Закон архимеда на украинском языке: Закон архимеда на украинском языке – Блог Юрия Ретромана.Архимед. Закон Архимеда – Блог Юрия Ретромана.Архимед. Закон Архимеда

Содержание

Закон архимеда на украинском языке – Блог Юрия Ретромана.Архимед. Закон Архимеда – Блог Юрия Ретромана.Архимед. Закон Архимеда

Закон Архимеда на мове – saapin

 Вчера полез в воспоминания Войновича, чтобы проверить один факт из его биографии, и наткнулся вот на такое:

“Два года я проучился на столяра и очень жалел, что выбрал именно эту профессию. Даже как-то освоив столярное дело, я его не полюбил. Я человек хаотичный, а работа столяра требует исключительных аккуратности и педантизма, которые мне совершенно не свойственны.
Считалось, что училище дает семилетнее образование, хотя на самом деле никакого образования оно не давало.
Сначала мы проходили теорию. Преподаватели были малограмотными. Мы писали диктант, и мне поставили тройку, чего я никогда по русскому языку не получал. Я посмотрел, какие ошибки нашел преподаватель. Одну помню до сих пор. Речь шла о каком-то стрелочнике, который переводил стрелки, и я под диктовку написал «тяж заскрипел». А он мне исправил на «заскрыпел». Убедить его, что это слово пишется не через «ы», а через «и», я не смог.

Учитель физики Сидор Петрович Кныш о рождении известного закона физики рассказывал так:
— Давным-давно у Древней Грэции жив такий ученый по хвамилии Архимед. И вот пишов вин якось у баню и став мытыся и, моючись, загубыв мыло. Загубыв и не може нияк знайты. Мацав, мацав — не намацав. Мацав, мацав — не намацав. Мацав, мацав — намацав. Пидняв тое мыло до горы и, як тики вытягнув його з воды, воно стало важче. Вин подывывся, опустыв мыло знову у воду, воно стало лёгше, пидняв — важче, опустыв — лёгше. Тоди вин выскочив з воды як скаженный и, як був, у мыли и голяка, побиг по вулыци и став гукаты: «Эврика! Эврика!» А люди його пытают: а шо ты таке кричишь? А вин тики руками маше и: «Эврика! Эврика!» А потим прибиг до хаты и став усе, шо у хати було, пихаты у воду, та из воды, у воду, та из воды, и воду ту важиты. Усю тую хату залыв водой, зато вывив закон, запишить. — И диктует, формулируя чисто по-русски: «Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость
».

saapin.livejournal.com

Урок физики на тему: “Виштовхувальна сила. Закон Архімеда”

Материал на украинском языке.

Мета: формувати поняття про архімедову

силу, продовжити формувати вміння знаходити рівнодійну двох сил, показати роль фізичного експерименту у  фізиці, формувати вміння установлювати причинно — наслідкові зв’язки в спостережуваному явищі, ознайомити учнів із практичним застосуванням закону Архімеда.

Тип: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: прозора посудина з водою, гумова кулька або тенісна кулька, металевий циліндр, динамометр, портрет Архімеда.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань і вмінь

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Бесіда.

Сьогодні на уроці ми зрозуміємо, чому можливе плавання величезних океанських суднів, підводних човнів, повітряних куль.

Демонстрація 1 В посудину з водою повністю занурюють гумовий м’ячик і

 прибирають руку. М’ячик стрімко спливає.

Запитання класу. Чому м’яч спливає на поверхню води???. (На м’яч діє сила. )

Цю силу називають виштовхувальною силою. Повторимо наш експеримент, але з іншим тілом

Демонстрація 2 В посудину з водою занурюють металевий циліндр. Спостерігають,

 що тіло тоне.

Запитання класу. Чи діє виштовхувальна сила в цьому випадку??? (Учні як правило дають неправильну відповідь, що в цьому випадку виштовхувальна сила не діє). Д авайте перевіримо це експериментально

Фронтальний експеримент. Учні прикріплюють циліндр до динамометрів і, обережно занурюють тягарці у воду, спостерігаючи за пружиною динамометра.

Запитанн класу.

Що ви помітили? (При зануренні у воду пружина розтягнулася менше, ніж у повітрі)

 Який висновок можна зробити з цих спостережень? (На будь — яке тіло занурене в рідину, діє виштовхувальна сила)

Як напрямлена ця сила? ( Сила, що діє на тіло, занурене в рідину, напрямлена вгору, бо рівнодійна двох сил(сили тяжіння та сили виштовхування) напрямлена вгору)

Отже, виштовхувальна сила діє і на тіла, які плавають у рідині, і тіла, які тонуть у ній. Вперше виштовхувальну силу розрахував давньогрецький учений Архімед, який жив у ІІІ ст. До н. е. От чому цю силу і називають архімедовою. Один із учнів робить коротке повідомлення про життя Архімеда.

Як можна визначити архімедову силу?

1) Аналітичний спосіб. Архімедову силу можна розрахувати за формулою. Для цього потрібно знати об’єм тіла і густину рідини, у яку занурено тіло.

Запис у зошит:

Закон Архімеда: На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об’ємі цього тіла.

Експериментальний спосіб

А) За допомогою динамометра. Знайти вагу тіла в повітрі, потім, занурити тіло в рідину, визначити вагу тіла у воді. Архімедова сила дорівнює різниці цих двох показань.

F a = Рп — Рв

Рп — вага тіла у повітрі

Рв — вага тіла у воді.

В) за допомогою відливної посудини. Занурити тіло у заповнену водою відливну посудину. Вода, витиснена тілом, виллється. Зважити воду, що вилилась. Це значення ваги і дорівнюватиме архімедовій силі. Доведемо це аналітично:

Vт = Vр

F = ρр gVт = ρрgVт = mрg

Отже, сила Архімеда залежить від (запис робить учитель у вигляді таблички на дошці )

ІV. Закріплення нових знань і вмінь.

Питання та завдання класу

У якій воді легше плавати — у річковій чи морській? Чому?

До ваг прикріплені два однакових металевих бруски.

