Як писати реферат: Как написать реферат ✔️ Качественно и Быстро (Делимся секретами)

Як правильно писати реферат зразок

Рефератом називається розгорнутий, письмова відповідь на задану тему з застосуванням знань компетентних у цій галузі людей.

Це робота з опублікованими вже джерелами, які висвітлюють необхідну тему. Не містить він у собі практичної частини і є своєрідним узагальненням знайденої інформації. Для створення якісної роботи недостатньо просто з різних книг переписати шматки тексту, необхідно вибрані джерела вивчити, передати своїми словами основний зміст, підкріпивши цитатами текст.

Передбачає реферат роботу з інформацією. Зібравши з цікавої теми матеріал необхідно в ньому виділити головне. Логічно і послідовно викласти суть предмета. Сприяє така робота всебічному вивченню, а також глибокому закріпленню матеріалу. Суть реферату полягає в тому, щоб за допомогою накопичених іншими людьми знань обрану розкрити тему.

Проблема, яка пов’язана з неповним розкриттям теми, виникає найчастіше від нерозуміння: про що необхідно писати? Досить просто рішення.

Необхідно тему реферату представити у вигляді декількох або одного питань, і на них дати розгорнуті відповіді.

Наступним вимогам повинен відповідати реферат:

 1. Легко читатися повинен текст. Не повинно при читанні виникати проблем з розумінням висловів і слів автора. Необхідно пояснювати наукові терміни. Для слів, які написані іноземною мовою, дати обов’язковий переклад на рідну мову.
 2. Витриманий, повинен бути текст в науково-публіцистичному стилі. У роботі не варто використовувати обороти простонародної мови, сленг та інше.

Як написати правильний реферат

Для того щоб хороший написати реферат, необхідно прочитати і підібрати літературу, яка містить про цікавлять питаннях інформацію. Використовувати рекомендується від чотирьох до десяти джерел. Якщо загальні поняття зачіпає тема реферату, приміром, «екологія планети Земля», то описувати необхідно тільки спільні проблеми. Якщо вузька спрямованість, наприклад, «екологія р Москви», то має включати в себе зміст не тільки в цілому про екологію, а й деталі, які конкретно стосуються екології Москви.

Після підбору літератури наступним етапом є складання плану роботи. Чітко вказується в плані, про що в рефераті написано буде.

Якщо тема сформульована як питання

Побудувати найпростіше виклад реферату у вигляді на нього відповіді. Після того як ясна стає суть, необхідно на частини розділити питання, щоб в тему вникнути глибше. При подібному поділі проявиться у вашого реферату чітка структура. Можна скласти на даному етапі чорновий варіант плану, в якому відображені, будуть основні особливості відповіді на питання. Відповідь на питання, який поставлений темою реферату, підтверджений повинен бути фактами із застосовуваних джерел.

Тема реферату сформульована як питання або твердження, яке слід довести

До Наприклад: «Чи є на Марсі життя?». Необхідно для викладу подібного матеріалу визначити основне твердження-теза, який необхідно буде довести. Такого роду роботи найчастіше виходять не зовсім вдалими по всього однієї причини: автор представляв не цілком точно, що саме хотів довести. Основа рефератів подібного виду-послідовне приведення аргументів в процесі розповіді. Доводиться при їх допомозі те чи інше твердження. У свою чергу, аргументи ведуть до обгрунтування міркувань: «чому має вагу той чи інший аргумент, і на чому заснований він?», «Які наших аргументів джерела?». Виходячи з теми реферату, необхідно вибирати джерела і особистості передбачуваного читача. При цьому важливо розуміти, що міцну наукову основу повинні мати аргументи, а не бути з пальця висмоктаними. Після того, як зібрано в літературних джерелах достатня база доказів, необхідно їх привести послідовно в тексті. Допомагає подібний підхід розкриттю теми. Не варто аргументами закидати читача, краще буде вибрати кілька найбільш значущих доказів. Якщо наприкінці подібного реферату з упевненістю можна написати: «що потрібно було довести», то це означає що тема повністю розкрита.

Якщо тема роботи містить в собі прихований питання «за чи проти»

Наприклад, «яка домашня тварина краще-собака або кішка?», необхідно буде відобразити дві точки зору: власну і протилежну.

