Реферату титульна сторінка зразок для школи: Титульна сторінка реферату (Зразок титульної сторінки реферату)

Содержание

Як зробити титульний лист реферату зразок для школи, який дозволить вам написати гідну

Загальні правила оформлення титульного аркуша

Необхідно щоб титульна частина реферату школяра відповідала наступним нормативним вимогам:

 1. Форма оформлення повинна відповідати критеріям ГОСТ 21.101.97.
 2. Нумерації дана сторінка не підлягає.
 3. Текст покладається набирати 14 шрифтом кеглем Times New Roman.
 4. Тему наукової роботи, назва навчального закладу та міністерства потрібно набирати з використанням заголовних букв.

Для того щоб правильно оформити титульний лист реферату в школі, зразок якого затверджено Міносвіти, потрібно включити наступні пункти:

 1. Повна форма назви навчального закладу.
 2. Назва кафедри.
 3. Найменування навчальної дисципліни.
 4. Тема наукової праці.
 5. Дані учня: прізвище, ім’я та по батькові.
 6. Курс навчання.
 7. Потім необхідно позначити форму навчання.
 8. Номер групи.
 9. Відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я, по батькові.
 10. Місто.
 11. На завершення ставимо дату: вказуємо рік, в якому була виконана робота.

Вимоги до шрифту

Робота набирається шрифтом 14 Times New Roman. При необхідності використовуємо шрифт жирний «Ctrl + B», вирівнюємо по центру поєднанням «Ctrl + E». Інтервал між рядків має дорівнювати 1. Обкладинка реферату школяра повинна містити практично повністю великі літери, набрані через клавішу Caps Lock. Виняток становить тільки назва міністерства і міста навчання. Вимоги щодо розміру і типу шрифту поширюється на всю титульну сторінку роботи. Титульний аркуш реферату для школи повинен відповідати таким критеріям щодо полів: нижні і верхні поля повинні мати по 2 см відступу, 3 см – ліве і 1,5 – праве. В рамках цих вимог виконується вся робота. Однак слід враховувати, що досить часто кафедри встановлюють будь-які свої параметри оформлення. Тому зразок для школяра в різних навчальних закладах може мати свої відмінні стандарти. Найбільш часто зміни зачіпають саме поля.

Вимоги до оформлення даних про учня

Від блоку по центру необхідно відступити проміжок, що дорівнює двом натиснень клавіш «Enter» і потім внести дані, орієнтуючись на зразок. Тут також немає єдиного критерію. Існують вимоги вирівнювання блоку по лівому краю або ж по правому. Перед тим як оформити титульний лист реферату в школі слід враховувати один момент щодо вирівнювання тексту по лівому краю. Дана дія не повинно виходити за межі червоної рамки на малюнку. Досить поширеною помилкою, яку допускають студенти, є вирівнювання з лівого боку самої сторінки.

Важливим моментом є наявність в роботі розлінованих граф, які необхідні для оцінки або дати. Це можна зробити, використовуючи прогалини в кілька відступів. Після чого ці відступи потрібно виділити і застосувати нижнє підкреслення (комбінація клавіш «Ctrl + U»). Таким чином, ми розглянули основні вимоги щодо підготовки титульного листа для реферату. Дотримуючись простих правил, ви зможете зробити грамотний і структурований документ, який претендує на вищу оцінку.

Дивіться також:

Бюджетні шафи-купе в Москві

У Фінляндії відкривають два нових заповідники Як підібрати хороше обладнання для виробництва профілю Організація похорону: як заощадити час і гроші? Як вибрати стильну чоловічу сумку: основні види аксесуарів для чоловіків Як небанально відсвяткувати день Святого Валентина Корм ​​для собак, як зробити кращий вибір Купити мобіль для ліжечка Острови Москви та природні пам’ятки в каталозі Як вибрати пластикові вікна для заміського будинку Інтернет магазин все для хобі | Купити поштою бісер | Бісер чеський купити Модна зимова верхній одяг.

div> .

uk-panel ‘> “data-uk-grid-margin>

Приклади оформлення документів | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Приклади оформлення документів

Файл: 

Кафедра міжнародних економічних відносин

Шаблони оформлення документів кафедри:

 • Форма № 17 – Титульна сторінка курсового проекту (DOC, 36 KБ)
 • Форма – Завдання на курсовий проект (роботу) (DOC, 47 KБ)
 • Форма № 23 – Щоденник практики (PDF, 108 KБ)
 • Форма № 24 – Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (DOC, 32 KБ)
 • Форма № 25 – Задання на дипломний проект (роботу) студента (DOC, 60 KБ)

Файл: 

Кафедра двигунів внутрішнього згорання

Шаблони оформлення документів кафедри:

 

 1. Титульна сторінка курсового проекту.
 2. Щоденник практики.
 3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
 4. Направлення на практику.
 5. Індивидуальний навчальний план студента.
 6. Титульна сторінка письмової роботи.
 7. Довідка – виклик на сесію.
 8. Довідка – виклик на складання держіспиту.
 9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту.