Ваги знаходяться у рівновазі. Чи порушиться ця рівновага, якщо бруски занурити у воду?

Дерев’яна кулька плаває у воді. Виконайте рисунок у зошиті й покажіть діючі на кулю сили.

У воду занурені дві кульки. Порівняйте архімедові сили, що діють на кульки в наступних випадках

Весь матеріал – смотрите документ.

Закон Архімеда — урок. Фізика, 7 клас.

Силу, яка виштовхує тіло з рідини або газу, називають архімедовою силою на честь давньогрецького вченого Архімеда, який вперше розрахував її значення.

Дослід. Підвісимо до пружини невелике відерце і тіло циліндричної форми. Розтягування пружини відзначимо стрілкою на штативі (мал. A), вона показує вагу тіла в повітрі.

 

Підставимо посудину, наповнену рідиною до рівня відливної трубки (мал. B) і помістимо у нього циліндр.

 

Після занурення циліндра в рідину, частина рідини, об’єм якої дорівнює об’єму тіла, виливається з відливної посудини у склянку. Покажчик пружини піднімається вгору, пружина скорочується, показуючи зменшення ваги тіла в рідини (мал. C).

 

На циліндр, одночасно з силою тяжіння, діє ще й сила, що виштовхує його з рідини. Якщо у відерце вилити рідину зі склянки, тобто ту, яку витіснило тіло, то покажчик пружини повернеться до свого початкового стану (мал. D).

 

Висновок: виштовхувальна сила, що діє на занурене в рідину тіло, дорівнює вазі рідини, витісненої цим тілом.

F арх=P рід=m рід⋅g
(Сила, що виштовхує тіло з газу, також дорівнює вазі газу, взятого в об’ємі тіла).

 

Формулу можна записати в іншому вигляді.
Виразимо масу рідини, витісненої тілом, через її густину і об’єм тіла, зануреного в рідину, тоді отримаємо:

F арх=ρ рід⋅V зан⋅g

Закон Архімеда. На всяке тіло, занурене у рідина (або газ) у стані спокою, діє з боку цієї рідини (або газу) виштовхувальна сила, яка дорівнює добутку густини рідини (або газу), прискорення вільного падіння і об’єму тієї частини тіла, яка занурена в рідину (або газ ).

Зверни увагу!

Архімедова сила залежить від густини рідини, в яку занурено тіло, і від об’єму зануреної частини тіла.

Закон Архімеда справедливий і для газу, але в формулу необхідно підставляти густину газу і об’єм витісненого газу, а не рідини.

Закон Архімеда – Передерій

Закон Архімеда – один з головних законів гідростатики і статики газів.

1. Формулювання і пояснення

Закон Архімеда формулюється так [1] : на тіло, занурене в рідину (або газ), діє виштовхуюча сила, рівна вазі витісненої цим тілом рідини (або газу) (звана силою Архімеда)
F A = ρ g V,

де ρ – щільність рідини (газу), g – прискорення вільного падіння, а V – Обсяг зануреного тіла (або частина об’єму тіла, що знаходиться нижче поверхні). Якщо тіло плаває на поверхні або рівномірно рухається вгору або вниз, то виштовхуюча сила (звана також Архімедова силою) дорівнює по модулю (і протилежна за напрямком) силі тяжіння, що діяла на витиснений тілом об’єм рідини (газу), і прикладена до центру тяжіння цього обсягу.

Тіло плаває, якщо сила Архімеда зрівноважує силу тяжіння тіла.

Слід зауважити, що тіло повинно бути повністю оточене рідиною (або перетинатися з поверхнею рідини). Так, наприклад, закон Архімеда не можна застосувати до кубику, який лежить на дні резервуара, герметично торкаючись дна.

Що стосується тіла, яке знаходиться в газі, наприклад у повітрі, то для знаходження підйомної сили потрібно замінити щільність рідини на щільність газу. Наприклад, кулька з гелієм летить вгору через те, що щільність гелію менше, ніж щільність повітря.

Закон Архімеда можна пояснити за допомогою різниці гідростатичних тисків на прикладі прямокутного тіла.
P B – P A = ρ g h
F B – F A = ρ g h S = ρ g V,

де P A, P B – тиску в точках A і B, ρ – густина рідини, h – різниця рівнів між точками A і B, S – площа горизонтального поперечного перерізу тіла, V – об’єм зануреної частини тіла.


У теоретичній фізиці також застосовують закон Архімеда в інтегральній формі:
,

де S – Площа поверхні, p – Тиск в довільній точці, інтегрування проводиться по всій поверхні тіла.

У відсутності гравітаційного поля, тобто в стані невагомості, закон Архімеда не працює. Космонавти з цим явищем знайомі досить добре. Зокрема, в невагомості відсутнє явище (Природною) конвекції, тому, наприклад, повітряне охолодження і вентиляція житлових відсіків космічних апаратів виробляються примусово, вентиляторами.

2. Узагальнення

Якийсь аналог закону Архімеда справедливий також в будь-якому полі сил, яке по-різному діють на тіло і на рідину (газ), або в неоднорідному полі. Наприклад, це відноситься до поля сил інерції (наприклад, відцентрової сили) – на цьому грунтується центрифугування. Приклад для поля немеханічного природи: проводить тіло витісняється з області магнітного поля більшою інтенсивності в область з меншою.

3. Висновок закону Архімеда для тіла довільної форми

 Гідростатичний тиск рідини на глибині h є p = ρ g h . При цьому вважаємо тиск рідини і напруженість гравітаційного поля постійними величинами, а h – Параметром. Візьмемо тіло довільної форми, що має ненульовий обсяг. Введемо праву ортонормированном систему координат O x y z , Причому виберемо напрямок осі z збігається з напрямком вектора . Нуль по осі z встановимо на поверхні рідини. Виділимо на поверхні тіла елементарну площадку d S . На неї буде діяти сила тиску рідини спрямована всередину тіла,. Щоб отримати силу, яка буде діяти на тіло, візьмемо інтеграл по поверхні:При переході від інтеграла по поверхні до інтегралу за обсягом користуємося узагальненої теоремою Остроградського-Гаусса.