Хороший реферат «за чи проти» пишеться так, що не відразу стає читачеві зрозуміло, який саме позиції сам автор дотримується. У роботі розглядаються акуратно всі доводи «за» і «проти». Головне-на різні точки зору відповісти неупереджено. Не варто читача схиляти на яку-небудь сторону, але й не варто залишати його в невіданні. Висловити свою думку можна лише тоді, коли всі «проти» і «за» продемонстровані.

Вище розглянуті методи можна взяти за основу для власної системи написання різних рефератів. Їх між собою можна поєднувати або який-небудь один використовувати.

Наступні частини містить у собі традиційно реферат:

 1. Зміст або план
 2. Введення
 3. Основна частина
 4. Висновки або висновок
 5. Список використаної літератури.

З декількох параграфів може складатися основна частина реферату. Необхідно до оформлення тексту роботи і титульного аркушу дотримуватися певних вимог.

План реферату

Заощаджує продуманий план і сили і час. З нього чітко повинно бути зрозуміло, про що буде конкретно сказано в рефераті. Приміром, тема «Екологія планети Земля! Дуже обширна. Навряд чи по ній вміститься вся інформація по ній на стандартних 25 аркушах. Тому тему варто обмежити найбільш значущими пунктами і схему реферату вибудувати, слідуючи ім.

Зрозумілим і простим повинен бути план. Це дасть можливість зберегти послідовність і логічність розкриття теми. Необхідно в плані перерахувати всі і назви параграфів реферату. Вказується для кожного розділу номер сторінки. Нумерують основну частину за певними стандартами. Найчастіше застосовують цифрову нумерацію. Чи не нумерується вступ і висновок. Наприкінці назви заголовків розділів і параграфів не ставиться крапка. Приблизний зміст кожного параграфа має бути з його назви ясним.

Введення

У рефераті введення повинно знайомити стисло читача з темою. Необхідно в ньому розповісти про причини вибору саме цієї теми, ніж для оточуючих вона цікава, чому уваги заслуговує. Так само вказати можна, хто розглядав раніше цю тему. Може бути обсяг введення всього 2-3 абзаци. Воно не повинно займати більше двох сторінок. Визначається тут коло питань, на які реферат повинен відповісти. Спробуйте в рефераті висвітлити такі питання: для чого необхідно по даній темі писати реферати, чому саме ця тема була обрана, в чому полягає її значимість. Необхідно коротко відповідати.

Може зачіпати тема роботи досить широке коло питань. Потрібно в даному випадку вибрати найбільш значуще напрямок, і у введенні обумовити цей вибір. Потрібно буде в основній частині розкрити лише цю, обрану сторону теми. Можна тим самим вберегтися від невизначеності і розмитості в рефераті.

Основна частина

Висвітлює основна частина роботи у введенні підняті питання, в собі здобуде міркування, приклади, аргументи і так далі. Всі істотне зміст роботи має бути в основній частині викладено.

Повинна будуватися дана частина реферату послідовно, від загального до приватного. Складається ця частина роботи з наступних один за одним параграфів.

Першим параграфом основної частини є узагальнена інформація, яка стосується теми реферату. Приміром, згадка про перші дослідниках питання, історична довідка і т.д. Усі наступні параграфи є найбільш значущими деталями основної теми. Можна дати кожної складової окрему характеристику. Показати її відмінні риси, унікальність. Щоб плутанини не виникало, необхідно структурувати роботу. Певного позначення вимагає структура.

Наприклад:

 • Загальна характеристика екології на планеті Земля
 • Екологія повітря на планеті Земля
 • Екологія води на планеті Земля

Вибудувавши структуру головної частини, оскільки вище показано, можна в тексті уникнути повторень, непослідовності та інших помилок. Якщо кілька запитань ставиться в темі реферату, то параграфів кілька повинно бути. Кожен параграф основної частини закінчувати можна невеликим висновком. Це значущості додасть реферату і на оцінку вплине позитивно. Викладачі досить часто в тексті просять уникати підпунктів другого рівня, тобто питання не дробити, який розглядається в параграфі на більш дрібні частини.

Повинна розкривати основна частина роботи, обрану тему, на поставлені у вступі питання давати відповіді, в собі містити аргументи і приклади, які взяті з прочитаних джерел.

Намагайтеся при діленні на параграфи їх робити приблизно за розміром однаковими. Важливо тут дотримувати баланс. Якщо чотири сторінки роботи займає перший параграф, а третій і другий тільки по одній, то тут очевидна неякісна робота над рефератом. Це говорить про недостатньо опрацьований плані.