forma_17_kursovij_proekt_titul.doc
forma_23_shchodennik_praktiki.pdf
forma_24_poyasnyuvalna_zapiska_do_diplomnogo_proektu.doc
forma_35_napravlennya_na_praktiku.pdf
forma_37_individualnij_navchalnij_plan_studenta.pdf

forma_n-1.08_chastina_1_titulna_storinka_pismovoi_roboti.doc
forma_n-4.01_dovidka-viklik_na_sesiyu.doc
forma_n-4.02_dovidka-viklik_na_sklad_derzh_ekzam.doc
forma_n-4.03_dovidka-viklik_dlya_vikonannya_diplomnogo_proektu.doc

 
 
 

Кафедра автомобілів

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 42 с.

Приклади оформлення титульних сторінок та завдання на курсовий і дипломний проекти:

Файл: 

Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва

Файли: 

Вимоги до оформлення дипломних та курсових проектiв (.pdf, 150 kb)

Титульний лист до курсового проекта (.pdf, 50 kb)

Лист завдання (.pdf, 30 kb)

Титульный лист до дипломного пректа (.pdf, 30 kb)

 

Кафедра деталей машин і підйомно-транспортних механізмів

Файл: 

Кафедра теоретичної і загальної електротехніки

 • Нормативні документи

Державні стандарти, що застосовуються при виконанні завдань

 1. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)
 2. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
 3. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструктивных документов
 4. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
 5. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
 6. ГОСТ 2. 303-68 ЕСКД. Линии
 7. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
 8. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения
 9. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
 10. ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, IDT)
 11. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
 12. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
 13.  ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 ЄСКД. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-2011, IDT)
 14. ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять [Текст]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 80 с.
 • Приклади оформлення практичних робіт студентами
 1. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Складальне креслення вузла
 3. Інженерна та комп’ютерна графіка
 4. Інженерна графіка
 5. Нарисна геометрія та інженерна графіка
 6. Інженерна графіка та перспектива
 7. Комп’ютерна графіка

Файл: 

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Файл: 

Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

Файл: 

Кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Бланкова документація >>

Нормативна база освітнього процесу >>

Інструктивно-методичні матеріали >>

Поточні розпорядчі документи >>

Кафедра захисту інформації

Сторінки

 • 1
 • 2
 • 3
 • далі ›
 • остання »

Биомолекулярные науки – Предварительный материал

Титульный лист реферата

Тезис начинается с титульного листа реферата.

Формат титульной страницы тезисов предписывается Высшей школой, и формат, показанный в Приложении 1, должен точно соблюдаться. (Примечание: это изображено как Приложение G в Graduate Справочник школьных диссертаций; см. ссылки слева). Номер страницы не присваивается.

Автореферат диссертации

Каждая диссертация должна включать аннотацию объемом 400-600 слов, в которой резюмируются цель, методология, выводов и выводов исследования. Сама страница реферата должна начинаться с заголовок «РЕЗЮМЕ» все заглавными буквами, по центру и расположен в 2 дюймах от верха страница. Первая строка текста в аннотации должна начинаться на три пробела ниже заглавие; см. Приложение 2. (Примечание: это показано в Приложении G в Руководстве по тезисам для аспирантов; см. ссылки слева). Аннотация печатается через два интервала, но номера страниц не присваиваются.

Ключевые слова, список из трех-шести слов или коротких фраз должен быть включен под рефератом, как показано в Приложении 2.

Титульная страница диссертации

Формат титульной страницы диссертации определяется Высшей школой, и формате, показанном в Приложении 3, необходимо точно соблюдать. (Примечание: это изображено как Приложение F в Graduate Справочник школьных диссертаций; см. ссылки слева). Титульная страница диссертации получает номер (i), но он не отображается на странице и не указан в содержании.

Страница подтверждения (дополнительно)

На странице благодарности вы можете узнать людей, которым вы обязаны руководство и помощь, а также тех, кому вы благодарны за любую особую помощь.

Страница подтверждения имеет такой же формат, как страница реферата и первая глава или раздел страниц со словом «БЛАГОДАРНОСТИ» по центру и в двух дюймах от верха. страницы, а текст (с двойным интервалом) начинается тремя пробелами ниже (см. Приложение 4). Страница подтверждения, если она есть, имеет номер «ii» внизу страницы, как и все последующие предварительные страницы, и является первой записью в оглавлении.

Содержание

По сути, это тема вашей диссертации. Вы можете указать только основной раздел (или глава) заголовки, или вы можете указать все подразделы. Все записи в Оглавление должно точно соответствовать названию в тексте.

Первая страница оглавления форматируется как любая «первая страница» в тезис, со словами «СОДЕРЖАНИЕ» все в прописных буквах, по центру и отдыха два дюймах от верхней части страницы, а первая запись начинается тремя пробелами ниже. В каждом списке должен быть указан номер страницы, на которой можно найти запись. Рекомендуемый формат и интервалы см. в Приложении 5.