Отримуємо, що модуль сили Архімеда дорівнює ρ g V , А спрямована вона в сторону, протилежну напрямку вектора напруженості гравітаційного поля.

4. Умова плавання тіл

Поведінка тіла, що знаходиться в рідині або газі, залежить від співвідношення між модулями сили тяжіння і сили Архімеда , Які діють на це тіло. Можливі наступні три випадки:

 – Тіло тоне;  – Тіло плаває в рідині або газі; 
 – Тіло спливає до тих пір, поки не почне плавати. 

Інша формулювання (де – Щільність тіла, – Щільність середовища, в яке воно занурене):

 – Тіло тоне;  – Тіло плаває в рідині або газі; – Тіло спливає до тих пір, поки не почне плавати.

%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%20%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b8 — со всех языков на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

От борьбы с плагиатом к аналитике и креативизму – Вильям Задорский / ЛІГА.

Блоги

В связи с тем, что острая дискуссия в научных кругах о плагиате “не вщухає”, вынужден продолжить, надеюсь небольшую, серию публикаций на эту тему в блоге. К каким выводам мы пришли в предыдущей статье? Плагиат в той или иной форме существовал испокон веку. Это всего-навсего форма передачи знаний, навыков, умений от предыдущих поколений. Далеко не все знания мы получаем на генном уровне в форме инстинктов. К примеру, сведения о технике реализации инстинкта размножения подростки вначале получали при общении во дворе, потом они знакомятся с техникой любви с помощью знаменитой “Кама Сутра”, которая еще недавно была самой читаемой книгой в библиотеках. Потом с появлением видеотехники и развитием кино появилось сразу много видеофильмов по этому нетленному творению человечества во многих странах, которые продавались на каждом углу сначала на кассетах, а потом на компакт-дисках. С приходом информационных технологий они быстро исчезли, ибо появилась целая порноиндустрия, борьба с которой пока оказалась безуспешной, как, впрочем, и борьба с плагиатом вообще.

Мы выяснили, что плагиат многолик, что существует иерархия плагиата различных уровней, соответствующая уровням развития сознания. Самой примитивной формой плагиата является плагиат слова, который соответствует ”мауглианскому” и догматическому развитию уровней сознания. Именно против него остервенело борются самые активные антиплагиаторы от науки. Основным выводом, который мы сделали в предыдущей статье, является вывод о бесполезности и бессмысленности этой борьбы. Ведь, даже самые оголтелые борцы с плагиатом для поиска оного в фолиантах ученых используют без всяких ссылок на первоисточники не только Google, но и другие самые современные программные продукты, а теперь даже с вмонтированными в них переводчиками, не задумываясь о том, что это тоже чистейший плагиат.

Убежден в том, что пора вместо бессмысленной борьбы со словесным плагиатом, обратить внимание на необходимость развития аналитических способностей человека, позволяющих более активно усваивать, а, главное, развивать и применять знания, полученные в результате словесного плагиата. Между тем, человечество имеет прекрасный позитивный опыт использования плагиата. Имею в виду патентное право и опыт изобретателей во всем мире по аналитическому анализу аналогов, выбору наиболее подходящего прототипа и создание на этой базе креативных и конструктивных патентов.

В то же время, нельзя не обратить внимание на то, что современная школа ослабила внимание к развитию аналитических способностей у школьников. Во многом это связано с тем, что при переходе к углубленному изучению украинского языка и литературы мы выплеснули из ванночки вместе с водой и ребенка. Сегодня гораздо реже, чем раньше, используют в школах такую форму обучения и контроля знаний языка, как изложение, сочинение. Остался диктант, более простой и легкий для учителя, но не развивающий, а даже притупляющий аналитические способности подростка. Трудно переоценить также отрицательное влияние на развитие аналитических способностей человека распространения тестирования вместо традиционного прямого общения учителя с учеником.

Недостаток внимания к развитию аналитических способностей привел к тому, что явно замедлен переход от мауглианского и догматического уровней развития сознания к критицизму. Давайте прислушаемся к тому, о чем и на каком странном языке говорит сегодня молодежь. Ребята очень редко что-то обсуждают, критикуют, спорят, они, в основном, только информируют друг друга, причем не просто на суржике, а со значительным количеством нецензурной лексики, извергаемой даже из прекрасных девичьих уст (это считается сегодня чуть ли не нормой молодежного общения).

Но вернемся к словесному плагиату. В связи с тем, что айтишники приняли активное участие в выявлении и анализе словесного плагиата, плагиаторам пришлось срочно выдумать новые изощренные методы, чтобы обмануть электронику. Начали с простого – изменения порядка слов в каждом предложении. Это решение оказалось не слишком успешным, ибо здесь специалисты быстро разобрались. Самым надежным методом у плагиаторов долгое время был машинный перевод русскоязычных текстов на многострадальный украинский язык, а затем – клей и ножницы (или возможности Microsoft ) – и ни один борец с плагиатом ничего не обнаружит. Но сейчас и тут пришел час расплаты (уже упоминал о современных переводчиках, встроенных в плагиат – поисковые программы). Сейчас начинается новая эпоха – активное использование плагиаторами при редактировании украденных текстов словарей синонимов. Вот тут программистам придется трудно. Слишком много вариантов. Самым современным машинам не управиться.

Приведу простой пример – плагиат закона Архимеда. Классический вариант: на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела (Википедия). Русскоязычные антиплагиаторы предлагают (https://otvet.mail.ru/question/57184640) несколько вариантов словесного плагиата этого закона, впрочем, не сильно отличающиеся разнообразием от словесного набора людоедки Эллочки:

Всяко тело, впёрто в воду,
Выпирает на свободу
Силой выпертой воды,
Тела, впёртого туды.

Тело впертое под воду
Выпирает из воды,
Силой выпертой воды
Тела впертого туды.

Тело впёрнутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
Тела впёртого туды.

Если тело вперто в воду,
Не потонет оно сроду.
Отопрет из-под воды
Силой выпертой воды.