Висновок

На закінчення, як правило, нової інформації не міститься. Повторюються в ньому висновки, які випливають із змісту роботи. Заключним в рефераті є відповіді на питання, які у введенні були поставлені. Якщо короткі були написані висновки по кожному з пунктів основної частини, то їх повторити можна. У висновку не зайвим буде власна думка про висновки, які отримані в процесі роботи над рефератом.

Список використаної літератури

Останнім пунктом будь-якого реферату є список використаної літератури. Необхідно в ньому вказати всі електронні видання, газети, журнали і книги, які були використані для написання роботи. Необхідно також вказати автора кожного джерела, кількість сторінок, рік видання і назва. Для електронних видань вказують посилання на сторінку в інтернеті. Головним правилом подібних списків літератури є розташування за алфавітом джерел. У списку найпершим розташовується автор книги з прізвищем, яка починається на букву А.

Правильне оформлення посилань на використану літературу

Посиланням на літературу є цитата з книги в тексті реферату, яка при написанні роботи була використана. Вимоги до оформлення посилань на використану літературу в тексті можуть бути різні. Залежить все від викладача. Як правило, для виділення в цитату шматка тексту, застосовують лапки. Потім ставляться квадратні або круглі дужки. Вказується в дужках порядковий номер книги у списку використаної літератури, а також номер сторінки, знаходиться на якій шматок тексту. Приміром,(3, стор. 50), де 3-номер книзі у списку використаної літератури, а стор.50-номер сторінки, на якій цитата розташована. Так як реферат є теоретичною самостійною роботою, то в тексті бажані посилання на використану літературу, але залежить все від вимог викладача. Виступає цитата в рефераті як підкріплення зробленим висновків.

Можна використовувати цитування для спростування точки зору автора, на якого посилаються. Наводиться після цитати опровергающий власний аргумент. Не можна забувати про те, що цитування без посилання чужих думок є різновидом злодійства, тому що є вони інтелектуальною власністю.

Інша справа, якщо в голову при написанні реферату приходить думка, яка ґрунтується якимось чином на уривку з книги. Досить в даному випадку в тексті згадати тільки ім’я автора. Посилання на авторитетні думки дають можливість підтвердити істинність тих висновків, які зроблені в рефераті.

Как написать реферат по биологии

Для точных наук, таких как биология и география, довольно часто преподаватели просят написать реферат. И с первого взгляда может показаться, что это довольно странная практика – что можно сказать о том, что уже доказано и обсуждены несколько раз? Но в каждой науке есть дискуссионные вопросы, которые никогда не угасают, и благодаря их существованию студент может закрепить пройденный материал и открыть для себя новый взгляд на известные факты.

Реферат – это небольшое произведение, в котором студент высказывает свои мысли по поводу темы и индивидуальное впечатление по конкретному вопросу, которое рассматривается в реферате. Реферат – это возможность выразить субъективное мнение на определенную преподавателем или самостоятельно выбранную тематику.

Реферат по биологии все-таки не является чем-то обычным в нашей учебной практике. Но если действительно стоит задача написать такую ​​работу, нужно знать несколько основных правил в написании рефератов.

Что обязательно должно быть в реферате?

 • Личные мысли автора, которые он излагает в форме тезисов.
 • Тезисы должны подкрепляться доказательствами, которые в реферате называются аргументами.

Аргументами в реферате могут служить факты, жизненный опыт, определенные явления, научные доказательства, ссылки на выводы ученых.

Реферат по биологии – это возможность для студента порассуждать на заданную или выбранную тему, иногда попытка дать ответ на полемический вопрос. Преподаватель может даже предложить такую ​​тему, как «зачем нужна биология». Даже такой стандартный вопрос можно раскрыть творчески и необычно.

Если вам задали написать реферат по биологии на свободную тематику, вы можете взять такие темы как:

 1. Стресс в мире животных
 2. Жизнь на земле
 3. Симбиогенез и дарвинизм: противоречия теорий
 4. Можно ли применить клеточную инженерию на человеке?
 5. Я и биология
 6. Основные достижения современной генетики
 7. Что мы знаем про нейробиологию эмоций?
 8. Значение ботаники для студентов факультета «садоводства»
 9. Перспективы развития биологии.