Список таблиц

Первая страница имеет такой же формат, как и оглавление. Перечислите каждую таблицу из текста и приложения по номеру и названию, точно так же, как они появляются в основной части диссертации. Таблицы должны быть последовательно пронумерованы по всей рукописи. Рекомендуемый формат и интервалы см. в Приложении 6.

Список рисунков

Формат такой же, как для списка таблиц. Пример см. в Приложении 7.

Подача тезисов и диссертаций | Тезисы | Академики | Высшая школа | Университет Вандербильта

Процесс подачи тезисов и диссертаций начинается в Высшей школе. Формы должны быть отправлены в аспирантуру в цифровом виде.

Посмотреть контрольный список для выпуска

Электронная подача в VIREO

Высшая школа требует электронной подачи всех тезисов и диссертаций через VIREO. Учащиеся будут использовать свой идентификатор и пароль VUnet для входа в систему и ввода соответствующей информации, как описано ниже.

Подтвердите свою информацию

 • Имя
 • Orcid ID (можно получить в ВИРЕО)
 • Кафедра/программа, степень, специальность
 • Телефон и адрес

 Лицензионное и издательское соглашение

 • Лицензионное соглашение Вандербильта (обязательно)
 • Публикация ProQuest (дополнительно)

 Информация о документе

 • Название, степень месяц/год, дата защиты, реферат, ключевые слова, предметы, язык
 • Ваш комитет, электронная почта председателя
 • Ранее опубликованный материал (по желанию)
 • Варианты эмбарго

Загрузите свои файлы

 • Первичный документ: диссертация
 • Дополнительные файлы: дополнительный, исходный, административный (CV, SED)

Подтвердить и отправить

 • Студенты получат подтверждение по электронной почте после отправки

Административные файлы

Любые документы, которые вы будете загружать в VIREO в качестве административных файлов, должны быть сохранены в формате PDF и названы вашей фамилией, именем, месяцем и годом присвоения файла. Примеры:

 • Кинг, Amanda-IntraTermApp-032021.pdf
 • Кинг, Аманда-CV-052021.pdf
 • Кинг, Amanda-SED-052021.pdf
 • Кинг, Аманда-Title Page-052021.pdf
 • Кинг, Amanda-Permissions-052021.pdf
 • Кинг, Amanda-DGS Approval-052021.pdf

 Требования к магистерской диссертации

Намерение получить высшее образование ИЛИ Заявление на семестр

Обратите внимание, что все студенты должны подать либо форму о намерении закончить обучение, либо заявление на семестр. Учащиеся, планирующие окончить школу в конце осеннего, весеннего или летнего семестра, должны отправить форму Intent to Graduate через YES. Студенты, планирующие закончить обучение в одну из внутрисеместровых дат, вместо этого должны заполнить внутрисеместровую заявку и отправить ее в виде административного файла в своем профиле VIREO.

Проверка формата

Перед утверждением диссертации требуется проверка формата. Просмотр будет проходить через VIREO, когда вы впервые загрузите свой документ. Дайте время до истечения крайнего срока для рассмотрения и пересмотра. По вопросам обращайтесь по адресу [email protected].

Титульный лист

Отправьте один экземпляр титульного листа с оригинальными подписями консультанта и второго читателя (члена комитета или СГД программы). Дата на титульном листе будет отражать месяц, число, год присвоения степени.

Реферат

Представить один экземпляр реферата с подписью консультанта.

Форма для получения степени магистра

Форма должна быть заполнена и подписана консультантом и СГД, а затем отправлена ​​программой безопасным образом.
 

к.т.н. Требования к диссертации

Намерение получить диплом ИЛИ Заявление на семестр

Обратите внимание, что все студенты должны подать либо форму о намерении закончить обучение, либо заявление на семестр. Учащиеся, планирующие окончить школу в конце осеннего, весеннего или летнего семестра, должны отправить форму Intent to Graduate через YES. Студенты, планирующие закончить обучение в одну из внутрисеместровых дат, вместо этого должны заполнить внутрисеместровую заявку и отправить ее в виде административного файла в своем профиле VIREO.

Результаты защиты

Студенты должны запланировать экзамен защиты в Высшей школе за две недели до экзамена. Студенты должны принести форму результатов защиты (вместе с титульным листом и аннотацией), чтобы получить подписи комитета. Загрузите подписанный титульный лист и реферат в виде одного административного файла (сначала титульный лист, а затем реферат) в VIREO в качестве административного файла, и пусть ваш отдел отправит результаты защиты на портал подачи документов в аспирантуру.

Проверка формата

Перед утверждением диссертации требуется проверка формата. Просмотр будет проходить через VIREO, когда вы впервые загрузите свой документ.

Оставить комментарий