Тело, впернутое в воду –
Выпирает на свободу.
Сколько выперто воды –
Столько впернуто туды.

Тело, втиснутое в воду
Не теряет весу сроду,
Оно прется из туды
Весом выпертой воды.

Тело, впернутое в воду,
Выпирает на свободу
Объем выпертой воды,
Равный впертому туды.

Всяко тело, вперто в воду,
Не утонет вон и сроду.
Ибо прется из туды
Силой выпертой воды.

Тело, всунутое в воду,
Выпирает на свободу,
С силой выпертой воды,
Тела впёртого туды

Тело, впёрнутое в воду
Выпирает на свободу
С силой выпертой воды
Телом, впёрнутым туды.

Использованному в классическом варианте формулировки закона Архимеда слову “погруженное” плагиаторы подобрали синонимы: “впертое”, неблагозвучное “впернутое”, “ всунутое”. Или словам “ выталкивающая сила” подобраны синонимы: “ выпирает на свободу”, “оно прется из туды”, “не потонет оно сроду”. Любой компьютер зависнет на таких синонимах.

Совсем другие возможности и сейчас открываются перед словесным плагиатором – манипулятором, если использовать богатство словарного запаса другого языка. Возьмем хотя бы наш украинский язык. Вот как сочно и звонко зазвучит все тот же закон Архимеда после перевода и обработки украинскими плагиаторами (https://otvet.mail.ru/question/57184640 ). Позволил себе лишь немного исправить грамматические и стилистические ошибки.

Якщо тіло вперто в воду –
Воно чує там невзгоду.
І вилазе відтуди
Силою випертої води.

Кожне тіло, вперте в воду,
Не витримує незгоди.
Так і пнеться із води
З силою випертої води.

Ну какой это плагиат! По-моему – вполне самостоятельная и креативная формулировка известного закона! Но мне со школы как-то больше по душе украинская скороговорка по этому же закону:

Тіло, силой вперте в воду,

Не пробуде там до згоду,

Доки сила важіння води

Не випре його відтуди.

Кстати, как-то на первой лекции по введению в специальность спросил у студентов, на каком языке они предпочитают слушать курс – русском или украинском (сейчас в нашем русскоязычном регионе все больше появляется студентов, для которых украинский стал основным языком общения). Минут по десять читал лекцию на русском, затем на украинском (или наоборот – не помню). Мнения студентов разделились. Решил пошутить и прочитал им вышеприведенную скороговорку по закону Архимеда на украинском. К моему удивлению, ни один студент не узнал этот закон. Предложил дальше читать мои лекции на двух языках (из-за некоторых трудностей с технической терминологией), оставив за собой право выбора в зависимости от содержания излагаемого материала.

Что можно сделать для борьбы со словесным плагиатом? Натравить сигнал в МОНУ и ВАК? Куда жаловаться – в Кабмин, Верховную Раду, Администрацию Президента, Европейский суд, Лигу наций, городскую баню? Есть одно простое безотказное правило у бизнеса – если победить врага или конкурента невозможно, надо с ним подружиться, сделать его партнером, соучастником, использовать все варианты синергетического слияния, поглощения систем и подсистем и т. д. В самом деле, почему бы не примирится с тем, что мы все до единого являемся плагиаторами накопленных человечеством знаний, опыта, умений и надо не бороться с этим, а научиться правильно использовать плагиат, хотя бы для аналитических исследований, критики, в качестве источника информации для синтеза креативных, желательно, конструктивных решений с тем, чтобы следующие поколения плагиаторов не страдали от отсутствия для них вдохновляющих объектов.

Особенно удручающие впечатления у меня остались от участия в процессе остепенения специалистов по госуправлению в одном из специализированных советов по защитам диссертаций, где в течении нескольких лет мне довелось заседать в качестве члена Совета. По всем правилам, с многочисленными ссылками на использованную литературу, оформленными по всяческим стандартам, придуманным чиновниками, соискатели докладывали о властных структурах и методах управления в различных странах. Формально, наверное, не было там никакого плагиата. Но, вот беда, очень часто в докладах диссертантов не было и никакой аналитики, сопоставления с проблемами госуправления и формулирования каких-то креативных и конструктивных предложений по улучшению системы государственного управления в нашей стране. А зачем тогда эти диссертации?

Ладно, оставим в покое соискателей ученых степеней, тем более в области госуправления. Во власти сегодня многие правдами и неправдами раздобыли такие степени. Но антиплагиатная кампания может и должна заставить ищущих и алчущих эти самые степени задуматься о том, что жизнь требует реализации не только словесного плагиата (повторюсь, он есть и будет всегда), но и плагиата мысли и дела – пусть не самостоятельно, это достаточно сложно, но хотя бы с помощью наших и иностранных экспертов. Кстати, подготовке госслужащих к практической деятельности большое внимание всегда уделяли и сейчас уделяют в самых развитых странах. С удовлетворением, к примеру, прочел, что любого Президента США, которого изберут в скором времени, до начала выполнения властных полномочий целых три месяца будут настойчиво и сурово обучать лучшие преподаватели. Обучать теории государственного управления, принципам устойчивого развития, проектному, инновационному и инвестиционному менеджменту, системному анализу, основам синергии, и др. Вот бы и нам поучиться такому подходу!

А у нас положение пока не улучшится. Вместо реформирования страны и, прежде всего, технологического преобразования ее экономики, мы всенародно боремся не только с коррупцией, но теперь уже и с плагиатом. Пусть даже победят антиплагиаторы и отловят всех нарушителей нравственности в науке. Но мы забываем о том, что по многим причинам (в этой публикации они пока не обсуждаются) словарный запас у нынешней молодежи существенно обеднен, аналитическими методами, логикой, системным анализом она владеет недостаточно, и вместо добротного плагиата мы получим от будущих ученых малограмотные косноязычные тексты, которые мало полезны для дальнейшего практического использования, ибо не содержат никаких креативных и конструктивных предложений. Это особенно печально, если учесть, что в последние годы наука и высшая школа потеряли лидерские функции в области технического прогресса, а сейчас теряют и сервисные функции при технологическом преобразовании экономики страны.      