Тему для реферата по биологии можно подобрать почти любую, главное, чтобы она касалась биологии или ее подтемы. В рефератах по биологии студент может доказать справедливость определенного утверждения или дать ответ на поставленный вопрос.

Вот стандартная структура реферата:

 • Вступление
 • Проблема в форме тезиса
 • Позиция автора
 • Аргументы и доказательства
 • Выводы.

Для написания хорошего реферата студент может перед этим ставить определенные вопросы самому себе в зависимости от выбранной им темы. Это поможет ему разобраться с тем, что именно писать в реферате. Например, «почему эта тема важна для меня», «почему я придерживаюсь именно этой теории», а также «почему мне это нравится или не нравится».

Для написания реферата также можно такие фразы как:

 • «С моей точки зрения это…»
 • «Есть несколько подходов к этой теме…»
 • «Этот пример подтверждает…»
 • «Это подтверждается исследованием…»
 • «По моему мнению…»

Обычно, реферат не требует большого объема текста и почти всегда находится в пределах от 200 до 1000 слов.

Если студенту нужна помощь с определением темы или с обсуждением определенной тезисы, существуют такие ресурсы как studentshare.org, предоставляющие различные полезные услуги:

 • Написание и вычитка работ
 • Помощь с любым предметом, от биологии и физики до психологии и права
 • Экспертные советы и рекомендации
 • Доступ к миллионной базе, как готовых работ, так и примеров
 • Помощь в выборе и формулировании темы
 • Много бесплатных сервисов и доступная цена платных ресурсов


Поэтому в случае, когда у студента нет времени или вдохновения для реферата самостоятельно, есть возможность найти идеальное решение этой проблемы.

%img2huge%


Як написати реферат з біології

Для точних наук, таких як біологія та географія, досить часто викладачі просять написати реферат. І з першого погляду може видатися, що це досить дивна практика – що можна сказати про те, що вже доведено та обговорено декілька разів? Але у кожній науці є дискусійні питання, які ніколи не згасають, і завдяки їхньому існуванню студент може закріпити пройдений матеріал та відкрити для себе новий погляд на відомі факти.

Реферат – це невеликий твір, в якому студент висловлює свої думки з приводу теми та індивідуальне враження з конкретного питання, яке розглядається у рефераті. Реферат – це можливість висловити суб’єктивну думку на визначену викладачем чи самостійно обрану тематику.

Реферат з біології все ж таки не є чимось звичайним у нашій навчальній практиці. Але якщо справді постає завдання написати таку роботу, потрібно знати кілька основних правил у написанні рефератів.

Що обов’язково повинно бути в рефераті?

 • Особисті думки автора, які він викладає у формі тезисів
 • Тезиси мають підкріплюватися доказами, що у рефераті називається аргументами.

Аргументами у рефераті можуть слугувати факти, життєвий досвід, певні явища, наукові докази, посилання на висновки вчених.

Реферат з біології – це можливість для студента поміркувати на задану чи вибрану тему, іноді спроба дати відповідь на полемічне питання. Викладач може навіть запропонувати таку тему, як «навіщо потрібна біологія». Навіть таке стандартне питання можна розкрити творчо та незвично.

Якщо вам задали написати реферат з біології на вільну тематику, ви можете взяти такі теми як:

 1. Стрес у світі тварин
 2. Життя на землі
 3. Симбіогенез і дарвінізм: протиріччя теорій
 4. Чи можна застосувати клітинну інженерію до людини?
 5. Я і біологія
 6. Основні досягнення сучасної генетики
 7. Що ми не знаємо про нейробіологію емоцій?
 8. Значення ботаніки для студента факультету «садівництва»
 9. Перспективи розвитку біології.

Тему для реферату з біології можна підібрати майже будь-яку, головне, щоби вона стосувалася біології чи її підтеми. У рефераті з біології студент може довести справедливість певного твердження або дати відповідь на поставлене питання.

Ось стандартна структура реферату:

 • Вступ
 • Проблема у форматі тезису
 • Позиція автора
 • Аргументи та докази
 • Висновок.

Для написання гарного реферат студент може перед цим ставити певні питання самому собі в залежності від вибраної ним теми. Це допоможе йому розібратися з тим, що саме писати у рефераті. Наприклад, «чому ця тема важлива для мене», «чому я дотримуюсь саме цієї теорії», і навіть «чому мені це подобається чи не подобається».

Для написання реферату також можна використати такі фрази як:

 • «На мій погляд, це …»
 • «Існує декілька підходів до цієї теми…»
 • «Цей приклад підтверджує…»
 • «Це підтверджується дослідом…»
 • «На мою думку…»

Зазвичай, реферат не потребує великого об’єму тексту та майже завжди є в межах від 200 до 1000 слів.

Якщо студенту потрібна допомога з визначенням теми або з обговоренням певної тези, існують такі ресурси як studentshare.org, що надають різні корисні послуги:

 • Написання та вичитка робіт
 • Допомога з будь-яким предметом, від біології та фізики до психології і права
 • Експертні поради та рекомендації
 • Доступ до мільйонної бази готових робіт як прикладів
 • Допомога у виборі та формулюванні теми
 • Багато безкоштовних сервісів та доступна ціна платних ресурсів

Тому у випадку, коли у студента немає часу або натхнення для реферату самостійно, є можливість знайти ідеальне рішення цієї проблеми.


Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Читайте нас в Google.News


7 быстрых шагов к успеху (2023)

Сможете ли вы написать эссе на 2000 слов за 2 часа? Как насчет 20-страничной газеты за ночь? Что, если дело доходит до поздней ночи перед родами, и вы начинаете с… 3 наспех написанных абзацев? Заголовок? Пустая страница? Есть надежда. Давайте подробно рассмотрим, как быстро написать эссе за 7 простых шагов.

Я отложу лекцию о том, как не надо было попадать в эту ситуацию, на другой день. Сейчас есть более насущные дела. Само сочинение.

Пора начинать. Нельзя терять время.

Ниже я описал 7 простых шагов, как быстро написать эссе. Будьте осторожны: этот список полон ярлыков и экстренных мер. Это не лучший способ сделать что-то, но это лучший способ сделать это в вашей ситуации.

Итак, приступим. Пристегнитесь и приступайте к этим 7 быстрым шагам, чтобы написать эту статью. Надеюсь, вы налили себе кофе:

1. Взломайте слайды лекций вашего учителя

Если бы у меня было 2 часа, чтобы написать эссе на 2000 слов, я бы всегда начинал именно с этого.

Слайды лекций — это ваша шпаргалка. Это краткое изложение мыслей вашего учителя (да, того, кто будет оценивать вашу работу) по этим вопросам. Это буквально учительский перевод содержания. Они прочитали его, научили себя, а затем собрали слайды, переводящие содержание таким образом, который они — ваш маркер — считают актуальным.

Это самое близкое к шпаргалке, которое вы когда-либо получали от этих людей. Так что используйте его, чтобы написать свое эссе быстро.

Зайдите на веб-страницу вашего курса (Canvas? Blackboard? Moodle?) и загрузите слайды лекций за каждую неделю, которые кажутся вам немного актуальными. Ты знаешь? Недели, где:

 • Ваш учитель представил ключевого теоретика, ученого или ученого, стоящего за идеей;
 • Ваш учитель объяснил идеи, о которых вам нужно написать;
 • Ваш учитель проанализировал различные точки зрения на эти идеи.

Это могут быть слайды одной недели, это могут быть слайды десяти недель. Но вам нужно скачать их и начать просматривать их.

Каждый раз, когда вы находите пункт, который, по вашему мнению, имеет отношение к вашему плану оценивания или вопросу, быстро записывайте, какой ключевой пункт был сделан.

Также запишите все идеи, которые придут вам на ум и которые могут подойти для эссе. Когда я просматриваю слайды лекций, мне приходит в голову больше идей, которые можно было бы добавить.

Если в вашей лекции нет слайдов лекций, есть другие места, где можно найти идеи о том, что написать в вашей статье:

 • Ваша собственная лекция примечания;
 • Чтения, которые задал вам учитель;
 • Любые онлайн-видео, веб-сайты или другой контент, предоставленный вашим учителем.

2. Запишите от десяти до пятнадцати ключевых моментов для обсуждения

Надеемся, что ваше исследование на шаге 1 позволило вам записать много ключевых моментов, так что вы быстро приступите к написанию эссе.

Пришло время провести мозговой штурм. Есть ли какие-либо другие интересные моменты, которые вы можете сделать по теме, которые приходят вам на ум после просмотра материалов курса?

