов M1 и E2 в основное состояние.Результирующие вклады γ рад в ширину линий лежат в диапазоне ~ 1–6 Гц (табл. 1). Любые вклады распада в другие состояния ниже асимптоты 1 S 0 + 3 P 1 , а также от излучения черного тела 24 , незначительны. В отличие от атомов, одних радиационных времен жизни недостаточно для объяснения наблюдаемой ширины линий.

  Безызлучательный распад вносит основной вклад в время жизни субизлучателей.Как показано на рис. 3a, связанные состояния 1 g могут соединяться с долгоживущими 1 S 0 + 3 P 0 континуум 0 g штат. Природа этого взаимодействия – неадиабатическое Кориолисово смешение 13,19,25 , приводящее к слабой гироскопической предиссоциации. Оценка скорости предиссоциации следует из золотого правила Ферми, где – взаимодействие Кориолиса, а | 0 g , E , J ′, m ′〉 являются нормированными по энергии состояниями непрерывного рассеяния. с энергией E .Эта связь исчезает на большом расстоянии из-за различных порогов диссоциации потенциалов 1 g и 0 g , но не на коротком расстоянии (дополнительная информация). Мы рассчитали предиссоциативную ширину линий из модели ab initio , которая была немного изменена путем масштабирования потенциала 3 Π g на 1,2% для улучшения согласия с экспериментом. Более того, мы можем получить точные предиссоциативные отношения ширины линий без точных знаний физики ближнего радиуса действия.Амплитуда колебательной волновой функции связанного состояния составляет ψ v ( R ) ∝ ( ∂E v / ∂v ) 1/2 , где ∂E v / ∂v – известный интервал колебательной энергии 26 (дополнительная информация). Таким образом, γ pre = p (∂Ev / ∂v) E = Ev, где параметр p может быть связан с 1 S 0 + 3 P 1 сечение неупругого столкновения 25,27 .Значения γ до были получены как из первоначальной теории , так и путем подгонки p = 2,48 × 10 −7 к измеренной ширине линий уровня 1 g .

  Рис. 3. Естественная ширина линий слабосвязанных субизлучательных и сверхизлучательных молекулярных состояний.

  a , Основным вкладом в естественное время жизни дальнодействующих субизлучательных состояний является гироскопическая предиссоциация, чувствительная к физике ближнего действия, как схематически показано здесь. b , Измерены четыре наименее связанных субизлучательных состояния 88 Sr 2 с наименьшим угловым моментом Дж ′ = 1, охватывающие диапазон длин связей R ~ 40–130 a 0 . Отмечен порог между поведением сверхизлучения и субизлучения, а также измерения двух репрезентативных состояний сверхизлучения. Расчеты субизлучательной ширины включают как радиационный, так и неизлучающий вклады. Первая масштабируется как ∝ R 2 (линия – ab initio теория ), а вторая – как интервал колебательной энергии (линия теоретически соответствует данным с одним параметром масштабирования; ab initio теория также показаны точки).Столбики ошибок соответствуют стандартным ошибкам аппроксимации скоростей экспоненциального затухания (как на рис. 2b, d) для субизлучательных состояний или лоренцевой ширины (как на рис. 2e – h) для сверхизлучательных состояний. Для v ′ = −4, полоса ошибки в два раза превышает стандартную ошибку среднего значения двух методов измерения, чтобы учесть большее статистическое расхождение.

  Результаты измерений и расчетов срока службы показаны на рис. 3b, где естественная ширина отложена в зависимости от R .Обратите внимание, что наш R / λ ≲ 0,01, что составляет менее 0,5% от диапазона, ранее исследованного с захваченными ионами 4 . Отмечены четыре субизлучательных состояния 1 g , а также два типичных близких сверхизлучательных состояния (из потенциалов 0 u + и 1 u ). Также показаны прогнозы для нерадиационных и радиационных вкладов. Радиационный вклад демонстрирует асимптотическое масштабирование ∝ R 2 . Безызлучательный вклад показывает изменение примерно от R −4 до ∝ R −2.5 масштабирование, отражающее сдвиг дальнодействующего взаимодействия от C 6 к C 3 символа, который происходит около R ~ 80 a 0 для потенциала 1 g из Sr 2 (ссылка 22). Это масштабирование можно понять из формулы Лероя-Бернштейна 28 , связывающей обратную плотность состояний с дальнодействием C n / R n поведение как ∂E v / ∂v E v ( n +2) / (2 n ) R – ( n +2) / 2 .