Методическая копилка для педагогов по физике

Больше десяти лет назад меня «угораздило» участвовать в региональном этапе конкурса «Учитель года-96» и даже стать его призёром. Так вот,мне очень запомнился один из его этапов, носивший название «Педагогические изюминки». Суть конкурса состояла в том, что каждый конкурсант должен был в течение семи минут рассказать или показать нечто такое из своей методической копилки, что бы могло называться «педагогической изюминкой». Причём чем больше этих «изюмин» успеешь «наковырять» из своего опыта за это короткое время, тем лучше.

Этот этап на конкурсе мне удался: я успел «наковырять» больше всех. Сегодня я вспомнил это потому, что благодаря конкурсу эти дидактические «мелочи» не потерялись, а вошли в мою (и не только мою) методическую копилку. Эти мелочи для меня были экспромтами, а конкурс позволил посмотреть на них как на находки. Итак, по порядку. Дело было так.

Пейте «импортный» kvas

Начало «погружения» (а физика в нашей школе ведётся по этой технологии) в кинематику неожиданно для учеников начинается с того, что на столе учителя вместо нужного набора физических приборов стоят тарелка с вкусно пахнущим супом и кружка с надписью «kvas». A сам учитель, то есть я, вместо традиционных слов «Сегодня на уроке…» и т.д. начинает с фразы: «Для того, чтобы усвоить первый раздел механики — кинематику, необходимо кушать отечественный суп, запивая импортным kvasом». После чего я открываю и показываю ученикам запись на доске:

kvas

k — координаты
v (с) — скорость (обозначается буквой v)
а (у) — ускорение (обозначается буквой а)
s (п) — перемещение (обозначается s)

Попробуйте теперь забыть, какой буквой обозначаются главные величины кинематики!

Часто ли вы повторяете формулу силы тяжести?

Объясняя тему «Сила тяжести», я иногда рассказываю своим ученикам историю о том, как после окончания института, на первом году своей педагогической деятельности, работая в сельской восьмилетке на Украине, однажды вызвал к доске «слабого» ученика и попросил записать формулу силы тяжести. Тот маялся незнанием, после чего я попросил записать её под диктовку. Совершенно неожиданно на доске появилась запись:

Ф = МЖ

Не правда ли, последние две буквы до боли знакомы именно в этом сочетании «МЖ»? А поскольку в сельских школах, как правило, удобства находятся во дворе, то повторять эту формулу можно довольно часто, выходя в школьный двор.

Какого цвета закон Архимеда?

Работая в уже упомянутой восьмилетке, физику мне довелось вести на украинском языке. Так вот, когда я доходил до закона Архимеда, я всегда брал кусочек розового мела и формулу закона писал на доске именно розовым цветом:

F = ρgV

Мы хором вслух читали: «Ро-Же-Ве». Потом слитно: «Рожеве». Я спрашивал: «Какого цвета закон Архимеда?» И весь класс хором по-украински отвечал: «Рожевого!» А «рожевый» по-украински означает «розовый». Попробуйте забыть эту формулу, если, конечно, вы хоть чуть-чуть знаете украинский. (А у нас на Кубани украинским языком владеет чуть ли не каждый третий. )

Как гудит трансформатор?

— Как гудит трансформатор?
— У-у-у-у!
— А теперь скажем по-латыни!
— U-u-u-u!
— Как вы думаете, для преобразования какой физической величины служит трансформатор?
— Напряжения!
— А теперь дайте ответ: какой буквой обозначается напряжение?
— U-U-U-U!!! — хором ответил класс.

Кому легче изучить силу тока?

— Знаете, — говорю я ученикам, — что запомнить, какой буквой обозначается и в каких единицах измеряется сила тока, может любой осел.
— ???
— I-А! I-А! I-А! — говорит он. А теперь попробуйте забыть, что ток обозначается большой латинской буквой I, а измеряется в А (амперах).

Попробуй забудь!
Попробуй забудь, что работА обозначается буквой А, электрическое сопRотивление буковой R, а АмплитудА буквой А, да ещё и бывает отрицательной и положительной.

Попробуй забудь формулу закона электролиза:

(кит = kit).

***

Прочитав эти заметки, меня могут упрекнуть: какие мелочи!!! Но такова задача учителя — довести знание до деталей, до подробностей, до мелочей. Такова учительская работА, которая, как известно, «не волк», а произведение силы на перемещение и на косинус угла между ними.

***

Сегодняшняя моя редакционная статья была похожа на лоскутное одеяло, состоящее то ли из мини-заметок, то ли вовсе из анекдотов. Эти «изюмины» были экспромтами. Удачными или не очень, судить не мне. Но сохранить экспромт можно лишь его зафиксировав. Поковыряйтесь в памяти и пришлите нам свои «изюмины», а мы из них смастерим рубрику «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИЗЮМ».

Перепечатано из журнала «Педагогическая техника» №6-2008.

(PDF) Плавучесть по уши: Закон Архимеда пересмотренный (it) ed

Александр Казачков: Плавучесть

233

Абсолютный Архимед: Небо – предел

Интерес к воздушным шарам автор обязан Сабанне, участнице Летняя программа для старшеклассников

Педагогического института математики и науки Университета

Северного Колорадо. Ее вопрос: «Если горячий воздух всегда поднимается вверх, то почему здесь так холодно здесь, в

Скалистых горах?», – был задан при наблюдении за нагревом воды во время производственной поездки программы в национальный парк

Скалистых гор (июль 2005 г.).Воду нагревали, чтобы проверить, как высота

влияет на ее температуру кипения.

Итак, здесь снова действует сила Архимеда, на этот раз в газах и на них, которые, в отличие от жидкостей,

имеют тенденцию быстро диффундировать, изменяя плотность с высотой, давлением и температурой, до

изменяют давление с высотой и температурой, чтобы изменять температуру с высотой и т. д.,

и т. д. Слишком много важных параметров меняется одновременно! Неудивительно, что ученик

может легко заподозрить подозрение, что «и здесь что-то нарушено».Чтобы облегчить им решение собственных сомнений

, кажется целесообразным сначала избавиться от диффузии, то есть захватить нагретый воздух

в воздушном шаре. Лучше сделать это экспериментально в проекте на открытом воздухе, а не просто в качестве «умственного упражнения»

.

При этом можно автоматически решить проблему снижения температуры горячего воздуха

в более прохладной среде. Более того: гигантская (длина 60 футов, окружность 72 дюйма)

черная пластиковая солнечная трубка, которую можно приобрести в компании Educational Innovations, Inc.[12] мгновенно

становится невероятно жарким в солнечный день и необычайно плавным – см. Ниже фотографии

уроков на открытом воздухе Центра талантливой молодежи Университета Джона Хопкинса / Центра

Летняя программа академического прогресса (CTY ​​/ CAA) ( Истон, Пенсильвания, июль –

августа 2009 г.).

Естественно, проблема Сабанны была включена в анкету программы до и после тестирования.

Было написано несколько шутливых рифм для начала проекта солнечной трубки (на самом деле, «трубка» – это скорее сумка)

было написано:

Осторожно держите этот черный воздушный шар

Он может поднять вас на Луну!

Следует отметить, что при запуске солнечных мешков студенты CTY / CAA продемонстрировали невероятную находчивость и изобретательность,

и определенно получая удовольствие от этих занятий. Сопутствующие проекты

были сосредоточены на масштабировании трубок / баллонов, чтобы проверить, как их размер влияет на плавучесть

.

Релятивистские раковины для подводных лодок | Наука

Подумайте дважды, прежде чем заводить гребные винты на подводной лодке. Если вы путешествуете слишком близко к скорости света, вы попадете в шкафчик Дэви Джонса – согласно общей теории относительности. В июльском выпуске журнала Physics Review D физик распространил закон плавучести Архимеда на чрезвычайно быстрые объекты, тем самым разрешив давний парадокс.Это больше, чем просто интеллектуальное упражнение; физики надеются, что релятивистский принцип Архимеда может дать понимание законов термодинамики, поведения черных дыр и даже роста кристаллов.

Стационарная подводная лодка такой же плотности, как вода, не будет ни плавать, ни тонуть. Но поскольку подводная лодка начинает очень быстро двигаться, возникает парадокс. Объекты, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, становятся более массивными и сжимаются, поэтому с точки зрения наблюдателя в состоянии покоя релятивистская подводная лодка утонет. С другой стороны, для капитана Немо на борту подводной лодки субмарина находится в состоянии покоя, в то время как вода проносится мимо с большой скоростью и становится более плотной. Итак, субмарина должна начать плавать. Очевидно, он не может тонуть и плавать одновременно.

Когда студент подошел к Джорджу Матсасу, физику из Университета Эстадуал Паулиста в Сан-Паулу, Бразилия, и спросил, как разрешить парадокс, Матсас был в недоумении. «Было неловко», – говорит Матсас. «Я подумал, что это скандал, что нет ответа на этот парадокс, поэтому я решил потратить на это время.«

Матсас подключил сверхбыструю подводную лодку к уравнениям общей теории относительности, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. После манипуляции силами и уравнениями он получил ответ: подводная лодка тонет. Почему? Плавучесть является функцией силы тяжести, а на гравитацию, как и размер и время, влияет быстрое движение в пространстве. По мере того, как подводная лодка перемещается по воде, Земля оказывает на движущуюся большую силу, заставляя ее тонуть.

Решая парадокс, Матсас создал релятивистское расширение принципа Архимеда, которое может быть полезно для понимания притока жидкостей вокруг нейтронных звезд или черных дыр.И другие ученые заинтригованы. Джон Веттлауфер из Йельского университета, изучающий термодинамику кристаллизующихся материалов, видит сходство между релятивистской плавучестью и уравнением, которое описывает силы на границах раздела между твердыми телами, жидкостями и газами. «У них много общего с математической точки зрения, поэтому я хочу посмотреть, что находится под капотом», – говорит он.

Смотреть, как парящие в воздухе перевернутые лодки нарушают закон плавучести | Наука

Если вы фанат водных видов спорта, ищущий новых острых ощущений, как насчет перевернутого парусного спорта? Идея может быть не такой уж диковинной.В новом исследовании физикам удалось удержать крошечные лодки на нижней стороне слоя жидкости, левитирующей в воздухе (см. Анимацию выше). Помимо открытия некоторых необычных морских возможностей, это открытие буквально переворачивает наше понимание плавучести с ног на голову.

Наука, объясняющая, почему лодки плавают, осталась в основном неизменной с тех пор, как древнегреческий математик Архимед объяснил, как направленная вниз сила тяжести уравновешивается восходящим давлением вытесняемой воды.Но вибрации могут вызывать странное поведение, бросающее вызов гравитации. В 1951 году российский физик, лауреат Нобелевской премии Петр Капица описал, как быстрое встряхивание маятника вверх и вниз заставляет его балансировать вертикально, а не опускаться в естественное устойчивое положение. С тех пор ученые использовали вибрации, чтобы заставить жидкости левитировать в воздухе и заставлять пузырьки воздуха опускаться, а не подниматься. Новое исследование предполагает, что они также могут полностью изменить правила плавучести.

«Это очень нелогично, – говорит Владислав Сорокин, инженер Оклендского университета.«Я работаю в этой области в течение некоторого времени, но не ожидал, что что-то подобное может быть обнаружено».

Открытие было случайным, говорит Эммануэль Форт, физик из ESPCI в Париже, который руководил исследованием. Предыдущие эксперименты показали, что вязкие жидкости в вибрирующем контейнере можно заставить парить. Это потому, что каждый раз, когда часть жидкости пытается капать вниз, встряхивание создает противодействующую силу, которая толкает ее обратно вверх. Это предотвращает разрушение нижней поверхности жидкости и удерживает под ней воздушную подушку.

Но Форт, чья лаборатория занимается оптикой и визуализацией, не знал об этом предыдущем исследовании. Он и его коллеги были вдохновлены маятником Капицы, чтобы увидеть, могут ли они воспроизвести подобное поведение в жидкости. Они построили контейнер из оргстекла поверх встряхивающего устройства и наполнили его вязкими жидкостями, такими как силиконовое масло или глицерин. Затем они с помощью иглы впрыснули слой воздуха внизу и увидели, что вибрирующая жидкость левитирует над ним.

Осознав, что феномен был задокументирован несколько десятилетий назад, Форт говорит, что они изменили эксперимент, поместив маленькие шарики в левитирующий слой жидкости – и увидели, что они стабильно плавают на нижней стороне жидкости. «Это было совершенно неожиданно», – говорит Форт. Для визуального эффекта они поменяли борта на небольшие модели лодок и обнаружили, что их можно заставить плавать как по верхней, так и по нижней поверхности одновременно.

Исследователи создали модель, чтобы объяснить, как эффекты плавучести отражаются на нижней стороне жидкости. Обычно небольшие помехи должны либо подтолкнуть объект вниз на свободный воздух, вызывая его падение, либо вверх в жидкость, где плавучесть возьмет верх и подтолкнет его вверх.Но сильные вибрации могут нейтрализовать эти возмущения. Они обеспечивают устойчивость объекта на нижней поверхности, где нисходящая сила тяжести и восходящая сила плавучести идеально сбалансированы, сообщает сегодня команда в Nature .

Пока не ясно, есть ли у трюка какое-то практическое применение. Вибрации использовались для управления движением пузырьков в жидкостях для обработки минералов и химических реакций, но Сорокин говорит, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, является ли это новое открытие столь же полезным. Более крупный вклад, добавляет он, показывает, что вибрирующие системы все еще сохраняют неизвестное экзотическое поведение.

В установке группы никогда не использовалось более полулитра жидкости, но их уравнения показывают, что единственное, что ограничивает объем, – это мощность встряхивающего устройства. И хотя этот подход хорошо работает с вязкими жидкостями, он не работает с водой, говорит Форт. Итак, если вы не счастливы броситься в море липкого минерального масла, ваши мечты о перевернутом плавании могут оказаться напрасными.

От Архимеда до Хокинга: законы науки и великие умы, стоящие за ними

Нажмите, чтобы рассмотреть подробнее

Об этой книге СОДЕРЖАНИЕ Отзывы клиентов Связанные заголовки

Об этой книге

«Архимед – Хокинг» отправляет читателя в путешествие через века, исследуя одноименные физические законы – от закона плавучести Архимеда и законов движения планет Кеплера до принципа неопределенности Гейзенберга и закона космического расширения Хаббла, последствия которых глубоко изменили нашу повседневная жизнь и наше понимание Вселенной.

На протяжении всей этой увлекательной книги Клиффорд Пиковер приглашает нас разделить удивительные приключения блестящих, причудливых и страстных людей, в честь которых названы эти законы. Эти законодатели оказались интересной, разнообразной, а иногда и эксцентричной группой людей. Многие из них были чрезвычайно разносторонними эрудитами – человеческими динамо-машинами с бесконечным запасом любопытства и энергии, которые работали во многих различных областях науки. Другие имели нетрадиционное образование и с раннего возраста проявляли свои необычные таланты.Некоторые испытали сопротивление их идеям, вызвав серьезные личные страдания.

Пиковер исследует более 40 великих законов, обеспечивая краткое и убедительное введение в науку, лежащую в основе законов, а также занимаясь биографиями таких ученых, как Ньютон, Фарадей, Ом, Кюри и Планк. лакомые кусочки, касающиеся закона или законодателя, и он дает перекрестные ссылки на другие законы или уравнения, упомянутые в книге. Для нескольких статей он включает простые числовые примеры и решенные задачи, чтобы читатели могли получить практическое представление о применении закона. Этот великолепный сборник, представляющий собой обширный обзор научных открытий, а также интригующую портретную галерею некоторых из величайших умов в истории, привлечет всех, кто интересуется наукой и физическим миром или ослепительным творчеством этих блестящих мыслителей.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ; ЧАСТЬ I: 250 г. до н. Э. 1700; ЧАСТЬ II: 1700 1800; ЧАСТЬ III: 1800-1900; ЧАСТЬ IV: 1900 И ДАЛЬШЕ; ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ О КРАСОТЕ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ; ОТЛИЧНЫЕ КОНТЕНДЕРЫ; ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА; ОБ АВТОРЕ

Отзывы клиентов

Принцип Архимеда

– Принцип Архимеда OVO

– это физический закон, касающийся тел, погруженных в жидкости, будь то жидкость или газ. Он утверждает, что погруженное тело выталкивается к поверхности гидростатическим зарядом, по величине равным весу жидкости, вытесняемой этим телом. Например, когда мяч погружается в воду, количество вытесняемой им жидкости равно массе шара. Поскольку вытесненная жидкость весит больше, чем шар, наполненный воздухом, шар будет вытолкнут на поверхность и всплывет. Даже брошенный в воду камень вытесняет в воде собственный вес. Но поскольку вытесненная вода весит меньше камня, гидростатического заряда вытесненной воды недостаточно, чтобы позволить камню плавать.Архимед жил в Сиракузах, Сицилия, между 287 и 212 годами до нашей эры.

Считается одним из величайших ученых древности, он внес фундаментальный вклад в математику, физику и инженерию. Известный своей работой с рычагами и шкивами, он также изобрел винт Архимеда, инструмент, способный толкать воду вверх. Его исследования гидростатической энергии были опубликованы в трактате, известном как «О плавучих телах». Римский архитектор Витрувий писал, что Архимед впервые получил представление о гидростатическом движении во время купания, заметив смещение воды и толчок, который он чувствовал на своем теле, когда входил в ванну. Взволнованный, Архимед выпрыгнул из ванны с восклицанием «Эврика!» Или «Я понял!» Он нашел ответ на загадку, заданную ему королем Иеро II, который попросил его определить, была ли корона чистым золотом или она также содержала серебро. Архимеда попросили сделать это, не повредив корону.