Постарайтесь собрать от десяти до пятнадцати ключевых точек. Где-то меньше 10, вам вряд ли будет достаточно, чтобы сказать, если у вас нет статьи, содержащей менее 2000 слов. Когда вам больше 15, разум вашего учителя будет блуждать, пока он перебирает все ваши идеи!

Эти пункты можно нацарапать на листе бумаги или перечислить в текстовом документе, но убедитесь, что они записаны!

Когда у вас есть от 10 до 15 ключевых моментов, пришло время перечислить их в порядке значимости. Что самое важное, полезное или информативное вы хотите сказать? Поставьте это первым. Затем пройдите вниз по списку, чтобы ваши лучшие идеи оказались вверху.

3. Превратите каждый пункт в абзац из 4–6 предложений.

Начиная с верхней части списка из 10–15 пунктов для обсуждения, начните превращать каждый пункт в абзац из 4–6 предложений. Это идеальная длина абзаца для получения глубины без потери внимания читателя.

В каждом абзаце обязательно упомяните:

 1. Тематическое предложение, которое точно объясняет вашу ключевую мысль.
 2. Объясняющее предложение (или два), которое добавляет детали к вашему первому пункту.
 3. Пример предложения, показывающий, как идея или точка зрения связаны с реальной жизнью.

Вы можете продолжать расширять эту ключевую идею, если хотите, но не более 6 предложений. В противном случае вы усыпите свой маркер — кому вообще захочется читать сверхдлинный абзац!?

Убедитесь, что каждый ключевой момент содержит как минимум один абзац из 4–6 предложений. Вы можете обнаружить, что каждому ключевому моменту требуется два или три абзаца, чтобы объяснить все достаточно подробно.

4. Используйте чтение при написании абзацев.

Когда будете объяснять свои ключевые моменты, вернитесь туда, где вы их нашли. Что является источником? Ваш учитель отметил на слайдах лекции, откуда эта информация? Если это так, вам нужно будет ссылаться на эти источники в своих абзацах.

Затем добавьте дополнительные ссылки из:

 • Назначенные показания. Начните ссылаться на набор показаний, предоставленных вашим учителем. Перейдите на веб-страницу курса и загрузите все материалы для чтения за несколько недель, относящиеся к вашей теме оценивания.

  Если вы загрузите свои назначенные чтения и откроете их в Adobe Acrobat, вы сможете использовать функцию поиска, чтобы найти именно те ключевые идеи, которые вы ищете. Например, если ваша тема посвящена «Вопросам конфиденциальности между врачом и пациентом в современной медицине», вы можете поискать в своем наборе чтений «конфиденциальность», чтобы найти нужные разделы ваших чтений, где вы могли бы найти объяснения, которые вы можете использовать. и ссылка в статье.

  Стремитесь процитировать каждое релевантное чтение, предоставленное вашим учителем, хотя бы один раз в произведении.

 • Академия Google. Вам также нужно будет процитировать некоторые другие научные чтения. Я рекомендую зайти в Google Scholar и ввести ключевые слова из вашей ключевой идеи. Например, если вашей ключевой идеей является «Изменение климата вызывает повышение температуры моря», вы можете ввести в строку поиска Google: «Изменение климата» и «температура моря».

  Найдите источники, которые имеют прямые ссылки на pdf или html документ текста — это источники, которые не скрыты за платным доступом.

  Убедитесь, что вы получили достаточное количество дополнительных чтений от Google Scholar (обычно я стремлюсь к 50% назначенных чтений, 50% дополнительных чтений).

Вы также можете убедиться, что у вас есть хотя бы одна, а лучше две ссылки на абзац. Если вы включили две ссылки, старайтесь ссылаться на два разных источника, а не на один источник дважды.

5. Напишите убедительное введение и заключение

Следите за количеством слов.

Надеюсь, для каждого абзаца, который вы пишете, вы видите скачок количества слов примерно на 150-200 слов. Вскоре у вас будет 500, 800, 1400 слов!

Убедитесь, что вы прекратили писать, когда доберетесь до 300 слов от лимита слов (около одной страницы, если вам дали ограничение на количество страниц). Вы захотите использовать последние 300 слов или около того для создания удивительного вступления и заключения.

Если вы набрали нужное количество слов, но не дошли до некоторых ключевых моментов, ничего страшного. Мы отсортировали пункты от наиболее до наименее релевантных на шаге 2 именно по этой причине: те, которые вы пропустите, в любом случае будут наименее релевантными.

Теперь напишите вступление.

Убедительное вступление должно:

 • Указывать основную мысль или аргумент эссе в первом предложении
 • Объясните актуальность темы. Почему это стоит обсудить именно в это время? Какое значение это имеет для вашей будущей профессии?
 • Сообщите читателю, что вы планируете сказать в статье.

Тогда напишите заключение.

Убедительное заключение должно:

 • Обобщите ключевые моменты
 • Объясните, как ваши ключевые моменты подтверждают ваши аргументы и/или ответьте на вопрос эссе
 • Определите любые противоречия, ограничения или вопросы, оставшиеся без ответа в рамках темы. Каково будущее направление исследований по этой теме в ближайшие 5, 10 или 20 лет?

Используйте приведенные выше пункты, чтобы сформулировать введение и заключение. Опять же, стремитесь к 4-6 предложениям (150 слов или около того) для вступления и от 4 до 6 предложений для заключения. Во введении и заключении убедитесь, что вы показываете читателю, что хорошо понимаете тему, которую освещаете, и ее актуальность для реальной жизни.

6. Исправьте этот список литературы

Ваш список литературы, вероятно, беспорядок. Вряд ли он будет в правильном формате ссылок, в котором он вам нужен.

Благодаря Google Scholar эта часть стала намного проще, чем десять лет назад.

Вот что вы делаете:

 1. Введите название каждого источника, на который вы ссылаетесь, в строке поиска Google Scholar
 2. Найдите источник в списке, созданном Google Scholar (он должен быть в первых нескольких местах списка).
 3. Нажмите кнопку цитирования под источником. Должно появиться всплывающее окно, показывающее, как цитировать источник в каждом стиле ссылки.
 4. Скопируйте цитату и вставьте ее в список литературы вашей статьи
 5. Проверить правильность цитаты: есть ли недостающие детали?

После того, как вы перечислите все источники, которые вы использовали в своем списке литературы, вам нужно отсортировать их в алфавитном порядке. Выделите весь список ссылок, затем отсортируйте его, используя:

 • Microsoft Word: кнопка A>Z в главном меню

7. Отредактируйте утром

После того, как вы написали полный черновик, вам нужно принять решение: и сразу приступайте к редактированию;

 • Если произведение нужно сдать завтра утром, разрешите себе лечь спать. Перерыв между написанием и редактированием позволяет завтра взглянуть на свою работу свежим взглядом. Но будьте готовы. Утром у вас еще есть дела.
 • Если вы отредактируете свою работу хотя бы раз утром перед отправкой, ваши оценки значительно повысятся.

  Вы, вероятно, успеете отредактировать работу только один раз, поэтому я рекомендую это:

  • Распечатать работу. Редактировать работу на бумаге гораздо эффективнее, чем редактировать ее на экране. Ошибки больше бросаются в глаза, если вы читаете это на бумаге.
  • Прочитайте работу и вычеркните предложения, которые не имеют смысла. Подчеркните предложения, которые нужно перефразировать для ясности. Обведите слова, которые нужно изменить или проверить орфографию.
  • Название игры при редактировании повышает четкость. Если предложение слишком длинное, сложное или запутанное, когда вы его редактируете, вам нужно найти способ сказать это более четко. Иногда это означает превращение одного предложения в два более коротких предложения. Это нормально. Хороший способ найти предложения, которые нужно сократить , — это использовать приложение ProWritingAid, которое создает специальный отчет, определяющий слишком длинные предложения.
  • После того, как вы нацарапали свои правки на бумажной копии, прыгайте в компьютер и начните с самого начала: вставьте все правки, которые вы записали на бумажной копии, в компьютерную копию.

  Эта стратегия печати и редактирования на сегодняшний день является наиболее эффективной стратегией редактирования. Это значительно повышает качество работы любого учащегося и повышает его оценки.

  Редактирование вашей работы стоит того, независимо от того, насколько сжаты сроки. Это может быть разница между C и B или, что еще важнее, провалом и проходом.

  Читайте также: 39 лучших способов написать «в заключение» в эссе

  Подведение итогов

  Посмотрим правде в глаза. Вы должны были написать это раньше.

  Но надежда всегда есть. Настало время действовать — получите те десять основных пунктов, которые вы хотите сказать по проблеме, а затем продолжайте выполнять шаги до конца. Ты можешь это сделать!