  В таблице 1 приведены результаты измерений и ab initio расчетов для уровней 1 g . Более того, мы обнаружили, что времена жизни субизлучающих состояний настраиваются на порядки величины при умеренных магнитных полях до ~ 10 Гс. На рисунке 4a показаны естественные ширины линий четырех состояний 1 g в зависимости от напряженности поля. Они расширяются с квадратичным коэффициентом ~ 300 Гц G −2 (или ~ 500 Гц G −2 для v ′ = −2). Это уширение можно качественно объяснить с помощью зеемановского смешения с соседними четными уровнями J ′, которые кажутся недолговечными из-за их более сложной динамики смешения, что дополнительно подтверждается тенденцией к сужению ширины J ′ = 2. как показано на рис.4b – e.

  Рисунок 4: Настройка времени жизни субизлучения магнитным полем.

  Дальнодействующие субизлучательные состояния имеют ширину линии, которая хорошо настраивается с помощью малых магнитных полей B . a , Четыре ширины линий переходов на J ′ = 1 показаны по сравнению с B в диапазоне 0,2–11 Гс. превышающие ~ 3 Гс, все ширины увеличиваются квадратично с увеличением магнитного поля со скоростью ~ 300–500 Гц G –2 .Незакрашенные точки – это результаты прямых измерений срока службы, закрашенные точки – спектральные ширины линий, а пунктирные линии нарисованы для направления взгляда и указывают ширину нулевого поля. b e , Более широкая ширина партнеров J ′ = 2 уменьшается с приложенным полем для v ′ = −2, −3. Все планки погрешностей представляют собой стандартные ошибки подобранных лоренцевых ширин или экспоненциальных скоростей затухания.

  Состояние Sr 2 с самой узкой естественной шириной линии ( v ′ = −1) имеет измеренное время жизни дольше, чем у атомарного состояния 3 P 1 , в беспрецедентном почти 300 раз. открывая дверь в молекулярную метрологию сверхвысокого разрешения.Наши точные определения энергий связи и коэффициентов Зеемана молекулярных состояний в этом глубоко субизлучательном режиме (дополнительная информация и дополнительная таблица 1) должны позволить точную настройку параметров в молекулярной модели ab initio для достижения согласия с измерениями при экспериментальной точности, что было бы крупным достижением квантовой химии. Кроме того, рис. 2c намекает на интригующую возможность использования долгоживущих состояний для фотодиссоциации ультрахолодных молекул 29 .Показанный переход от возбужденного субизлучающего состояния с наименьшей связью к континууму основного состояния должен иметь предельную ширину, ограниченную временем жизни субизлучательного состояния, соответствующую избыточной энергии фрагментов всего в нанокельвин.

  Широкое исследование физики за пределами стандартной модели

  Аннотация

  Несмотря на многочисленные успехи, Стандартная модель (СМ) физики элементарных частиц, как известно, является неполной. В этой диссертации мы исследуем различные темы, касающиеся физики за пределами СМ (BSM).В минимальной суперсимметричной стандартной модели (MSSM) лептоны и Хиггс имеют разных суперпартнеров; однако можно построить модель, в которой Хиггс является суперпартнером одного поколения левосторонних лептонов. В главе 2 мы исследуем различные применения этой модели Хиггса как слептона, в частности, для прецизионных электрослабых экспериментов и нейтринных экспериментов. В главе 3 мы используем модель для объяснения различных эксцессов, о которых сообщалось в поисках лептокварков и W ‘в эксперименте CMS в 2014 году. Эти эксцессы наблюдались в электронных, но не мюонных каналах, что свидетельствует о нарушении универсальности лептонов, что является отличительной чертой модели. .В главе 4 мы предлагаем суперсимметричную лево-правосимметричную модель (SUSY LRS), которая может объяснить различные превышения, обнаруженные при поиске W ‘экспериментами CMS и ATLAS в период 2014-2015 годов, но в то же время генерировать большой древовидный алгоритм Хиггса. масса, таким образом решая обычный вопрос о том, что масса Хиггса слишком мала в MSSM. В самой базовой модели SUSY LRS большая масса Хиггса также требует большого тангенса (бета) (отношения двух значений математического ожидания вакуума Хиггса в модели), тогда как излишки, кажется, благоприятствуют меньшему значению.Мы разрешаем это противоречие, вводя тяжелые векторные кварки нижнего типа, которые смешиваются с легкими кварками; большой загар (бета) теперь может оставаться совместимым с излишествами. Модели лептонового аромата, основанные на симметрии A4, популярны, потому что они предсказывают три-бимаксимальный образец смешивания для матрицы Понтекорво-Маки-Накагавы-Сакаты (PMNS), который часто считается хорошо согласующимся с экспериментальными измерениями. Однако недавние результаты экспериментов Daya Bay и RENO показали, что угол theta13 матрицы довольно велик, что противоречит предсказанной картине смешивания.В главе 5 мы исследуем, может ли модель, основанная на паттерне нарушения симметрии SO (3) – A4, учесть эти недавние результаты. Расширение до SO (3) предназначено для мотивации A4 с точки зрения завершения UV. Мы обнаружили, что в отличие от типичных моделей A4, модель SO (3) -to-A4 обычно предсказывает большой theta13 из-за смешивания в секторе заряженных лептонов. В главе 6 мы представляем новый механизм замораживания темной материи, который мы называем коаннигиляцией. Это отличается от большинства механизмов замораживания тем, что истощение происходит не за счет подавления Больцмана, а из-за неуравновешенного распада, который в конечном итоге «отключается».Такую модель трудно исследовать с помощью экспериментов по прямому обнаружению и производству коллайдеров, но она должна обеспечивать улучшенные сигнатуры косвенного обнаружения. Колебания водород-антиводород (H-Hbar) запрещены в СМ и, следовательно, представляют собой признаки новой физики. В межзвездной среде (ISM) любой атом H, который колеблется в Hbar, может впоследствии подвергнуться аннигиляции с другими атомами, производя гамма-лучи, которые могут быть обнаружены в астрономических исследованиях. Хотя предел этих колебаний был первоначально получен Файнбергом и др., мы переоцениваем границу в главе 7, используя более полную теоретическую основу, многофазное описание ISM, а также недавние данные гамма-излучения, полученные с помощью телескопа Fermi Large Area Telescope.