Он знал, что разные материалы одного и того же веса могут иметь разный объем или плотность. Это означает, что 1 килограмм золота будет меньше килограмма серебра. Архимед заметил, что золотой предмет того же веса, что и корона, вытесняет меньше воды, чем сама корона, поэтому корону нельзя было сделать из чистого золота.Принцип Архимеда часто используется при строительстве кораблей. Даже если он построен из тяжелых материалов, корабль плавает, потому что в его интерьере есть пустоты, увеличивающие общий объем воздуха внутри. Корабль может плавать благодаря тому, что вытесняется количество воды, равное весу корабля.

Украинские законодатели приняли закон об олигархах после попытки покушения

  • Парламент принял закон, ограничивающий влияние олигархов
  • Зеленский считает закон «историческим шансом» реформировать Украину
  • Закон принят через день после попытки убийства помощника президента
  • Оппозиция партии заявляют, что закон приведет к еще большей коррупции

КИЕВ, 23 сентября (Рейтер) – Парламент Украины принял в четверг закон, предписывающий «олигархам» регистрироваться и не вмешиваться в политику, на следующий день после попытки убить высокопоставленного помощника Президент Владимир Зеленский, что, по мнению официальных лиц, могло стать ответом на реформу.

Закон дает определение олигарха и дает органу, возглавляемому президентом, Совету национальной безопасности и обороны, право определять, кто соответствует критериям.

Олигархам будет запрещено финансировать политические партии или участвовать в приватизации. Высшие должностные лица, включая президента, премьер-министра и главу центрального банка, должны будут заявить о своих отношениях с ними.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Register

Зеленский считает, что необходимо защитить страну от влиятельных бизнесменов, которые десятилетиями коррумпировали ее политическую систему. Его оппоненты говорят, что они опасаются, что это будет применяться выборочно, чтобы сосредоточить больше власти в руках президента.

«Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс построить цивилизованные и чистые отношения между крупным бизнесом и государством», – говорится в заявлении Зеленского.

«Да, это не нравится многим политикам.Да, они хотят жить по-прежнему, работая на олигархов. Да, на наших депутатов было очень много давления, много интриг и даже шантажа. Но закон был принят ».

Оппозиционные депутаты спорят с первым заместителем спикера парламента Русланом Стефанчуком во время заседания парламента, чтобы проголосовать за закон, обязывающий« олигархов »регистрироваться и не участвовать в политике, в Киеве, Украина, 23 сентября 2021 года. REUTERS / Руслан Канюка

Закон прошел первое чтение в июле. Второе чтение в четверг, которое было принято 279 голосами в 450-местном парламенте, означает, что теперь он передан Зеленскому на утверждение.

Команда Зеленского предположила, что гнев по поводу закона мог быть причиной покушения на Сергея Шефира, главного помощника и близкого друга президента. Автомобиль Шефира был обстрелян в среду неизвестными злоумышленниками, когда он путешествовал между двумя деревнями за пределами столицы. подробнее

Шефир остался невредимым, но его водитель был ранен. Полиция ищет оружие и опрашивает возможных свидетелей, которые собирали грибы неподалеку, сообщил в четверг официальный представитель МВД Артем Шевченко.

Зеленский, бывший телеведущий, победил на решительных выборах в 2019 году, пообещав бороться с коррупцией и ограничить влияние магнатов, которые доминировали в бизнесе, СМИ и политике с конца советской эпохи. Противники говорят, что своим ростом он обязан магнату, телеканал которого поддерживал его раннюю карьеру.

Оппозиционный депутат Алексей Гончаренко из партии бывшего президента Петра Порошенко заявил, что, наделяя президентский орган полномочиями определять, кто является олигархом, закон «создает огромные возможности для коррупции».

Кира Рудык, лидер партии «Голос», сказала, что законопроект был разработан «только для того, чтобы усилить власть, укрепить позиции президента и сделать так, чтобы он вместе с Советом национальной безопасности и обороны действительно мог решать, кто может иметь контроль над СМИ, а кто нет “.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрироваться

Написано Матиасом Уильямсом Под редакцией Питера Граффа

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

На Марсе обнаружены скрытые запасы воды – RT Россия и бывший Советский Союз

Совместная миссия Европейского Союза и России обнаружила «значительное количество воды», лежащее прямо под поверхностью Марса, и ученые говорят, что она может быть «легко использована» будущими исследователями.

Самый большой каньон в нашей Солнечной системе, Валлес-Маринер находится к югу от экватора Марса и примерно в 10 раз длиннее и в пять раз глубже Большого каньона Земли. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило в среду, что за ним скрывается водоем размером с Нидерланды.

Воду обнаружил орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter, совместный проект ЕКА и Роскосмоса. Спутник обнаружил большое количество водорода на глубине менее метра ниже поверхности каньона, и, поскольку молекулы водорода связываются с молекулами воды, открытие указывает на то, что почва в этом месте богата влагой, которая, вероятно, существует в виде льда.

«Мы обнаружили, что центральная часть Valles Marineris заполнена водой – гораздо больше, чем мы ожидали», – написал Алексей Малахов из Института космических исследований Российской академии наук. «Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур».

В пресс-релизе ЕКА отмечалось, что водяной лед обычно испаряется в этой области Марса из-за условий температуры и давления вблизи экватора планеты. Тот факт, что этот водоем размером с Нидерланды не предполагает ни ранее неизвестного сочетания атмосферных условий, ни того, что вода каким-то образом пополняется.

Это открытие – не первый признак наличия воды на Марсе. Ледяные шапки покрывают его полярные регионы, и предыдущие миссии ЕКА обнаружили потенциальные запасы воды в нескольких километрах под его поверхностью. Тем не менее, последняя находка показывает, что вода, по утверждению ЕКА, в большей степени «пригодна для эксплуатации», и делает «Валлес Маринер еще более многообещающей целью для будущих миссий по исследованию планеты человеком».

Оставить комментарий