  Давайте еще раз суммируем эти семь ключевых шагов:

  1. Взлом слайдов лекций вашего учителя
  2. Запишите от десяти до пятнадцати ключевых моментов для обсуждения
  3. Превратите каждый пункт в абзац 9 из 4–6 предложений. 0024
  4. Используйте чтение при написании абзацев.
  5. Напишите убедительное введение и заключение
  6. Исправить этот список ссылок
  7. Отредактируй утром

  Если вы выполнили все шаги – поздравляем. Вы прошли! Теперь убедитесь, что вы не делаете этого снова с этими стратегиями, которые могут помочь вам начать рано даже на самой сложной бумаге. Возможно, вы узнаете некоторых из них?

  Крис Дрю (доктор философии)

  Веб-сайт | + сообщения

  Доктор Крис Дрю является основателем Helpful Professor. Он имеет докторскую степень в области образования и опубликовал более 20 статей в научных журналах. Он бывший редактор журнала «Развитие обучения в высшем образовании».

  Как лучше писать эссе: советы по улучшению письма

  Вам предстоит важный тест, и вы знаете, что он будет включать в себя вопрос для эссе, который будет составлять большую часть вашей оценки за семестр. Или, может быть, ваш учитель задает вопрос для эссе для вашего последнего задания.

  Если создание хорошего эссе не является вашей сильной стороной, вам будет нелегко справиться с контрольной или контрольной. Но не волнуйтесь. Воспользовавшись несколькими советами по написанию эссе, вы сможете написать эффективное эссе, которое поразит вашего учителя и принесет вам заслуженную оценку.

  Ниже приведены некоторые советы по написанию эссе, которым следует следовать, если вам приходится писать академические статьи или отличные эссе.

  Составьте план основного содержания

  Прежде чем приступить к написанию академического эссе, вам необходимо провести исследование, чтобы убедиться, что вы изложили все основные моменты своей аргументации. Включите свои факты и доказательства в план, чтобы вы могли эффективно структурировать его и выяснить все моменты, которые вы хотите поразить. Ваш план будет иметь ту же структуру, что и ваше окончательное эссе. В традиционном эссе из пяти абзацев есть вводный абзац, три абзаца, составляющие основную часть, и заключительный абзац.


  Готов написать? В CreativeLive мы здесь, чтобы помочь вам рассказать свою историю и поделиться ею с миром. Эти занятия помогут вам укрепить уверенность, улучшить свои навыки письма и помогут вам опубликоваться.


  Используйте традиционную структуру эссе

  Когда у вас есть план, вы можете приступить к написанию академического эссе.

  Во вступительном абзаце вы включите тезис, в котором излагается суть вашего эссе, а также яркие и увлекательные изображения и примеры, которые связывают его и привлекают внимание аудитории.

  Вместо того, чтобы выступать в качестве краткого изложения темы вашего эссе, ваше тезисное изложение должно представлять ваш аргумент или основную идею и убеждать вашу аудиторию продолжать чтение. Вместо того, чтобы просто констатировать факты, приведите веские аргументы. Утверждение тезиса должно состоять из одного предложения, и вы должны подтвердить свое утверждение в следующих абзацах.

  Самые сильные аргументы в поддержку вашего тезиса будут указаны во втором абзаце, а вторые по силе — в третьем. Что касается заключительного абзаца и предложения, вы должны переформулировать свой тезис, обобщить то, что аудитория только что прочитала, и включить информацию, которая означает конец эссе.

  Используйте активный залог

  При написании академического письма избегайте пассивного залога и вместо этого используйте активный залог. Активный залог более привлекателен и точно сообщает читателю, кто ваш субъект, что он, она или они делают. Предложение, написанное активным залогом, гласит: «Мэри приготовила для всех обильный завтрак», а пассивный залог гласит: «Мэри приготовила обильный завтрак». Если ваше академическое эссе не должно иметь загадочный тон, держите его в действительном залоге.

  Вычитка эссе

  После того, как вы написали эссе для академии, начните процесс корректуры. Во-первых, посмотрите на структуру предложений и попытайтесь найти грамматические и орфографические ошибки. Если вам нужна помощь, вы можете воспользоваться такой программой, как Grammarly, или посетить местный центр письма.

  Оставить комментарий