  Член комитета

  Перельштейн, Максим; Александр, Джеймс Пол

  StreamDevice “входной” команде нарушен выходной командой


  Привет, Кристоф,
  
   
  Причина, похоже, в том, что устройство отправляет подтверждение после установка DCP, или просто повторяет команду (если она предназначена для последовательного консоль).Итак, вы получаете ответ от своего протокола setPwr и не потребляйте это.
   
  StreamDevice изо всех сил пытается избежать этой ситуации. Он отбрасывает все “старый” ввод в начале новой команды вывода. Но это не может отбросить вход, который все еще находится в устройстве. Вот что происходит:
  Вы отправляете: «DCP = 1» и запись завершается.
  Перед отправкой «REM /» StreamDevice очищает ввод.
  Устройство отображает "DCP = 1".
  Вы отправляете "REM /"
  Вы получаете "DCP = 1"
  
  Чтобы избежать этого, измените протокол setPwr:
  setPwr {
       из "% {DCP = 0 | DCP = 1}"; # или: out "DCP =% i"
       в "DCP =% * i";
     }
   
  Затем протокол ожидает отраженной команды и следующей команды начинается с чистого интерфейса.
  Дирк
  
  
  
  16.10.2014 10:07 haquin написал:
   
  Всем привет,
  
  Я использую StreamDevice с подключением Asyn TCP для управления источником питания.
  У меня есть периодическое чтение (включение / выключение, готовность / неисправность или локальное / дистанционное)
   и команды (включение / выключение питания или сброс) могут отправляться асинхронно.
  
  Моя проблема в том, что периодические чтения мешают, потому что они также
  получает строки асинхронных команд.
  В таком случае запись временно переходит в состояние CALC INVALID.
  
  Ниже приведено сообщение, которое может появиться, когда я запускаю команду включения питания (
  запись чтения (локальный / удаленный статус нарушена)
  TCP_BPI TST-BPI: Ctrl: несоответствие ввода "DCP = 1" после 0 байтов
  TCP_BPI TST-BPI: Ctrl: получил «DCP = 1», где ожидалось «REM /»
  
  Как я могу сделать так, чтобы периодическое чтение не прерывалось асинхронным
  команды?
  
  заранее спасибо за вашу помощь.вот пример моих записей / протокола:
  
  ########################################################################## ###
  record (bi, "$ (EQPT): Ctrl") {
    поле (SCAN, "1 секунда")
    поле (DTYP, «поток»)
    поле (INP, "@ alimISrc_SerialProtocol.db getRem TCP_BPI")
    поле (ЗНАМ, "МЕСТНОЕ")
    поле (ONAM, "DISTANT")
  }
  
  getRem {
    из "REM /";
    в "РЗМ /% u";
  }
  ########################################################################## ###
  record (bo, "$ (EQPT): PwrCmdOut") {
    поле (SCAN, «Пассивный»)
    поле (DTYP, «поток»)
    поле (OUT, "@alimISrc_SerialProtocol.db setPwr TCP_BPI ")
    поле (ЗНАМ, "ВЫКЛ")
    поле (ONAM, "ON")
  }
  
  setPwr {
       из "% {DCP = 0 | DCP = 1}";
     }
  ########################################################################## ###
  
   
   

  Ответов:
  Re: StreamDevice “in” команда нарушена командой out haquin
  Ссылки:
  Команда StreamDevice “in” нарушена командой out haquin

  Перейти по дате:
  Предыдущая: Re: Использование функции dbNameToAddr ZHANG Zhaohong
  Далее: webopi – HTTP статус 404 ошибка Tom Smart
  Индекс: 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 <2014> 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
  Переход по теме:
  Предыдущая: Входящая команда StreamDevice нарушена командой out haquin
  Далее: Re: StreamDevice «in» команда нарушена командой out haquin
  Индекс: 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 <2014> 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

  Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

  Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


  Настройка вашего браузера на прием файлов cookie

  Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

  Почему этому сайту требуются файлы cookie?

  Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


  Что сохраняется в файле cookie?

  Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

  Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

  Южный университет и колледж A&M

  ПРОФИЛЬ В ПРЕВОСХОДСТВЕ


  ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ-SUBR
  BATON ROUGE, LOUISIANA 70813
  Телефон: (225) 771-4130

  Южный университет в Батон-Руж – исторически сложившееся государственное высшее учебное заведение, предоставляющее земельные гранты для чернокожих, в миссию которого входит качественное обучение, исследования и обслуживание.Кафедры Колледжа наук включают биологии, химии, информатики, математики, физики, психологии, социологии, социальной работы, патологии речи и аудиологии. Исследовательские центры, в которых активно участвуют преподаватели Колледжа, включают Центр медицинских исследований, Центр молекулярной биологии, Центр социальных исследований и Центр исследований энергетики и окружающей среды.

  Отделение математики и физики Южного университета предлагает степень бакалавра (B.S.) и степень магистра (M.S.) по физике. Осенью 1996 года стартовала магистерская программа. В настоящее время в университете учатся 7 докторов наук. факультета, 1 общий факультет с LSU с докторской степенью, два штатных адъюнкта, один с доктором философии и два факультета с частичной занятостью. Кафедра обслуживает более двухсот пятидесяти (250) научных и инженерных специальностей в семестр, более шестидесяти (60) из которых являются физическими специальностями, и около 200 студентов общеобразовательных школ.

  Кафедра только что завершила пятилетнюю кампанию по модернизации учебной и исследовательской базы.На эти цели было получено более 900 000 долларов федеральных и государственных грантов. Новые приобретения включают: разнообразное оборудование для учебных лабораторий; компьютерная сеть отдела, состоящая из более чем сорока пяти (45) мультимедийных рабочих станций Pentium, 8 рабочих станций SiliconGraphics O2 и сервера Origin2000. Кроме того, отдел владеет различными вычислительными системами, такими как Sun Sparc20. SGI Indigo2, Digital Vax 4000 и Alpha200 и IBM RS6000. Все компьютеры в отделении подключены к Интернету через оптоволоконное соединение T1.Лаборатория высокопроизводительных вычислений (HPCL) обеспечивает видеоконференцсвязь на двух своих O2. Программная библиотека отдела включает компиляторы, текстовые процессоры, имитационную графику и другие пакеты.

  Текущие исследовательские проекты отдела относятся к области электронной структуры и связанных с ней свойств материалов, молекулярной динамики, моделирования высокотемпературных сверхпроводников, спектроскопии редкоземельных элементов и их сплавов, магнитных и транспортных измерений, топливных элементов, экспериментальных исследований электричества и диэлектрика. свойства материалов, атомная физика, случайные процессы, физика элементарных частиц и исследования детекторов, астрофизика-гамма-перебор и познание.

  На веб-сайте кафедры (http://www.phys.subr.edu) есть иллюстративный список выпускников кафедры, получивших степень доктора философии. (физика, материаловедение, материаловедение и др.) и М.С. градусов. Выпускники этого факультета составляют не менее десяти процентов (10%) афроамериканцев, получивших степень доктора философии. по данным Американского института физики с 1984 по 1989 год. На указанном выше веб-сайте есть список недавних выпускников факультета, которые учатся на ученых степенях в университетах по всей стране.

  Кафедра продолжает сбор стипендий для действующих и будущих специальностей физики. Для этих усилий требуется поддержка корпоративной и филантропической Америки. Улучшенные помещения и ресурсы делают факультет идеальным местом для набора целеустремленных и талантливых студентов. Академия Тимбукту, неотъемлемая часть Департамента, является зонтиком для исследований, консультирования и наставничества почетных студентов с годовым бюджетом в 800 000 долларов.

  Оставить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *